6.8 Stahování souborů

Můžete stahovat jednotlivé soubory nebo více souborů najednou.

Stahování probíhá prostřednictvím automaticky otevíraného okna. Pokud máte potíže se stažením souboru, ověřte, že máte povoleny automaticky otevíraná okna.

6.8.1 Stahování samostatných souborů

 1. Přejděte ke složce nebo oblasti obsahující soubor, který chcete stáhnout, a otevřete ji.

 2. Klikněte na název souboru, který chcete stáhnout.

  V závislosti na prohlížeči je výchozím chováním stažení souboru nebo jeho otevření na nové kartě. Toto výchozí chování můžete změnit podle popisu v části Změna výchozího chování při kliknutí na název souboru.

 3. Pokud se soubor po kliknutí na název souboru nestáhne, klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle názvu souboru a poté klikněte na možnost Stáhnout soubor jako ZIP.

  Pokud v systému Filr používáte příkaz Stáhnout soubor jako ZIP, budete na pracovní stanici, do které soubor stahujete, potřebovat nástroj pro extrakci s podporou rozšířeného formátu Zip64.

  DOPORUČENÍ:Tento způsob nabízí rychlejší stahování souborů, pokud máte pomalé připojení k serveru Filr nebo pokud velikost souboru přesahuje 4 GB.

  nebo

  Klikněte pravým tlačítkem na název souboru a klikněte na možnost Uložit odkaz jako.

 4. Uložte soubor do své pracovní stanice. Soubor můžete přejmenovat nebo ponechat původní název.

  POZNÁMKA:Pokud název souboru obsahuje vícebajtové znaky, bude název staženého souboru download.zip. Soubor můžete později přejmenovat.

 5. (Volitelné) Soubor teď můžete upravit a uložit jej zpět do systému Filr podle postupu uvedeného v kapitole Stažení a úprava souboru.

6.8.2 Stahování více souborů a složek

Více souborů a složek lze stahovat jako soubor .zip. Před stahováním většího počtu souborů a složek zvažte následující skutečnosti:

 • Při stahování složky obsahující podsložky zůstane hierarchie složek v souboru .zip zachována.

 • Nelze stáhnout složku obsahující více než 1 000 souborů. (Soubory se mohou nacházet jak v samotné složce, tak v jejích podsložkách.)

 • Pokud soubory ze systému Filr stahujete jako soubory .zip, budete na pracovní stanici, do které soubor stahujete, potřebovat nástroj pro extrakci s podporou rozšířeného formátu Zip64.

Stahování většího počtu souborů a složek:

 1. Přejděte do složky nebo umístění, jež obsahuje soubory, které chcete stáhnout.

 2. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle názvu složky a klikněte na možnost Stáhnout všechny soubory jako ZIP.

  nebo

  Pokud se nacházíte ve složce, ze které chcete stáhnout všechny soubory, klikněte na ikonu Konfigurovat vedle názvu složky a klikněte na možnost Stáhnout všechny soubory jako ZIP.

 3. Uložte soubor .zip do pracovní stanice a rozbalte ho.

  Hierarchie složek zůstane v souboru .zip zachována.

 4. (Volitelné) Soubory teď můžete upravit a uložit je zpět do systému Filr podle postupu uvedeného v kapitole Stažení a úprava souboru.