4.1 Om synkronisering

4.1.1 Hvornår sker synkronisering?

Synkronisering fra Filr Desktop-programmet til Filr-serveren sker, så snart filen gemmes og lukkes. Synkronisering fra Filr-serveren til Filr Desktop-programmet sker med intervaller, der er fastlagt af Filr-administratoren. Det er som standard hvert 15. minut. Hvis serveren ikke er tilgængelig, forsøger Desktop-klienten at kontakte serveren hvert minut, indtil forbindelsen genoprettes.

Du kan synkronisere filer manuelt, hvis du ikke vil vente på den planlagte synkronisering. Du kan finde yderligere oplysninger i Manuel synkronisering af filer og mapper.

4.1.2 Hvilke mapper synkroniseres?

Filr synkroniserer filer til din arbejdsstation, hvis filerne er placeret i det mappeområde (Mine Filer, Delt Med Mig, Offentlige og Netmapper), som du har konfigureret til synkronisering. Du ka finde oplysninger om at konfigurere mapper til synkronisering til din arbejdsstation på Konfigurere mappesynkronisering til din arbejdsstation.

4.1.3 Hvilke handlinger understøttes?

Når du udfører en af følgende handlinger på mapper og dokumenter i Filr-mappen i dit filsystem, synkroniseres handlingen mellem computerens filsystem og Filr-serveren ved næste synkronisering:

 • oprettelse af dokumenter og mapper

 • kopiering af dokumenter og mapper

 • sletning af dokumenter og mapper.

  Dokumenter og mapper, du sletter fra Filr Desktop-programmet, slettes også fra serveren, hvis du har rettigheder til at slette dem. Dette er dog ikke altid gældende, når du slettes dokumenter fra området Delt med mig.

  Hvis du sletter et dokument eller en mappe fra området Delt med mig, og dokumentet eller mappen er delt direkte med dig, synkroniseres det/den ikke længere med Filr Desktop-programmet, og dokumenterne og mapperne forbliver på serveren.

  Hvis du sletter et dokument eller en mappe, som er en undermappe til en mappe, der er delt med dig, eller hvis dokumentet findes i en mappe, der er delt med dig, slettes dokumentet eller mappen fra serveren, hvis du har tilstrækkelige rettigheder til at foretage sletningen.

 • ændring af dokumenter

 • flytning af dokumenter og mapper

 • omdøbning af dokumenter og mapper

4.1.4 Manuel synkronisering af filer og mapper

Du kan synkronisere filer og mapper manuelt mellem Filr og computeren, hvis du ikke vil vente indtil den planlagte synkronisering. Filer skal lukkes, før de kan synkroniseres.

Sådan synkroniseres alle dine filer manuelt:

 1. Højreklik på Filr-ikonet i meddelelsesområdet, og klik derefter på Synkroniser > nu.

Sådan synkroniseres en individuel fil eller mappe manuelt:

 1. Naviger til den fil eller mappe, du vil synkronisere.

 2. Højreklik på filen eller mappen, og klik derefter på Filr > Synchronize now Synkroniser nu).

4.1.5 Få vist synkroniseringsændringer i kø

 1. Højreklik på Filr-ikonet i meddelelsesområdet, og klik derefter på Åbn Filr-konsol.

 2. Klik på Ændringer i kø.