3.5 Sdílení s lidmi mimo vaši organizaci

POZNÁMKA:Sdílení s uživateli mimo vaši organizaci musí nejdříve povolit správce systému Filr.

Systém Filr umožňuje stanovit určité uživatele, kteří nejsou součástí organizace, a udělit jim přístup pro zobrazování a spolupráci na podnikových souborech.

Když sdílíte položku s externím uživatelem, automaticky se pro něj vytvoří účet systému Filr pomocí jeho e-mailové adresy. Uživatel se poté musí zaregistrovat na serveru Filr.

3.5.1 Přihlášení externího uživatele pro zobrazení sdílené položky

Jakmile externí uživatel serveru Filr obdrží sdílenou položku, automaticky se pro něj vytvoří účet systému Filr pomocí jeho e-mailové adresy.

Uživatel se poté musí zaregistrovat na serveru Filr, aby se mohl přihlásit.

Abyste se mohli přihlásit na serveru Filr, musí s vámi být sdílena alespoň jedna položka s nevypršenou platností.

 1. V e-mailovém upozornění na sdílenou položku, které jste obdrželi, klikněte na odkaz na sdílenou položku.

 2. Na přihlašovací stránce systému Filr zadejte svoje jméno a příjmení, a potom vytvořte heslo. Vaše ID uživatele je vaše e-mailová adresa, na kterou byla odeslána sdílená položka, a nelze jej změnit.

 3. Klikněte na položku Zaregistrovat se.

  Proběhne ověření systémem Filr a zobrazí se sdílená položka.

 4. (Volitelné) Externí uživatelé mohou kromě položek, které byly s nimi sdíleny, zobrazit i všechny položky, které byly veřejně zpřístupněny kliknutím na možnost Veřejné v záhlaví.

  Možnost veřejného zpřístupňování souborů a složek musí povolit váš správce systému Filr.

3.5.2 Zpřístupnění souborů veřejnosti

Soubory a složky můžete zpřístupnit uživatelům mimo vaši organizaci. Informace o tom, jak sdílet soubory nebo složky s veřejností, naleznete v kapitole Sdílení souborů a složek.

Zobrazovat položky, které byly sdíleny s veřejností, mohou následující typy uživatelů:

 • Všichni interní uživatelé

 • Uživatelé, kteří se do systému Filr přihlašují jako uživatelé typu Host

  Uživatelé, kteří nemají uživatelský účet systému Filr, mohou na server Filr přistupovat jako uživatelé typu Host (podle popisu v části Přístup k systému Filr z webového prohlížeče) a zobrazit všechny položky, které byly veřejně sdíleny.

POZNÁMKA:Externí uživatelé nemají přístup k zobrazení položek, které byly sdíleny veřejně. Aby mohli zobrazit veřejně sdílené položky, musí se externí uživatelé přihlásit na server Filr jako uživatelé typu Host.