Micro Focus Vibe Desktop 4.0.5 – poznámky k verzi

1.0 Základní informace o produktu

Micro Focus Vibe Desktop umožňuje synchronizovat soubory systému Micro Focus Vibe se souborovým systémem počítače a poté je upravovat bez přímého přístupu na portál Vibe. Rozšíření a změny dokumentů jsou sychnonizovány mezi portálem Vibe a vaším počítačem.

2.0 Systémové požadavky Vibe Desktop

2.1 V systému Windows

Aplikace Vibe Desktop 4.0.5 je podporována pro následující verze operačního systému Windows:

  • 8.1 nebo 10 (32bitová nebo 64bitová kopie)

Systém Vibe, ke kterému se připojujete, musí být verze Micro Focus Vibe 4 nebo novější.

2.2 V počítačích Mac

Aplikace Vibe Desktop 4.0.5 pro počítače Mac vyžaduje systém Mac OS X 10.11 nebo novější.

Systém Vibe, ke kterému se připojujete, musí být verze Micro Focus Vibe 4 nebo novější.

3.0 Instalace a upgrade na Vibe Desktop 4.0.5

Pokud si chcete nainstalovat aplikaci Vibe Desktop 4.0.5 jako novou nebo upgradovanou instalaci, stačí si stáhnout a nainstalovat softwarovou verzi 4.0.5. Nejsou nutné žádné další kroky.

4.0 Vibe Desktop problémy

4.1 Týmové pracovní prostory obsahující pracovní prostor uživatele jsou synchronizovány dvakrát

Pokud má uživatel týmový pracovní prostor v rámci svého domácího pracovního prostoru (domácí pracovní prostor je nazývá Můj pracovní prostor, jsou soubory v týmovém pracovním prostoru dvakrát synchronizovány. Toto nastává pokud uživatel vybere sycnhronizovat Můj pracovní prostor a poté v Mé týmy vyberte pracovní prostor, který je vnořeným pracovním prostorem domácího pracovního prosotru uživatele. Pokud je Vibe Desktop nastaven tímto způsobem, Vibe Desktop sprvuje dvě oddělené kopie souborů v pracovním prostoru.

4.2 Složku Vibe Desktop nelze nastavit na stejné síťové umístění pro více počítačů.

Po volbě umístění složky Vibe Desktop, tato složka nemůže být využívána více počítači (například nastavením umístění složky na sdílené síťové úložiště). To je proto, že Vibe Desktop nesynchronizuje soubory správně, pokud jsou dvě instance synchronizovány na stejné umístění, dokonce i když tyto instance neprobíhají současně. Proto je nejlepší se vždy nastavit složku Vibe Desktop tak aby nepoužívala síťový disk.

4.3 Aplikace Vibe Desktop nefunguje, pokud je server nastaven s ověřováním systému Windows

Pokud je na serveru Vibe nakonfigurováno ověřování systému Windows, aplikace Vibe Desktop soubory na serveru Vibe nemůže synchronizovat z důvodu konfliktu portů.

Informace o řešení tohoto problému naleznete v kapitole Integrating Windows Authentication with Vibe Desktop and the Vibe Add-In (Integrace ověřování systémem Windows s aplikací Vibe Desktop a doplňkem Vibe Add-In) v Příručce pro správce produktu Micro Focus Vibe 4.0.5.

Další informace o konfiguraci Ověřování systému Windows na serveru Vibe naleznete v kapitole Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows (Konfigurace jednotného přihlašování se službou IIS pro systém Windows) v Instalační příručce produktu Micro Focus Vibe 4.0.5.

4.4 Přihlašovací údaje pro aplikaci Vibe Desktop se ztratily

Pokud aplikaci Vibe Desktop používáte ve spojení s doplňkem Vibe Add-in a v doplňku Vibe Add-in výběrem možnosti Use system proxy configuration nakonfigurujete účet tak, aby používal konfiguraci serveru proxy systému, a později účet nakonfigurujete, aby konfiguraci serveru proxy systému nepoužíval, dojde ke ztrátě přihlašovacích údajů.

4.5 Instalaci nelze umístit do složky, jejíž název obsahuje rozšířené znaky

Při instalaci aplikace Vibe Desktop nesmí složka zvolená pro instalaci obsahovat ve svém názvu rozšířené znaky.

5.0 Dokumentace aplikace Vibe Desktop

Informace o instalaci, konfiguraci a používání aplikace Vibe Desktop v počítači naleznete v příručce Micro Focus Vibe Desktop pro systémy Windows – stručný úvod nebo v příručce Micro Focus Vibe Desktop pro počítače Mac – stručný úvod.

Seznam často kladených otázek týkajících se aplikace Micro Focus Vibe Desktop najdete v nejčastějších dotazech k produktu Micro Focus Vibe Desktop.

Informace o tom, jak zapnout nebo vypnout aplikaci Vibe Desktop a jak provádět další funkce správy, najdete v kapitole Providing File Access and Editing for Vibe Users (Umožnění přístupu a úprav souborů pro uživatele Vibe) v Příručce pro správce produktu Micro Focus Vibe 4.0.5.

6.0 Právní vyrozumění

Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a dalších omezeních použití, právech vlády USA, patentových zásadách a splnění požadavků na FIPS najdete na webové stránce https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 Micro Focus