1.7 Vytvoření týmového pracovního prostoru

Ve výchozím nastavení mají všichni uživatelé portálu Micro Focus Vibe právo vytvářet týmové pracovní prostory.

Týmový pracovní prostor je nejběžnějším typem pracovních prostorů. Usnadňuje plnění týmových úkolů tím, že umožňuje členům týmu jednoduše a rychle sdílet soubory a myšlenky, čímž zefektivňuje jejich spolupráci.

Vytvořit týmový pracovní prostor můžete následovně:

 1. Klikněte na ikonu Hierarchické procházení na panelu nástrojů, poté kliknutím na šipku před názvem rozbalte možnost Domovský pracovní prostor.

  Domovský pracovní prostor představuje nejvyšší úroveň ve stromu pracovních prostorů a může být nazván nějakým jiným, pro vaši společnost specifickým názvem.

 2. Klikněte na možnost Týmové pracovní prostory.

  Zobrazí se stránka Týmy.

 3. Klikněte na možnost Nový pracovní prostor.

  Zobrazí se stránka Nový pracovní prostor.

  Pokud možnost Nový pracovní prostor není zobrazena, nemáte oprávnění vytvářet pracovní prostory v této úrovni hierarchie. Pokračujte v rozbalování stromové struktury pracovních prostorů směrem k vaší organizační jednotce a potom klikněte na adresář, ve kterém chcete vytvořit nový týmový pracovní prostor. Potom vedle názvu pracovního prostoru klikněte na ikonu Konfigurovat . Klikněte na možnost Nový pracovní prostor. Ujistěte se, že jste v části Pracovní prostor zvolili Týmový pracovní prostor. Nebo postupujte podle kroků v Vytvoření týmového pracovního prostoru uvnitř stávajícího týmového pracovního prostoru

 4. Zadejte následující informace:

  Název pracovního prostoru: Představuje název pracovního prostoru.

  Pracovní prostor: Vyberte možnost Pracovní prostor týmu.

  Členové týmu: Vyberte členy týmu.

  Můžete vložit jednotlivé uživatele, celé skupiny nebo jména uživatelů, které máte právě uloženy ve schránce.

  Složky pracovního prostoru: Vyberte složky, které má pracovní prostor obsahovat.

  V případě potřeby je možné přidat do pracovního prostoru další složky i kdykoli později. Informace o přidávání složek do pracovních prostorů viz Vytvoření nové složky.

 5. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte nový pracovní prostor.

Informace k vytvoření týmového pracovního prostoru v rámci stávajícího pracovního prostoru naleznete v Vytvoření týmového pracovního prostoru uvnitř stávajícího týmového pracovního prostoru.