Micro Focus Vibe Desktop for Windows – stručný úvod

Září 2018

Soubory na portálu Micro Focus Vibe můžete synchronizovat se svým počítačem a potom je měnit bez přímého přístupu na portál Vibe. Rozšíření a změny dokumentů jsou sychnonizovány mezi portálem Vibe a vaším počítačem. Pokud smažete Vibe soubor na vašem počítači, není tento soubor smazán na portálu Vibe a při nové synchronizaci se znovu objeví na vašem počítači.

Administrátor Vibe portálu musí tuto funkci povolit. Informace o tom, jak mohou správci tuto funkci povolit, naleznete v kapitole Providing File Access and Editing for Vibe Users (Umožnění přístupu a úprav souborů pro uživatele Vibe) v Příručce pro správce produktu Micro Focus Vibe 4.0.5.

1.0 Podporovaná prostředí

Pokud chcete používat Vibe Desktop 4.0.5 pro systém Windows, zajistěte, aby software splňoval následující požadavky:

 • Windows 8.1 nebo 10 (32bitová nebo 64bitová kopie)

 • Micro Focus Vibe 4 nebo novější verze nakonfigurovaná s HTTPS

2.0 Začínáme

2.1 Synchronizace

Kdy dochází k synchronizaci

K synchronizaci dochází v intervalu, který je nastaven administrátorem portálu. Výchozí nastavení je každých 15 minut.

Pokud nechcete čekat na další synchronizační cyklus, může provést manuální synchronizaci. Další informace naleznete v části Manuální synchronizace souborů.

Které složky jsou synchronizovány

Ve výchozím nastavení se synchronizují pouze složky souborů a Galerie obrázků vašeho osobního pracovního prostoru.

Snadno můžete nastavit soubory ve složkách souborů nebo galerii obrázků vašich týmů nebo sledovaných míst, aby se synchronizovaly podle postupu popsaného v kapitole Synchronizace vašich týmu a oblíbených míst.

Také je možné nastavit ostatní typy Vibe složek (například složky Blogu nebo Wiki) vašich osobních pracovních prostorů, týmových prostorů nebo sledovaných míst, aby se také synchronizovaly. Informace, jak toto provést, jsou uvedeny v kapitole Nastavení složek, které se mají synchronizovat.

Které činnosti jsou podporovány

Pokud provedete libovolnou z následujících činností v dokumentech, akce je synchronizována mezi souborovým systémem počítače a portálem Vibe.

 • Vytvoření dokumentů a složek

 • Úpravy dokumentů a složek

 • Přesouvání dokumentů a složek

 • Přejmenování dokumentů a složek

 • Odstraňování dokumentů a složek

  Dokumenty a složky, které odstraníte z aplikace Vibe Desktop, budou odstraněny také na serveru, pokud k jejich odstranění máte práva.

2.2 Stažení a instalace aplikace Vibe Desktop

 1. Z webových stránek Novell Downloads si na svoji pracovní stanici stáhněte aplikaci Vibe Desktop.

 2. Podle toho, jestli máte 32bitovou nebo 64bitovou verzi operačního systému, spusťte stažený soubor MicroFocusVibeDesktop-x86-4.0.5.msi nebo MicroFocusVibeDesktop-x64-4.0.5.msi.

 3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami použití aplikace, klikněte na tlačítko Další.

 5. Můžete změnit umístění instalace Vibe Desktop nebo kliknutím na tlačítko Další potvrdit výchozí umístění.

 6. Klikněte na tlačítko Instalovat.

 7. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit a poté pokračujte kapitolou První nastavení aplikace Vibe Desktop.

2.3 První nastavení aplikace Vibe Desktop

Po stažení a instalaci Vibe Desktop, která je popsána v kapitole Stažení a instalace aplikace Vibe Desktop, budete vyzváni k jeho nastavení. Tento proces zahrnuje zadání informací o účtu, volbu které pracovní prostory a složky mají být synchronizovány a volbu umístění informací v souborovém systému počítače.

 1. Kliknutím na tlačítko Start spusťte nastavení aplikace Vibe Desktop.

 2. V části Účet zadejte následující informace:

  Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno, které používáte k přihlášení na portál Vibe.

  Heslo: Zadejte vaše heslo do portálu Vibe.

  Zapamatovat heslo: Pokud vyberete tuto možnost, bude si aplikace Vibe Desktop heslo pamatovat. (Tuto možnost může správce portálu Vibe zakázat.)

  URL adresa serveru: Zadejte URL adresu portálu Vibe, se kterým chcete synchronizovat vaši pracovní stanici. Například, https://vibe.mojefirma.cz.

 3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. V části Synchronizované pracovní prostory klikněte na tlačítkoPřidat a vyberte složky a pracovní prostory, které chcete synchronizovat. Poté klikněte na tlačítko OK.

  Složky souborů a Galerie obrázků vašeho osobního pracovního prostoru se ve výchozím nastavení synchronizují. Dále můžete k synchronizaci vybrat složky Soubory a Galerie obrázků ve vašich týmech nebo oblíbených místech. Další informace, jak se nastaví sychronizace jiných složek najdete v kapitole Nastavení složek, které se mají synchronizovat.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. V části Obecné zadejte následující informace:

  Složka Vibe Desktop: Klikněte na možnost Procházet, pokud chcete změnit umístění instalace složky Vibe Desktop, nebo ponechejte výchozí umístění.

  Spustit Micro Focus Vibe při přihlášení: Pokud chcete, aby se po zapnutí pracovní stanice spustila aplikace Vibe Desktop, ponechejte tuto možnost vybranou.

 7. Klikněte na tlačítko Další a zkontrolujte vybrané možnosti, potom klikněte na tlačítko Dokončit.

  Aplikace Vibe Desktop nyní běží a v oznamovací oblasti je zobrazena ikona Vibe Desktop.

3.0 Zobrazení Vibe souborů na vašem počítači

 1. Dvakrát klikněte na ikonu Vibe Desktop v oznamovací oblasti.

  nebo

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Vibe Desktop v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Otevřít složku Desktop.

Ke složce Vibe můžete přistupovat přímo ze systému souborů. Ve výchozím nastavení aplikace Vibe Desktop synchronizuje soubory Vibe do složky Vibe Desktop v systému souborů vašeho počítače, která má v systému Windows obvykle následující umístění:

 • c:\User\username\Vibe

 • Ve složce Oblíbené položky

Informace, jak změnit výchozí umístění najdete v kapitole Změna umístění Vibe Desktop ve vašem souborovém systému.

Synchronizované soubory se nesmí umístit na síťové úložiště, kde k nim může přistupovat více počítačů současně. Pokud je složka Vibe Desktop umístěna na síťovém disku, kde k ní může přistupovat více počítačů současně, může dojít k problémům se synchronizací pokud k Vibe souborům současně přistupují počítače, které nejsou navzájem sesynchronizovány s Vibe serverem.

4.0 Manuální synchronizace souborů

Pokud nechcete čekat na nastavenou synchronizaci, můžete provést manuální synchronizaci souborů mezi portálem Vibe a vaším počítačem. Soubory musí být zavřeny, před tím než mohou být synchronizovány.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Vibe Desktop v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Synchronizovat.

5.0 Spuštění Vibe v prohlížeči pomocí Vibe Desktop

Portál Micro Focus Vibe můžete spustit v prohlížeči pomocí aplikace Vibe Desktop.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Vibe Desktop v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Navštívit Vibe na webu.

6.0 Zobrazení posledních aktivit

Vibe Desktop můžete použít pro zobrazaní posledních aktivit. Například můžete zobrazit datum a čas synchronizovaných složek Vibe, které soubory byly změněny atd.

Pro zobrazení posledních aktivit Vibe Desktop:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Vibe Desktop v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Desktop.

 2. Klikněte na Poslední aktivita.

7.0 Zobrazení systémových výstrah

Vibe Desktop vás může upozornit na nejrůznější výstrahy, jako je například nové aktualizace softwaru, propadlé heslo, výpadek serveru apod.

Pro zobrazení systémových výstrah:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Vibe Desktop v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Desktop.

 2. Klikněte na Systémové výstrahy.

8.0 Synchronizace vašich týmu a oblíbených míst

Při prvním nastavení Vibe Desktop můžete vybrat pracovní prostory a složky vašich týmů nebo oblíbených míst, které chcete synchronizovat. Pro prvním nastavení je kdykoli možné dále upravit nastavení sychronizace souborů vašich týmu a oblibených.

Před synchronizací oblibených pracovních prostorů a složek se ujistěte, že pracovní prostory a složky, které chcete synchronizovat jsou přidány jako oblíbené v portálu Vibe. Informace o tom, jak přidat pracovní prostor nebo složku do oblíbených položek, najdete v kapitole Adding a Favorite Place (Přidání oblíbených umístění) v Uživatelské příručce k produktu Micro Focus Vibe 4.0.

Postup konfigurace týmů a oblíbených míst v systému Vibe tak, aby byly synchronizovány do vašeho počítače:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Vibe Desktop v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Desktop.

 2. Kliknutím na položku Synchronizované pracovní prostory zobrazíte prostory, které jsou nyní synchronizovány.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Vyberte položku Moje týmy nebo Oblíbené a potom vyberte pracovní prostor nebo složku, kterou chcete synchronizovat s vaším počítačem.

  Ve výchozím nastavení se synchronizují pouze souborové složky a galerie obrázků. Jiné typy složek nelze ve výchozím nastavení vybrat. Informace, jak nastavit které složky se mají sychronizovat, najdete v kapitole Nastavení složek, které se mají synchronizovat.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

9.0 Nastavení složek, které se mají synchronizovat

9.1 Synchronizace složek souborů a galerie obrázků

Složky souborů a galerie obrázků se snadno synchronizují do vašeho počítače pomocí Vibe Desktop, neboť vyžadují, aby měl každý soubor unikátní název. Více informací, jak synchronizovat složky souborů a galerii obrázků, které se nesynchronizují, najdete v kapitole Synchronizace vašich týmu a oblíbených míst.

9.2 Synchronizace zrcadlených slože a složek mikroblogů

Tato verze Vibe Desktop nepodporuje synchronizaci zrcadlených složek souborů a složek mikroblogů.

9.3 Synchronizace všech ostatních typů složek

Některé typy složek Vibe (například složky Blog a složky Wiki) je nutné nejprve na portálu Vibe nakonfigurovat tak, aby vyžadovaly jedinečné názvy souborů, aby je bylo možné synchronizovat pomocí aplikace Vibe Desktop. Důvodem je skutečnost, že ve výchozím nastavení tyto typy složek umožňují přidat do jedné složky více souborů se stejným názvem. Synchronizace složek obsahujících více souborů se stejným názvem může být v aplikaci Vibe Desktop matoucí (protože pokud takovou složku zobrazíte pomocí aplikace Vibe Desktop, zobrazí se pouze soubory ve složce a nikoli záznamy, které obsahují další soubory).

Pokud máte práva upravovat danou složku portálu Vibe, je možné některé složky, například složky Blog, nakonfigurovat tak, aby vyžadovaly jedinečné názvy souborů. Pokud takto nastavíte složku, je možné ji pomocí Vibe Desktop synchronizovat do vašeho počítače.

 1. Pokud přistupujete k portálu Vibe pomocí vašeho internetového prohlížeče, zobrazte složku, kterou chcete synchronizovat pomocí Vibe Desktop.

 2. Klikněte vedle názvu složky na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Upravit složku.

 3. V blízkosti konce stránky vyberte možnost Je vyžadováno, aby všechny soubory nahrávané do této složky měly jedinečný název.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

10.0 Změna umístění Vibe Desktop ve vašem souborovém systému

Ve výchozím nastavení se Vibe Desktop nainstaluje do složky c:\Users\username\Vibe souborového systému počítače.

Složka Vibe obsahuje složku, která je pojmenována podle názvu účtu vibe, které bylo zaháno při prvním nastavení Vibe Desktop, popsanému v První nastavení aplikace Vibe Desktop. Tato složka obsahuje všechny vaše synchronizované soubory. Pro rychlý přístup k této složce postupujte podle Zobrazení Vibe souborů na vašem počítači.

Pokud poprvé nastavujete Vibe Desktop, můžete určit, kam se má nainstalovat. Kdykoli je možné toto nastavení umístění Vibe složky změnit:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Vibe Desktop v oznamovací oblasti a potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Desktop.

 2. Klikněte na možnost Obecné, potom klikněte na možnost Procházet vedle pole Složka Vibe Desktop a vyhledejte v systému souborů nové umístění pro složku Vibe.

 3. Klikněte na OK > Použít.

11.0 Změna informací vašeho Vibe účtu ve Vibe Desktop

Při prvním nastavení Vibe Desktop musíte zadat informace o vašem portálu Vibe a vašem účtu. Informace o portálu Vibe a vašem účtu jde kdykoli později změnit:

 1. V oznamovací oblasti klikněte pravým tlačítkem na ikonu Vibe Desktop.

 2. Klikněte na možnost Otevřít konzolu Desktop.

 3. V dialogovém okně Konzola Micro Focus Vibe Desktop klikněte na možnost Účet.

 4. Zadejte následující informace:

  Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno, které používáte k přihlášení na portál Vibe.

  Heslo: Zadejte vaše heslo do portálu Vibe.

  Zapamatovat heslo: Pokud vyberete tuto možnost, bude si aplikace Vibe Desktop heslo pamatovat. (Tuto možnost může správce portálu Vibe zakázat.)

  URL adresa serveru: Zadejte URL adresu portálu Vibe, se kterým chcete synchronizovat vaši pracovní stanici. Například, https://vibe.mojefirma.cz.

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

12.0 Problémy se synchronizací a jejich řešení

Většinu problémů se synchronizací lze vyřešit v konzole Vibe prostřednictvím části pro probíhající akce. Pokud problémy vyžadují další zkoumání, můžete zkontrolovat protokoly desktopové aplikace.

12.1 Vysvětlení akcí probíhajících s problémy

Při synchronizaci se můžete setkat s kterýmkoli z následujících problémů, které indikují následující ikony:

: Došlo k chybě nahrávání.

: Vyskytlo se upozornění týkající se nahrávání.

: Došlo k chybě stahování.

: Vyskytlo se upozornění týkající se stahování.

: Došlo k chybě nahrávání a stahování.

: Vyskytla se upozornění týkající se nahrávání a stahování.

: Klient se dosud nepokusil o nahrání nebo stažení souboru.

Pokud si nejste jisti, proč se dokument nestahuje nebo nenahrává, projděte si poslední aktivitu podle popisu v části Zobrazení posledních aktivit.

12.2 Konflikty dokumentů

Pokud je dokument v jednom okamžiku upravován v různých umístěních, bude s původním názvem uložen a nahrán na portál Vibe pouze soubor uložený a zavřený jako první. Další verze souboru budou uloženy a nahrány na portál Vibe s jinými názvy. Komentáře souboru a informace o sdílení budou zachovány pouze u původního souboru.

Předpokládejme, že uživatel A a uživatel B začnou na různých pracovních stanicích současně upravovat soubor dokument1.doc. Uživatel A uloží svoje změny a zavře soubor. Soubor se uloží na portál Vibe se změnami uživatele A pod původním názvem (soubor1.doc). Uživatel B potom uloží svoje změny a zavře soubor. Soubor uživatele B se přejmenuje na soubor1 (uživatel B má konfliktní kopii – datum).doc a nahraje se na portál Vibe. Do počítače uživatele B se potom stáhne verze soubor1.doc uživatele A a uživatel B bude upozorněn, že jeho soubor byl přejmenován.

DŮLEŽITÉ:Přejmenovaný soubor lze nahrát pouze v případě, že uživatel, který jej vytvořil, má práva přispěvatele pro složku, ve které byl soubor původně vytvořen. Pokud byl například soubor sdílen s uživatelem B, který má pro soubor pouze práva editora (nikoli práva přispěvatele), nemůže být soubor po přejmenování nahrán na portál Vibe.

12.3 Zobrazení souborů protokolu pro aplikaci Vibe Desktop

Pokud Vibe soubory nejsou stahovány na vaši pracovní stanici podle vašich očekávání, nebo pokud aplikace vykazuje neočekávané chování, můžete zobrazit soubor vibedesktop.log pro získání více informací.

 1. Otevřete program Průzkumník Windows.

 2. Na adresní řádek programu Průzkumník Windows (jedná se o pole v horní části okna programu Průzkumník, ve kterém je uvedena navigace do aktuálního umístění) zadejte nebo vložte následující adresu:

  %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Novell\Vibe Desktop
 3. Ve složce Vibe Desktop otevřete soubor vibedesktop.log.

13.0 Odinstalace aplikace Micro Focus Vibe Desktop

Pokud jste aplikaci Vibe Desktop od beta verze pro toto vydání upgradovali, bude před instalací dodané verze pravděpodobně nutné nejprve aplikaci Vibe Desktop odinstalovat. Odinstalaci aplikace Vibe Desktop provedete následujícím postupem:

13.1 Odinstalování aplikace Vibe desktop pomocí ovládacích panelů Windows.

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na Ovládací panely.

 2. Klikněte na Programy > Odinstalovat program.

 3. Vyberte možnost Micro Focus Vibe Desktop > Odinstalovat.

13.2 Odstranění adresáře Vibe

Adresář Vibe naleznete v následujícím umístění:

UserProfile\AppData\Local\Novell\Vibe

13.3 Odstranění registračních klíčů

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na Spustit.

  Pokud se příkazové okno Spustit neobjeví, napište Spustit v poli Hledat a stiskněte klávesu Enter.

 2. Napište příkaz regedit a poté stikněte tlačítko OK.

 3. Pokud existují následující registrační klíče, odstraňte je:

  • \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Novell\Vibe Desktop

  • \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Novell\Vibe Desktop

13.4 Odstranění přihlašovacích údajů

POZNÁMKA:Přihlašovací údaje jsou sdíleny s doplňkem Micro Focus Vibe Add-in pro Microsoft Office. Pokud používáte Vibe Add-In, neměli byste tyto přihlašovací údaje odstraňovat.

 1. Do pole Hledat zadejte text správce pověření a poté stiskněte klávesu Enter.

 2. Odstraňte uložená uživatelská jména a hesla začínající Novell Collaboration.Vibe.

14.0 Často kladené otázky

Seznam nejčastějších dotazů a odpovědí najdete v části Nejčastější dotazy k produktu Micro Focus Vibe Desktop.

15.0 Známé problémy

Seznam známých problémů najdete v dokumentu Micro Focus Vibe Desktop 4.0.5 Release Notes (Poznámky k verzi produktu Micro Focus Vibe Desktop 4.0.5).

16.0 Právní vyrozumění

Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a dalších omezeních použití, právech vlády USA, patentových zásadách a splnění požadavků na FIPS najdete na webové stránce https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 Micro Focus