4.1 Obecná správa pracovního prostoru

4.1.1 Vytvoření nového pracovního prostoru

Micro Focus Vibe umožňuje vytvářet nové pracovní prostory v libovolném pracovním prostoru, ve kterém máte odpovídající oprávnění.

 1. Zobrazte pracovní prostor, ve kterém si přejete vytvořit nový pracovní prostor.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Nový pracovní prostor.

  Zobrazí se stránka Nový pracovní prostor.

 3. Zadejte odpovídající informace pro stránku.

  Název pracovního prostoru: Zadejte název pracovního prostoru.

  Pokud ponecháte pole prázdné, bude prostor nazván Pracovní prostor.

  Pracovní prostor: Zvolte typ pracovního prostoru, který si přejete vytvořit.

  Vyplňte případná doplňující pole, která se zobrazí po zvolení typu pracovního prostoru.

  Členové týmu: (Podmínka) Tato oblast se zobrazí pouze tehdy, pokud je jako typ pracovního prostoru zvolen Pracovní prostor týmu. Vyberte uživatele nebo skupiny uživatelů, které mají být členy vytvářeného týmového pracovního prostoru.

  Složky pracovního prostoru: V této oblasti vyberte složky, které má vytvářený pracovní prostor obsahovat.

  Upozornění: (Volitelně) Vytvořte zprávu upozornění, která bude odeslána všem členům týmu.

  Pokud nevytváříte týmový pracovní prostor, bude zpráva odeslána všem členům týmu z nadřazeného pracovního prostoru.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

4.1.2 Sdílení pracovního prostoru

Informace o sdílení pracovních prostorů na portálu Vibe naleznete v části Část 3.0, Sdílení položek, složek a pracovních prostorů.

4.1.3 Úpravy pracovního prostoru

Po vytvoření pracovního prostoru můžete upravit jeho název a popis, změnit ikony, které ho reprezentují, a nahrát do něj přílohy.

 1. Zobrazte pracovní prostor, který chcete upravit.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Upravit pracovní prostor.

 3. Upravte pracovní prostor a poté klikněte na tlačítko OK.

4.1.4 Odstranění pracovního prostoru

DŮLEŽITÉ:Po odstranění pracovního prostoru už nebude možné daný pracovní prostor ani žádné jeho složky a položky obnovit. Budou z portálu Vibe trvale odstraněny.

 1. Zobrazte pracovní prostor, který si přejete odstranit.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Odstranit pracovní prostor.

  Zobrazí se dialogové okno Odstranit.

 3. (Podmínka) Pokud chcete pracovní prostor přesunout do koše, vyberte možnost Přesunout do koše a klikněte na tlačítko OK.

  Po výběru této možnosti bude pracovní prostor odebrán z aktuálního umístění, ale nedojde k jeho trvalému odstranění ze systému Vibe. Odstranění pracovního prostoru můžete zrušit podle popisu v části Obnovení pracovního prostoru z koše.

 4. (Podmínka) Pokud chcete pracovní prostor trvale odstranit, vyberte možnost Odstranit.

  DŮLEŽITÉ:Odstraněné položky již nelze obnovit.

 5. (Podmínka) Pokud pracovní prostor obsahuje zrcadlené složky, můžete zvolit možnost odstranění zdrojových souborů a také všech podsložek zrcadlené složky.

  Další informace o práci se zrcadlenými složkami najdete v kapitole Working with Mirrored Folders (Práce se zrcadlenými složkami) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

4.1.5 Obnovení pracovního prostoru z koše

Pracovní prostor, který jste předtím přesunuli do koše, je možné obnovit v jeho původním umístění.

 1. Přejděte do pracovního prostoru, ve kterém se daný pracovní prostor nacházel před přesunutím do koše.

  Pokud si například přejete obnovit pracovní prostor, který byl umístěn v kořenovém adresáři Týmové pracovní prostory, zobrazte kořenový adresář Týmové pracovní prostory.

  DOPORUČENÍ:Pokud chcete zobrazit vše, co bylo na portálu Vibe přesunuto do koše, přejděte do pracovního prostoru nejvyšší úrovně. (Ve výchozím nastavení je to kořenový adresář Domovský pracovní prostor.)

 2. Na navigačním panelu klikněte na složku Koš.

  nebo

  Na panelu nástrojů Akce klikněte na možnost Zobrazit > Zobrazit koš.

  Zobrazí se stránka Koš s přehledem všech pracovních prostorů, složek a záznamů, které byly odstraněny z aktuálního pracovního prostoru nebo pracovních prostorů, které jsou v něm vnořeny. Položky, které byly z koše vysypány, se v seznamu nezobrazují, protože je již nelze obnovit.

 3. Vyberte pracovní prostor, který chcete obnovit. Můžete také vybrat libovolnou složku pracovního prostoru, kterou chcete obnovit.

 4. Klikněte na tlačítko Obnovit.

  Vybraný pracovní prostor a složka se obnoví v původním umístění.

Další informace o zrušení odstranění položek najdete v kapitole Restoring Items from the Trash (Obnovení položek z koše) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

4.1.6 Kopírování pracovního prostoru

POZNÁMKA:Při kopírování pracovního prostoru se zkopírují jen takové položky (pracovní prostory, složky a položky), které máte právo zobrazit. Po zkopírování pracovního prostoru do nového umístění přebírá tento prostor přístupová práva pracovního prostoru, odkud byl zkopírován.

 1. Zobrazte pracovní prostor, který si přejete zkopírovat.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Kopírovat pracovní prostor.

  Zobrazí se stránka Kopírovat pracovní prostor.

 3. Do pole Cílová složka začněte zadávat název pracovního prostoru, do kterého chcete daný pracovní prostor zkopírovat. Potom klikněte na tento název zobrazený v rozevíracím seznamu.

  nebo

  Klikněte na ikonu Procházet vedle pole Cílová složka a potom procházením vyberte pracovní prostor, do kterého chcete daný pracovní prostor zkopírovat.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

4.1.7 Přesunutí pracovního prostoru

Vibe vám umožňuje přesunout pracovní prostor do libovolné složky nebo pracovního prostoru ve kterém máte dostatečné oprávnění.

 1. Zobrazte pracovní prostor, který si přejete přesunout

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Přesunout pracovní prostor.

  Zobrazí se stránka Přesunout pracovní prostor.

 3. Do pole Cílová složka začněte zadávat název pracovního prostoru, do kterého chcete daný pracovní prostor přesunout. Potom klikněte na tento název zobrazený v rozevíracím seznamu.

  nebo

  Klikněte na ikonu Procházet vedle pole Cílová složka a potom procházením vyberte pracovní prostor, do kterého chcete daný pracovní prostor přesunout.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

4.1.8 Vytvoření vnořeného pracovního prostoru

Pracovní prostory můžete vytvořit také jako vnořené do již existujících pracovních prostorů.

 1. Zobrazte pracovní prostor, ve kterém si přejete vytvořit vnořený pracovní prostor.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Nový pracovní prostor.

  Zobrazí se stránka Nový pracovní prostor.

 3. Zadejte informace.

  Název pracovního prostoru: Zadejte název pracovního prostoru.

  Pokud ponecháte pole prázdné, bude prostor nazván Pracovní prostor.

  Členové týmu: (Podmínka) Tato oblast se zobrazí pouze tehdy, pokud je jako typ pracovního prostoru zvolen Pracovní prostor týmu. Vyberte uživatele nebo skupiny uživatelů, které mají být členy vytvářeného týmového pracovního prostoru.

  Pracovní prostor: Zvolte typ pracovního prostoru, který si přejete vytvořit.

  Vyplňte případná doplňující pole, která se zobrazí po zvolení typu pracovního prostoru.

  Složky pracovního prostoru: V této oblasti vyberte složky, které má vytvářený pracovní prostor obsahovat.

  Upozornění: (Volitelně) Vytvořte zprávu upozornění, která bude odeslána všem členům týmu.

  Pokud nevytváříte týmový pracovní prostor, bude zpráva odeslána všem členům týmu z nadřazeného pracovního prostoru.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

4.1.9 Přidání dalších složek do pracovního prostoru

Do pracovního prostoru můžete kdykoli přidat další složky.

 1. Zobrazte pracovní prostor, do kterého si přejete přidat další složky.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Nová složka.

  Zobrazí se stránka Přidat novou složku.

 3. Zadejte následující informace:

  Název složky: Zadejte název složky.

  Pokud ponecháte pole prázdné, bude složka nazvána výchozím názvem složky. Například složka diskuze se bude jmenovat Diskuze.

  Složka: Vyberte typ složky, který si přejete vytvořit.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

4.1.10 Generování reportu činnosti v pracovním prostoru

Portál Vibe umožňuje vytvářet reporty týkající se činností, které se odehrály v určitém pracovním prostoru.

 1. Zobrazte pracovní prostor, pro který si přejete vygenerovat report činnosti.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na možnost Zobrazit > Report činnosti.

  Zobrazí se stránka Činnost ve složce.

 3. Zadejte následující informace:

  Report činnosti v období: Zvolte období, pro které má být report činnosti vygenerován.

  Report činnosti ve složce či pracovním prostoru: Tuto možnost zvolte, pokud si přejete zjistit, kolik zobrazení, přidání, úprav a odstranění bylo ve složce provedeno. Report můžete vygenerovat pro následující kategorie uživatelů:

  • Členové týmu: Zobrazí činnost pouze jednotlivých členů týmu.

  • Všichni uživatelé: Zobrazí činnost všech uživatelů portálu Vibe. Tento report zobrazí jméno každého uživatele, který s daným pracovním prostorem nějakým způsobem manipuloval.

  • Shrnutí: Zobrazí shrnutí všech aktivit, které se v daném pracovním prostoru odehrály. Tato možnost nevypíše seznam jednotlivých uživatelů.

  Report stavů průběhu práce: Tuto možnost zvolte, pokud si přejete vidět aktivity týkající se průběhu práce. Můžete zvolit, zda bude zobrazen průměrný čas setrvání položek v každém stavu průběhu práce nebo počet položek, které se aktuálně nacházejí v některém ze stavů průběhu práce.

  Vyberte složky pro reportování: Vyberte složky, pro které má být report činnosti vygenerován. Pokud zvolíte pracovní prostor, budou do reportu zahrnuty všechny jeho složky.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Výsledky reportu se zobrazí jako soubor .csv, který je možné otevřít v tabulkovém procesoru. Informace o sloupcích v této tabulce naleznete v kapitole Generování sestav o činnosti uživatele.

4.1.11 Konfigurace práv ke sdílení pracovního prostoru

Pracovní prostory vně osobních pracovních prostorů uživatelů nejsou ve výchozím nastavení nakonfigurovány tak, aby umožňovaly sdílení obsahu. Pokud chcete, aby uživatelé mohli obsah z pracovního prostoru sdílet, je nutné to nakonfigurovat.

Konfigurace práv ke sdílení pracovního prostoru:

 1. Přejděte do pracovního prostoru, ve kterém chcete nakonfigurovat práva ke sdílení.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Práva ke sdílení pracovního prostoru.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavit práva ke sdílení pracovního prostoru.

  Vyberte možnost Povolit u všech práv ke sdílení, která chcete udělit pro všechny vybrané pracovní prostory, a vyberte možnost Vymazat u všech práv ke sdílení, která nechcete udělit.

  K dispozici jsou následující práva ke sdílení:

  Interní uživatelé: Umožňuje uživatelům sdílet položky s interními uživateli.

  Externí uživatelé: Umožňuje uživatelům sdílet položky s externími uživateli (mimo organizaci).

  Externí uživatelé (mimo organizaci) obdrží e-mailové upozornění s odkazem na sdílenou položku a potom se mohou přihlásit na portál Vibe. Další informace naleznete v části Sdílení s lidmi mimo vaši organizaci.

  Veřejné: Umožňuje uživatelům zpřístupnit položky veřejně. To znamená, že každý, kdo má správnou adresu URL sdílené položky, má k dané sdílené položce přístup bez nutnosti přihlášení na portál Vibe.

  Tuto funkci musí povolit váš správce systému Vibe.

  Odkaz na soubor: Umožňuje uživatelům sdílet odkaz na soubor na portálu Vibe. Každý uživatel, který má odkaz, má potom přístup k danému souboru. Soubor však není zobrazen v oblasti Veřejné, takže pro přístup k souboru musí mít uživatelé přímý přístup k odkazu.

  Další informace o odkazech na soubory naleznete v části Poslání odkazu na soubor.

  Povolit další sdílení udělených práv: Pokud uživatelé sdílí soubor nebo složku, mohou uživatelům, se kterými tyto položky sdílejí, umožnit další sdílení daného souboru nebo složky. Uživatel, se kterým je položka sdílena, ji může sdílet pouze v případě, že mu byla udělena práva ke sdílení daného souboru nebo složky.

  DŮLEŽITÉ:Při výběru této možnosti mějte na paměti, že pokud budou odebrána přístupová práva některého uživatele, neodeberou se tím přístupová práva uživatele, se kterým byla položka dále sdílena.

  Předpokládejme například, že uživatel A sdílí položku s uživatelem B a udělí mu práva k dalšímu sdílení. Uživatel B potom sdílí položku s uživatelem C. Pokud uživatel A zruší přístupová práva uživatele B k položce, bude mít uživatel C k dané sdílené položce nadále přístup.

4.1.12 Nastavení uživatelsky přívětivé URL adresy pro pracovní prostor nebo složku

Uživatelsky přívětivá URL adresa usnadní uživatelům přístup do pracovního prostoru nebo složky.

 1. Zobrazte pracovní prostor, pro který si přejete URL adresu nastavit.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Konfigurovat zobrazení, adresy URL a ovládací prvky.

 3. Klikněte na záložku Jednoduché URL a e-mailové adresy.

 4. V části Definovat jednoduchou URL adresu pro tuto složku nebo pracovní prostor vyberte z rozbalovací nabídky Nastavit URL jedno z přednastavených obecných klíčových slov.

  Pokud nemáte administrátorské oprávnění, musí vámi nastavené URL adresy začínat jedním z těchto obecných klíčových slov.

 5. Do následujícího pole zadejte zbývající část URL adresy, na které bude pracovní prostor nebo složka k dispozici.

 6. Klikněte nejprve na tlačítko Přidat a poté Zavřít.

Pokud si nastavenou URL adresu přejete odstranit, vyberte požadovanou adresu v oblasti Aktuálně definované URL adresy a klikněte na tlačítko Odstranit vybrané URL adresy.

Nastavení uživatelsky přívětivé adresy URL pro složku může také uživatelům umožnit vkládání záznamů do složky pomocí e-mailových zpráv podle popisu v kapitole Nastavení složky pro přijímání záznamů prostřednictvím e-mailu.

4.1.13 Nastavení datové kvóty pro pracovní prostor

Administrátor portálu Vibe vám může povolit nastavovat vlastní datové kvóty pro vaše pracovní prostory a složky. Další informace najdete v části Setting a Data Quota for Workspaces and Folders (Nastavení datových kvót pracovních prostorů a složek) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

4.1.14 Úprava způsobu zobrazení pracovního prostoru

Portál Vibe vám také umožňuje přizpůsobit rozvržení pracovního prostoru. Další informace najdete v části Creating Custom Workspace Views (Vytvoření vlastního zobrazení pracovního prostoru) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

4.1.15 Přizpůsobení vzhledu pracovního prostoru

Tím, že přizpůsobíte jeho vzhled, můžete pracovní prostor učinit snáze rozpoznatelným. Pokud upravíte vzhled pracovního prostoru, je toto nastavení aplikováno také na všechny vnořené pracovní prostory a složky.

Další informace o přizpůsobení vzhledu najdete v kapitole Branding a Folder or Workspace (Přizpůsobení vzhledu složky nebo pracovního prostoru) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

4.1.16 Zobrazování video obsahu z YouTube v pracovním prostoru

Tato kapitola popisuje způsob, pomocí kterého můžete v oblasti Popis pracovního prostoru zobrazit video obsah z portálu YouTube. Informace o tom, jak zobrazit obsah videa z portálu YouTube v oblasti Přizpůsobení, najdete v kapitole Branding a Folder or Workspace (Přizpůsobení vzhledu složky nebo pracovního prostoru) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

Pro zobrazení video obsahu z YouTube v oblasti Popis pracovního prostoru:

 1. Zobrazte pracovní prostor, ve kterém si přejete zobrazovat video z YouTube.

 2. Klikněte na ikonu Konfigurovat vedle názvu složky a potom klikněte na možnost Upravit pracovní prostor.

 3. Klikněte do sekce Popis a potom na Vložit > Média.

 4. Na kartu Obecné zkopírujte adresu URL videa na YouTube, které chcete publikovat.

 5. Pokud si přejete zachovat původní velikost videa, neměňte hodnoty v polích Rozměry.

 6. Kliknutím na OK zobrazte video v pracovním prostoru.

Více informací o dalších místech, kam můžete vkládat videoobsah z YouTube, najdete v kapitole Zobrazení video obsahu z YouTube v záznamu.