6.4 Úprava souboru

Pokud je to možné, doporučuje společnost Micro Focus používat klienta Filr Desktop. Díky klasickému počítačovému rozhraní jsou v něm úpravy snazší a změny se automaticky synchronizují se sítí.

Soubor si také můžete stáhnout do počítače a tam ho upravit. V některých prohlížečích je navíc možné soubory upravovat přímo pomocí naší technologie místních úprav.

DŮLEŽITÉ:

 • Doporučujeme však nepoužívat funkci místních úprav v kombinaci s modulem Micro Focus Filr Plugin for Microsoft Office k úpravám souborů Office. Další informace o úpravách souborů v aplikacích Microsoft Office najdete v části Editing and Saving a File to the Filr Server (Úpravy a ukládání souborů na server Filr) v příručce Filr 3.4 Using Micro Focus Filr with Microsoft Office and Outlook Applications (Používání systému Micro Focus Filr 3.4 s aplikacemi Microsoft Office a Outlook).

  Když upravíte soubor Office pomocí funkce místních úprav, je třeba k jeho uložení použít příkaz Soubor > Uložit v dané aplikaci Office. Neukládejte jej příkazem Uložit v nabídce modulu Micro Focus Filr Plugin.

 • Funkci Místní úpravy můžete k úpravám souboru použít pouze v případě, že váš správce systému Filr povolil na serveru Filr protokol WebDAV.

6.4.1 Stažení a úprava souboru

Chcete-li si z webového prohlížeče soubor stáhnout a upravit ho, proveďte tento postup:

 1. Stáhněte soubor do své pracovní stanice podle postupu v kapitole Stahování samostatných souborů.

 2. Upravte soubor podle potřeby a potom jej uložte s původním názvem.

 3. V systému Filr přejděte do složky, kde se soubor nachází, a klikněte na položku Přidat soubory.

  Zobrazí se okno pro přetahování.

 4. Přetáhněte soubor do okna pro přetahování.

 5. V zobrazeném dialogovém okně Konflikty souborů klikněte na položku Přepsat soubory. Tím nahradíte soubor v systému Filr nahrávaným souborem.

  Soubor je nahrazen nahrávaným souborem.