4.3 Om Filr Desktop-konsollen

Følgende indstillinger er tilgængelige i Filr Desktop-konsollen:

4.3.1 Konto

4.3.2 Generelt

  • Her kan du angive, om Filr skal startes automatisk, når computeren startes.

4.3.3 Lager

  • Her kan du angive synkroniseringslokationen for Filr-filer. Filr-filer synkroniseres som standard til mappen /Brugere/brugernavn/Filr i filsystemet. Du kan finde yderligere oplysninger i Lager.

  • Her kan du angive, hvor længe lokalt gemte cachefiler skal bevares, efter de sidst er blevet åbnet eller ændret. Du kan finde yderligere oplysninger i Sletning af cachefiler.

4.3.4 Program

  • Filr gør det nu muligt for systemadministratoren at kontrollere programdrevne downloads og forhindre, at Filr optager al pladsen på lokale diske. Programsiden viser en oversigt over de handlinger, administratoren har foretaget. Hvis der er konfigureret begrænsninger, har siden et link, som viser tilladte programmer, blokerede programmer eller begge dele. Du kan finde yderligere oplysninger i Sådan forebygger du, at programdrevne downloads optager al pladsen på den lokale disk.

4.3.5 Ændringer i kø

  • Viser oplysninger om ikke-fuldførte synkroniseringshandlinger. Du kan forsøge at gentage synkroniseringshandlingerne eller fortryde de ændringer, du har foretaget i Filr-arbejdsområdet. Du kan finde yderligere oplysninger i Om synkroniseringsproblemer og løsninger.

4.3.6 Seneste aktivitet

  • Viser de seneste aktiviteter, der har fundet sted i Filr Desktop-programmet. Du kan finde yderligere oplysninger i Visning af seneste aktivitet.

4.3.7 Systemadvarsler

  • Viser forskellige advarsler om f.eks. nye softwareopdateringer, udløbne adgangskoder og servernedetid. Du kan finde yderligere oplysninger i Visning af systemadvarsler.