3.2 Možnosti sdílení

Systém Filr umožňuje zpřístupňovat soubory a složky jiným uživatelům různými způsoby. Rozhodnutí o způsobu zpřístupnění souborů může záviset na různých faktorech, například na citlivosti sdílených informací nebo na relevanci informací pro určité osoby.

 • Sdílení s jednotlivými uživateli a skupinami: Sdílení vám umožňuje sdílet soubory a složky s konkrétními uživateli a skupinami v rámci organizace nebo s konkrétními uživateli mimo vaši organizaci. Nasdílením souboru nebo složky jim zároveň přiřadíte některé z oprávnění sdíleného přístupu, jak je popsáno v části Jak fungují oprávnění sdíleného přístupu.

  Sdílení s konkrétními uživateli a skupinami poskytuje vašim souborům a složkám nejvyšší úroveň zabezpečení. Uživatelé obdrží oznámení o sdílené položce a položka bude zobrazena v jejich oblasti Sdíleno se mnou.

  Další informace naleznete v části Sdílení souborů a složek

 • Distribuce odkazu na soubor: Můžete distribuovat odkaz na soubor (adresu URL). V případě distribuce odkazu na soubor má k danému souboru přístup jakýkoli uživatel s odkazem. Soubor však není zobrazen v oblasti Veřejné, takže k zobrazení souboru musí mít uživatelé přímý přístup k odkazu.

  Informace o distribuci odkazu na soubor naleznete v části Poslání odkazu na soubor

 • Veřejné sdílení: Při veřejném sdílení položky může příslušný soubor v oblasti Veřejné zobrazit jakákoli osoba, která má adresu URL serveru Filr.

  Informace o tom, jak sdílet soubory nebo složky veřejně, naleznete v části Sdílení souborů a složek