Novell Vibe 3.4 Vigtigt-fil

1. juli 2013

1.0 Produktoversigt

For at hjælpe dig med at maksimere din Vibe-investering indeholder Novell Vibe 3.4 nogle licensændringer med hensyn til eksterne brugere.

Disse licensændringer ver vigtige, ikke kun fordi de gør det muligt for dig at give adgang til dit Vibe-websted til brugere uden for din organisation uden yderligere omkostninger, men også fordi fremtidige versioner af Vibe-softwaren vil indeholde forbedrede værktøjer til deling af oplysninger med eksterne brugere.

Der er nogle begrænsninger, som du kan finde oplysninger om i EULA'en (Slutbrugerlicensaftalen).

Vibe 3.4 indeholder også forskellige fejlrettelser.

2.0 Systemkrav til Vibe

Systemkrav til Novell Vibe 3.4 (herunder krav til mobile enheder, der får adgang til Vibes mobile grænseflade) er anført i Vibe System Requirements (Vibe-systemkrav) i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning).

3.0 Vejledning i installation under Linux

 1. Sørg for, at den Linux-server, hvor du planlægger at installere Novell Vibe, opfylder systemkravene.

 2. Hvis en webserver kører på Vibe-serveren, skal du standse den og helst deaktivere den.

 3. Opret eller vælg en Linux-bruger og -gruppe, der ikke er root, og som skal eje Vibe-mapperne og -filerne samt afvikle Vibe-softwaren.

 4. Overfør Vibe-softwaren til en midlertidig mappe på Linux-serveren. Vibe-softwaren kan hentes på Novells websted for download.

 5. I et terminalvindue kan du blive root ved at indtaste su - og root-adgangskoden.

 6. Skift til det midlertidige bibliotek, hvor du har hentet Vibe 3.4-tar-filen, og brug derefter følgende kommando til at udpakke filen:

  tar xvf novell-vibe-3.4.0.linux.tar

 7. I den mappe, hvor du hentede og udpakkede Vibe-softwaren, skal du skrive følgende kommando for at starte Vibe-installationsprogrammet:

  ./installer-teaming.linux

Komplette installationsanvisninger findes i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning).

4.0 Vejledning i installation under Windows

 1. Sørg for, at den Windows-server, hvor du planlægger at installere Novell Vibe, opfylder systemkravene.

 2. Log på Windows-serveren som bruger med administratorrettigheder.

 3. Hvis en webserver kører på Vibe-serveren, skal du standse den og helst deaktivere den.

 4. Overfør Vibe-softwaren til en midlertidig mappe på Windows-serveren. Vibe-softwaren kan hentes på Novells websted for download.

 5. Navigér til den mappe i Windows Stifinder, hvor du overførte og udpakkede Vibe-softwaren, og dobbeltklik derefter på filen installer-teaming.exe for at starte Vibe-installationsprogrammet.

Komplette installationsanvisninger findes i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning).

5.0 Opdateringsproblemer

5.1 Opdatering af et Vibe 3.x-system

Du kan opdatere fra Vibe 3, Vibe 3.1 eller fra Vibe 3.2 til Vibe 3.3. Hvis du vil opdatere til Vibe 3.4, skal du først opdatere til Vibe 3.3. Du skal opdatere databasen separat i forhold til softwaren. Yderligere oplysninger findes i Update (Opdatér) i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning).

5.2 Opdatering af et Teaming 2.1-system

Hvis du opgraderer fra Teaming 2.1 eller tidligere, skal du først opdatere til Novell Vibe 3, inden du kan opdatere til Vibe 3.3 og derefter til Vibe 3.4. Oplysninger om, hvordan du opdaterer til Novell Vibe 3 finder du i “Update” ("Opdatér") i Novell Vibe 3 Installation Guide (Novell Vibe 3 Installationvejledning).

5.3 Ny indeksering af Vibe-søgeindekset

På grund af et problem, der blev løst, angående vedhæftede filers størrelse, skal du indeksere søgeindekset igen efter opdatering til Vibe 3.3 for at få vist størrelser på vedhæftede filer korrekt. Yderligere oplysninger om, hvordan du indekserer søgeindekset igen, findes i Resetting Your Definitions (Nulstille dine definitioner) under Update (Opdatér) i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning).

5.4 Manglende kompatibilitet mellem indeksservere, når et system med høj tilgængelighed opdateres

Når du opdaterer dit Vibe-system med høj tilgængelighed til Vibe 3 eller senere fra en ældre version, kan den indbyrdes kompatibilitet af udskudte logposter blive ødelagt.

For at sikre, at der ikke opstår problemer med manglende kompatibilitet med udskudte opdateringslogge under opdatering til Vibe 3 eller nyere, skal du rydde alle udskudte opdateringslogge inden opgraderingen.

Oplysninger om, hvordan du rydder udsatte opdateringslogge, finder du i Performing Maintenance on a High Availability Lucene Index (Udførelse af vedligeholdelse på et højt tilgængeligt Lucene-indeks) i Novell Vibe 3.4 Administration Guide (Novell Vibe 3.4 Administratorvejledning).

5.5 Manuelle Ehcache-konfigurationsindstillinger bevares ikke ved opdatering

Hvis du har finjusteret ydelsen for din Vibe-cache, kan du opleve problemer med cachelagring, når du opdaterer fra en tidligere version til Vibe 3 eller nyere, hvis du har ændret en af følgende konfigurationsfiler:

 • ehcache-hibernate.xml (Vibe-miljø med enkelt server)

 • ehcache-hibernate-clustered.xml (Vibe-miljø med klynger)

Du støder kun på problemer, hvis du har ændret en af ovenstående filer, fordi disse filer overskrives under Vibe-opdateringen.

De problemer, du oplever, er forskellige afhængigt af, om du har et Vibe-miljø med enkelt server, eller om du har et Vibe-miljø med klynger.

Hvis du har redigeret filen ehcache-hibernate.xml for at optimere cachelagringens ydelse for din enkelte Vibe-server, kan du opleve, at cachelagringens ydelse bliver mindre, når du opdaterer Vibe.

Hvis du har redigeret filen ehcache-hibernate-clustered.xml for at konfigurere klyngemiljøet, kan du opleve, at elementer, der føjes til Vibe-webstedet, ikke altid er synlige eller anden ulogisk funktionsmåde. Det skyldes, at oplysninger ikke cachelagres og synkroniseres korrekt på tværs af de forskellige Vibe-servere.

Sådan løses problemer med cachelagring efter en opdatering:

 1. Rediger filen ehcache-hibernate.xml eller filen ehcache-hibernate-clustered.xml, så de afspejler filens tilstand inden Vibe-opdateringen.

  Filerne er placeret i følgende mapper:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  

  Hvis du vil se, hvordan disse filer ser ud før Vibe-opdateringen, kan du se i sikkerhedskopieringsmapperne på følgende steder:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/teaming-backup/
                            ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\teaming-backup\
                            ssf\WEB-INF\classes\config
  

  VIGTIGT!Brug kun disse sikkerhedskopieringsfiler som reference. Erstat ikke hele filen ehcache-hibernate.xml eller ehcache-hibernate-clustered.xml med filerne i sikkerhedskopieringsmappen. De nye filer indeholder vigtige nye indstillinger, der skal bevares. Du skal manuelt tilføje tilpasninger, der fandtes i de gamle filer.

 2. (Betinget) Hvis du har et Vibe-miljø med klynger, og du har brug for at redigere filen ehcache-hibernate-clustered.xml, skal du sikre, at værdierne for egenskaberne hostName, multicastGroupAddress og multicastGroupPort er korrekte i den nye ehcache-hibernate-clustered.xml-fil.

 3. Gem ændringer, som du har foretaget af konfigurationsfilerne, og genstart derefter Vibe.

5.6 Problemer ved opdatering fra en tidligere Vibe-version til Vibe 3.3

5.6.1 Nulstille definitioner for Vibe-webstedet

Når du opdaterer til Vibe 3.3 fra en tidligere version, skal du nulstille definitionerne for dit Vibe-websted, hvis mappe- og arbejdsområdedefinitionerne ikke længere skal omfatte brandingelementet. Dette element bruges ikke længere og kan være forvirrende for brugere. Branding af en mappe eller et arbejdsområde foretages nu som beskrevet under Branding a Folder or Workspace (Branding af en mappe eller et arbejdsområde) i Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide (Novell Vibe 3.4 Avanceret brugervejledning).

Du kan få oplysninger om, hvordan man nulstiller definitioner i Vibe, under Resetting Your Definitions (Nulstilling af definitionerne) under Update (Opdatér) i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning).

5.6.2 Ny indeksering af Vibe-søgeindekset

Du skal re-indeksere søgeindekset, når du har opdateret til Vibe 3.4. Du kan få flere oplysninger under Resetting Your Definitions (Nulstilling af definitionerne) under Update (Opdatér) i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning).

5.7 Ydelsesproblemer efter opdatering til en ny version

Efter opdatering af Vibe-systemet til en ny version kan du komme ud for ydelsesproblemer, når du første gang navigerer i Vibe-systemet. Det skyldes, at Vibe skal kompilere JSP'erne efter en opdatering.

Disse ydelsesproblemer finder ikke sted ved efterfølgende besøg på Vibe-webstedet.

5.8 Kan ikke nulstille fabriksindstillede workflowdefinitioner, når et workflow er i en brugerdefineret tilstand

Når du nulstiller workflowdefinitionerne til fabriksstandarden som beskrevet i Resetting Your Definitions (Nulstilling af definitionerne) under Update (Opdatér) i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning), opstår der en generel fejl, som beder dig kontakte systemadministratoren, hvis du har føjet en brugerdefineret tilstand til et fabriksworkflow (f.eks. opgaveworkflowet), og der i øjeblikket er en post i den brugerdefinerede tilstand.

Hvis du prøver at nulstille flere definitioner samtidigt, og fabriksworkflowet ikke nulstilles på grund af dette problem, vil ingen definitioner blive nulstillet.

6.0 Installationsproblemer

6.1 Vibe-serveren og Lucene-serveren skal bruge den samme JDK

Hvis Vibe og Lucene-indekset kører på hver sin server, skal du bruge den samme JDK til begge servere. Det medfører uønsket funktionsmåde at bruge forskellige JDK'er, f.eks. ikke at kunne oprette kalenderposter.

6.2 Tegnbegrænsninger i brugernavne og adgangskoder

Brug ikke udvidede tegn eller dobbeltbytetegn i Novell Vibe-brugernavne og -adgangskoder. Det omfatter brugernavne og adgangskoder, der synkroniseres fra en LDAP-adresseliste til Vibe.

Denne begrænsning skyldes Spring Security (open source), som Vibe bruger til godkendelse, sammen med de forskellige godkendelsesmetoder - både grundlæggende godkendelse og formularbaseret godkendelse - der bruges af Single Sign-On-produkter som f.eks. Novell Authentication Manager, af webtjenester og af WebDAV. Kun ASCII-tegn fortolkes korrekt i alle kombinationer.

6.3 Tegnbegrænsninger på brugernavne for LDAP-synkronisering og -logon

LDAP-brugernavne, som indeholder specialtegn ( / \ * ? " < > : | ) kan ikke bruges som Novell Vibe-brugernavne. Hvis LDAP-adresselisten indeholder brugernavne med disse tegn, synkroniseres de med Vibe-webstedet, men de tilknyttede brugere kan ikke logge på.

Disse tegn kan ikke bruges i et Vibe-brugernavn, fordi et Vibe-brugernavn bliver til titlen på brugerens arbejdsområde, og arbejdsområdets titel bliver til et element i den hierarkiske sti, som fører til arbejdsområdet. Disse tegn er ikke gyldige tegn i Linux- og Windows-stinavne.

6.4 Tegnbegrænsninger i softwareinstallationens biblioteksnavn

Brug ikke udvidede tegn eller dobbeltbytetegn i navnet på installationsbiblioteket til Novell Vibe. Standardplaceringen til Vibe-softwaren er:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program Files\Novell\Teaming

6.5 Tegnbegrænsninger i fillagerets biblioteksnavn

Brug ikke udvidede tegn eller dobbeltbytetegn i biblioteksnavne i stien til Novell Vibe-fillageret. Standardplaceringen for fillagerets rodbibliotek er:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Novell\Teaming

De Oracle Outside In-fremvisere, der bruges til at gengive forskellige filtyper i HTML til visning på Vibe-webstedet og til indeksering, kan ikke håndtere biblioteksnavne, som indeholder udvidede tegn og dobbeltbytetegn.

6.6 Standarddatabasenavn

Når du får Novell Vibe-installationsprogrammet til at oprette Vibe-databasen, tildeles databasen navnet sitescape. Dette databasenavn er i øjeblikket hårdkodet i de databaseoprettelsesscripts, der bruges af installationsprogrammet. Navnet går tilbage til navnet på det selskab, som tidligere ejede Vibe-softwaren.

Hvis Vibe-databasen skal have et andet navn, kan du redigere databaseoprettelsesscriptet og derefter køre scriptet manuelt, inden du starter Vibe-installationsprogrammet. Hvis du gør det, skal du også opdatere JDBC URL'en ved afvikling af Vibe-installationsprogrammet. Før der opgraderes til en ny version, skal opdateringsscriptene til databasen også ændres.

VIGTIGT!Det anbefales ikke at ændre Vibe-databasenavnet.

6.7 Begrænsninger på applet-understøttelse

Appletter understøttes ikke på 64-bit Firefox i et system med et JRE (Java Runtime Environment), der er ældre end 1.6.0_12.

På et 64-bit operativsystem kan applets fungere, hvis der opdateres til JRE 1.6.0.12 eller nyere.

For eksempel fungerer træk og slip af flere filer fra skrivebordet, indsættelse af filer fra skrivebordet, redigering på stedet og grafikvisningen i arbejdsproceseditoren ikke, hvis applets ikke understøttes.

6.8 Understøttelse af redigering på stedet for Mac-brugere

For Mac-brugere leder Vibe efter OpenOffice.org i følgende bibliotek på brugernes Mac-arbejdsstationer:

/Applications/OpenOffice.org.app

Hvis din organisations standardplacering til OpenOffice.org er en anden placering på brugernes arbejdsstationer, kan du omkonfigurere Vibe til at lede efter OpenOffice.org på din foretrukne placering.

 1. Skift til følgende bibliotek:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Åbn filen ssf.properties i et tekstredigeringsprogram.

 3. Find den blok af linjer, der begynder med:

  edit.in.place.mac.editor
  
 4. Kopiér dette sæt linjer til udklipsholderen i tekstredigeringsprogrammet.

 5. Åbn filen ssf-ext.properties, som er placeret i det samme bibliotek som filen ssf.properties.

 6. Indsæt den kopierede blok af linjer i slutningen af filen ssf-ext.properties.

 7. Redigér placeringen af softwaren OpenOffice.org, så den afspejler placeringen i organisationen.

 8. Gem og luk filen ssf-ext.properties.

 9. Luk filen ssf.properties uden at gemme den.

 10. Stop og genstart Vibe, så den nye softwareplacering træder i kraft på Vibe-webstedet.

6.9 NFS-understøttelse

NFS-filsystemtilslutninger understøttes til at placere Vibe-fillageret på en fjernserver, som Vibe kører fra. NFS-filsystemtilslutninger understøttes dog ikke til at placere Lucene-indekset på en fjernserver, som Lucene-indeksserveren kører fra.

6.10 Firewallproblem på Windows Server 2008 R2

På Windows Server 2008 R2 er firewall som standard aktiveret, og port 80 og 443 er blokeret. Vibe skal bruge disse porte, og Vibe skal derfor være et tilladt program på Windows-serveren.

Sådan forberedes Windows Server 2008 R2-maskinen til brug med Vibe:

 1. Dobbeltklik på Windows Firewall i Kontrolpanel.

 2. Klik på Tillad et program gennem Windows Firewall.

 3. Åbn de porte, som Vibe skal bruge gennem firewall'en:

  1. Klik på Tilføj port.

  2. Indtast et beskrivende navn i feltet Navn for den HTTP-port, som Vibe bruger til ikke-sikre forbindelser.

  3. Angiv 80 i feltet Port.

  4. Klik på OK.

  5. Gentag Trin 3.a til Trin 3.d for den sikre HTTP-port 443.

 4. Når du har defineret de to porte, skal du klikke på OK i dialogboksen Windows Firewall-indstillinger for at tillade Vibe at kommunikere gennem firewall'en på disse porte.

6.11 JDK-afhængighed for SSL-forbindelser (Secure Sockets Layer) til WebDAV-servere

Hvis du vil bruge en SSL-forbindelse mellem dit Novell Vibe-websted og en WebDAV-server, og hvis WebDAV-serveren har et selvsigneret certifikat i stedet for et certifikat fra et nøglecenter, skal du bruge Sun JDK. Den eksisterende Vibe-funktionalitet til håndtering af selvsignerede certifikater er ikke kompatibel med den måde, som IBM JDK håndterer selvsignerede certifikater på.

6.12 Opdateret Visual C++ Redistributable Package på Windows

Novell Vibe bruger Oracle Outside In 8.3.5-fremviserteknologi til at vise dokumenter og billeder på Vibe-webstedet og til indeksering af dokumenter. Denne fremviserteknologi er afhængig af supportpakke 1 i Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package. Hvis den Windows-server, som du installerer Vibe på, ikke allerede har den seneste version af Visual C++ Redistributable Package installeret, skal du installere den, før Vibe-webstedet kan fungere korrekt. Den påkrævede version af Visual C++ Redistributable Package er tilgængelig fra:

Yderligere oplysninger finder du i New Dependency for Outside In 8.2.0 and Newer Versions, Windows Products Only (dokument-id 468895.1) på webstedet Oracle Support. Der kræves logon på Oracles supportwebsted for at få adgang til supportdokumentet.

6.13 Kompatibilitet med Access Manager

Access Manager 3.1 SP1 IR1 kræves for at bruge Novell Vibe med Novell Access Manager. Denne version findes på webstedet Novell Downloads.

7.0 Vibe-problemer

7.1 Slet ikke systembrugerkonti

Der er fire systembrugerkonti i Vibe. Du bør ikke slette nogen af disse konti, fordi det kan medføre problemer med Vibe-systemet. Systemkontiene er: Admin, E-mail Visningsagent, Synkroniseringsagent og Gæst.

Hvis det er nødvendigt at slette nogen af disse brugerkonti, bør du først kontakte Novell Support.

7.2 Slet ikke en Vibe-zone

Hvis du har en Vibe-zone, der ikke længere er brug for, bør du ikke slette den. Det kan medføre betydelige problemer med Vibe-webstedet at slette zoner i Vibe.

Hvis det er nødvendigt at slette en Vibe-zone, bør du først kontakte Novell Support.

7.3 Flytning af en overordnet opgave medfører tab af hierarkiet med delopgaver

Hvis du flytter en overordnet opgave til en anden placering på Vibe-webstedet, ændres alle delopgaver under denne overordnede opgave - selv delopgaver under delopgaver (indlejrede opgaver) - til overordnede opgaver i den oprindelige opgavemappe.

7.4 Hvis der gemmes et Vibe-dokument med OpenOffice på Linux, oprettes der to filversioner

Når du redigerer en fil i Vibe med OpenOffice på Linux, oprettes der to nye filversioner, hver gang du gemmer filen.

Dette problem skyldes en fejl i den måde, som OpenOffice kommunikerer med WebDAV på.

Brug den nyeste version af LibreOffice for at løse dette problem.

Yderligere oplysninger om redigering af filer i Vibe findes i Viewing Files in Read-Only Mode (Vis filer i skrivebeskyttet tilstand) under Working with Folder Entries (Arbejde med mappeposter) i Novell Vibe 3.4 User Guide (Novell Vibe 3.4 Brugervejledning).

7.5 Safari på Mac tillader ikke oprettelse af RSS-feed med indstillingen Tilføj bogmærke

Indstillingen Tilføj bogmærke, der er tilgængelig, når du har indsat RSS URL'en i browseren, fungerer ikke, når du bruger Safari på en Mac. Du skal i stedet bruge menuen Bogmærke til at oprette et RSS-feed.

Dette er et problem med den måde, som Safari behandler RSS-feeds på. Det er ikke et problem i Vibe.

7.6 Tilføje filer med træk og slip fungerer ikke på Mac

På grund af Java-begrænsninger på Mac kan du ikke trække og slippe filer for at føje dem til en mappe eller vedhæfte dem til en post som beskrevet under Dragging and Dropping Files (Trække og slippe filer) under Working with Folder Entries (Arbejde med mappeposter) i Novell Vibe 3.4 User Guide (Novell Vibe 3.4 Brugervejledning).

Du kan bruge den Vibe-applet, der anvendes til at trække og slippe, hvis du kopierer den fil, du vil tilføje, og indsætter den i appletten. Men du kan ikke trække filen til appletten.

7.7 Filnoten vises ikke altid i den ældste version af en fil

Når en fil indeholder flere versioner, og en bruger forsøger at tilføje en note om den ældste version (Adding a Note about a File or File Version (Tilføjelse af en note om en fil eller filversion) i Novell Vibe 3.4 User Guide (Novell Vibe 3.4 Brugervejledning), vises noten ikke altid.

7.8 Problemer med LDAP-synkronisering

7.8.1 Problemer med at slette brugere via LDAP

Novell anbefaler, at du aldrig vælger indstillingen Slet brugere, der ikke er i LDAP, når du konfigurerer din LDAP-synkronisering. Denne funktion vil enten blive forbedret eller helt fjernet i fremtidige Vibe-versioner. Brugerkonti, der slettes, kan ikke gendannes. Det anbefales, at LDAP-indstillingen ikke markeres. Derved deaktiveres brugerne i stedet for at blive slettet.

7.8.2 Problemer med den første synkronisering af Vibe-brugere

Hvis du opretter Novell Vibe-brugere ved at importere brugere fra en LDAP-adresseliste, vises alle brugerne i LDAP-adresselisten muligvis ikke i Vibe, hvis værdien af den LDAP-attribut, som du anvender til at synkronisere brugerne med, ikke er entydig. Hvis du f.eks. bruger attributten cn til at identificere brugerne, og du har flere brugere med den samme cn-værdi, er det kun den første forekomst af det identiske brugernavn, som synkroniseres med Vibe.

Du kan løse dette problem ved at bruge en attribut, hvis værdi altid er entydig på tværs af alle beholdere, f.eks. e-mail-adresse.

7.8.3 Problemer med omdøbning og flytning af brugere i dit LDAP-bibliotek

Hvis du vil omdøbe eller flytte brugere i dit LDAP-bibliotek, skal du sikre, at du har angivet en værdi for indstillingen LDAP-attribut, som entydigt identificerer en bruger eller gruppe, som beskrevet i LDAP Attribute to Identify a User or Group (LDAP-attribut til at identificere en bruger eller gruppe) under Gathering Directory Services Information (Indsamling af oplysninger om bibliotekstjenester) i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationsvejledning). Hvis en værdi ikke er angivet for denne indstilling, kan det medføre, at der oprettes nye brugere i Vibe, hvis brugere i LDAP-biblioteket omdøbes eller flyttes.

7.9 Problemer med landingsside

7.9.1 Elementet Link (URL) på en landingsside fungerer ikke med Internet Explorer

Når du opretter et link fra en landingsside med elementet Link (URL), aktiveres linket ikke på landingssiden, medmindre du vælger indstillingenÅbn URL'en i et nyt vindue, når elementet konfigureres.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du føjer dette element til din landingsside, under Adding Content to Your Landing Page (Tilføjelse af indhold til landingssiden) i Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide (Novell Vibe 3.4 Avanceret brugervejledning).

7.9.2 Indstillingen Vis komplet post i elementet Forstørret visning kan blive vist forkert

I Vibe 3.3 er indstillingen Vis komplet post for elementet Forstørret visning ændret. Hvis du føjede denne indstilling til en landingsside i en tidligere version, og du opgraderer til Vibe 3.3, fjernes indstillingen automatisk, når du redigerer landingssiden og derefter klikker på OK. Hvis du redigerer landingssiden og derefter klikker på Annullér, bliver elementet ubrugeligt på landingssiden.

7.10 Begrænsning på kopiering af arbejdsområde

Når du kopierer et arbejdsområde, overføres definitionerne for brugerdefinerede formularer og arbejdsprocesser i dette arbejdsområde ikke til kopien af arbejdsområdet. Du kan afhjælpe denne begrænsning ved at flytte definitionerne til et højere niveau i arbejdsområdetræet.

 1. Navigér til den mappe i det oprindelige arbejdsområde, hvor definitionerne er placeret.

 2. Klik på Administrér > Formular- og visningsdesignere på værktøjslinjen Arbejdsområde.

 3. Udvid træet Formular- og visningsdesignere, og klik derefter på den definition, der skal flyttes.

 4. Klik på Vis denne definition i boksen med egenskaber for definitioner for at få vist arbejdsområde- og mappetræet for dit Vibe-websted, og udvid derefter træet efter behov for at vise en relevant destination til definitionen.

  Hvis du vil gøre definitionen tilgængelig i kopien af det oprindelige arbejdsområde, skal du flytte definitionen til en placering i træet, der ligger over både det oprindelige arbejdsområde og kopien af arbejdsområdet.

  Hvis du vil gøre definitionen tilgængelig globalt på dit Vibe-websted, skal du flytte den til roden af arbejdsområde- og mappetræet.

 5. Du flytter definitionen ved at vælge destinationen og derefter klikke på OK.

 6. Klik på Luk to gange for at vende tilbage til Vibe-hovedsiden.

 7. Bekræft, at definitionen nu er tilgængelig i kopien af arbejdsområdet.

 8. Gentag denne procedure for hver definition, der skal være tilgængelig i det kopierede arbejdsområde.

7.11 Begrænsning ved eksport/import

Når et arbejdsområde, en mappe eller en post, der er eksporteret, har et link til noget, der ikke er medtaget i eksportfilen, fungerer linket ikke korrekt, når det importeres til et andet Vibe-system.

7.12 Filsletningsproblem med MySQL

Hvis du bruger MySQL, vises der muligvis følgende fejl, når du sender filer og derefter sletter dem:

class org.hibernate.exception.GenericJDBCException
Cannot release connection

Det er relateret til en MySQL-fejl. Du kan løse dette problem ved at opdatere MySQL til version 5.1.40 eller senere.

7.13 Adgangskodebeskyttede filer

Filer, der er blevet adgangskodebeskyttet i programmer, hvor de blev oprettet, kan ikke ses på Novell Vibe-webstedet. Dette fungerer efter hensigten.

7.14 Problemer med spejlede mapper

7.14.1 Begrænsning på spejlet mappestruktur

Du kan ikke bruge funktionen Flyt denne mappe i Novell Vibe til at flytte en spejlet filmappe ind i en anden spejlet filmappe.

7.14.2 Begrænsning på spejlede mappeversioner

Hvis du redigerer en fil i en spejlet mappe og derefter kontrollerer versionshistorikken, kan du kun se den seneste version af filen, og kun den seneste version af filen er tilgængelig til redigering fra den spejlede placering. Dette fungerer efter hensigten. Dokumentversioner er i øjeblikket ikke tilgængelige i spejlede mapper.

7.15 Problem med indlejring af mapper og arbejdsområder

På grund af begrænsninger i databasen er det maksimale antal indlejrede mapper og arbejdsområder, som er tilladt i Vibe, 45. Du kan f.eks. oprette en mappe i en mappe og derefter oprette en mappe i den mappe osv., indtil mappestrukturen har en dybde på 45 niveauer. Du kan ikke overskride 45 niveauer i mappestrukturen.

7.16 Problemer med licensrapporter

Du kan få vist den aktuelle brug af Novell Vibe-licenser ved at klikke på ikonet Administration og derefter klikke på Licensrapport under Rapporter. Licensrapporten tæller i øjeblikket en administrator, en gæst og tre interne brugere (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent og _synchronizationAgent) som lokale brugere. Administratoren tæller som en aktiv bruger, men de andre fire lokale brugere tælles ikke i forhold til din brug af Vibe-licenser.

7.17 Datoattribut i brugerdefinerede poster og visninger

Hvis du bruger datoattributten i en brugerdefineret post eller visning, ser brugere i andre tidszoner muligvis en anden dato end den, du ser.

Novell Vibe gemmer datoen som midnat på den valgte dato i Vibe-brugerens tidszone i GMT. Eksempelvis gemmes 13. januar 2010 i Mountain-tidszonen som GMT-7:00 (20100113T0700). Der er ingen problemer for personer i samme tidszone. Men for personer i en anden tidszone kan midnat i Mountain-tidszonen være en anden dag for dem i deres tidszone. Denne uoverensstemmelse vil blive afhjulpet i en kommende version.

7.18 Problemer med integration af GroupWise

7.18.1 Træk og slip fra en GroupWise-meddelelse

I GroupWise-klienten kan du ikke trække en fil, der er vedhæftet en GroupWise-meddelelse, og slippe den korrekt i Novell Vibes træk og slip-vindue, som åbnes, når du klikker på Tilføj filer til mappe på værktøjslinjen Mappepost. Gem den vedhæftede fil først, og træk og slip derefter den gemte fil i træk og slip-vinduet.

7.18.2 Kan ikke få adgang til Vibe-webstedet fra Windows-klienten til GroupWise

For at få adgang til et Novell Vibe-websted fra GroupWise Windows-klienten skal tidsindstillingen på GroupWise-brugerens arbejdsstation stemme overens med tidsindstillingen på Vibe-serveren inden for fem minutter. Hvis der er en uoverensstemmelse på mere end fem minutter, får GroupWise-klientens forsøg på at kontakte Vibe-webstedet timeout. Indstil om muligt tiden på serveren eller arbejdsstationen til den korrekte tid.

Hvis tidsforskellen er en nødvendig del af systemkonfigurationen, kan du ændre timeoutindstillingen for webtjenester som f.eks. GroupWise, der godkendes af Vibe-webstedet via WS-Security.

 1. Opret en backupkopi af følgende fil:

  teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Åbn filen server-config.wsdd i et tekstredigeringsprogram.

 3. Søg efter følgende afsnit:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
  
 4. Indsæt parameteren timeToLive med en stor timeoutværdi (f.eks. 86400 til 24 timer).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
  
 5. Gentag Trin 3 og Trin 4 for den anden forekomst af afsnittet i filen server-config.wsdd.

 6. Gem filen server-config.wsdd, og genstart derefter serveren.

Denne konfigurationsændring påvirker alle klientprogrammer, som godkendes af serveren via WS-Security, ikke blot GroupWise.

7.19 Kan ikke kommunikere med et eksternt udgående postsystem

Hvis du ikke kan få dit Vibe-websted til at kommunikere med et eksternt udgående postsystem (f.eks. Novell GroupWise), kan det være nødvendigt at konfigurere den udgående Vibe-e-mail-server med TLS over SMTP. Hvis din e-mail-applikation kræver denne type konfiguration, kan du konfigurere Vibe med TLS over SMTP ved at benytte STARTTLS, som beskrevet i Configuring Outbound E-Mail with TLS over SMTP (Konfiguration af udgående e-mails med TLS over SMTP) i Managing E-Mail Configuration (Håndtering af e-mail-konfiguration) i Novell Vibe 3.4 Administration Guide (Novell Vibe 3.4 Administratorvejledning).

7.20 Vibe-opgaver vises i Outlook som kalenderbegivenheder

Når Vibe sender opgaver til Outlook via en iCal-vedhæftning, vises opgaverne som kalenderbegivenheder i stedet for som opgaveelementer.

Det skyldes et problem med den måde, som Outlook håndterer iCal-begivenheder på.

Yderligere oplysninger om, hvordan Vibe bruger iCal-vedhæftninger til at sende kalenderbegivenheder og opgaveelementer, findes i Synchronizing Tasks and Calendars to a Desktop Application (Synkronisering af opgaver og kalendere med et desktopprogram) i Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide (Novell Vibe 3.4 Avanceret brugervejledning).

7.21 Begrænsning i Firefox ved afsendelse af e-mail

Hvis du sender en e-mail-meddelelse fra Novell Vibe-webstedet, og der er en typografisk fejl eller ugyldig modtager i feltet Tilføj e-mail-adresser, vises en fejlmeddelelse sammen med knappen Returnér til forrige side. I Firefox vender du tilbage til siden Send e-mail, men meddelelsens indhold går tabt. I Internet Explorer bevares meddelelsens indhold.

Når du bruger Firefox til at sende e-mail fra Vibe-webstedet, skal du vælge Vibe-brugere som modtagere, når det er muligt, eller kopiere modtageres e-mail-adresser for at undgå typografiske fejl i feltet Tilføj e-mail-adresser.

7.22 WebDAV-problemer

7.22.1 Problem med omdøbning af filer, når WebDAV bruges

Hvis en Vibe-fil omdøbes via en WebDAV-klient, omdøbes kun den vedhæftede fil. Titlen på den Vibe-mappepost, som filen er knyttet til, omdøbes ikke.

Det skyldes den funktion, der for nyligt blev føjet til Vibe, som giver mulighed for at angive en titel efter eget valg, når du opretter en filpost, uanset filnavnet på den tilknyttede fil. Historisk set var titlen for alle filposter den samme som filnavnet på den tilknyttede fil.

7.22.2 Windows Update for WebDAV-funktionalitet til Windows Vista og Windows XP

VIGTIGT!Installér kun denne opdatering på Windows Vista og Windows XP. Installér ikke denne opdatering på Windows 7.

For at kunne bruge funktionen i Novell Vibe til redigering på stedet i browseren på Windows Vista og Windows XP skal du installere følgende Windows WebDAV-opdatering:

Softwareopdatering til webmapper (KB907306).

Med denne Windows-opdatering kan OpenOffice.org og Microsoft Office interagere korrekt med funktionen til redigering på stedet i Vibe.

7.22.3 Problemer med WebDAV/redigering på stedet i Microsoft Windows Vista og Microsoft Office

Microsoft Windows Vista har nogle problemer med WebDAV-adgang, som påvirker alle WebDAV-interaktioner. Derudover kan et Vista-specifikt problem med applets forhindre funktionen til redigering på stedet i Novell Vibe i at fungere korrekt. Sørg for at køre den nyeste version af Vista. Kontrollér, at du har installeret den Windows WebDAV-opdatering, der er beskrevet i Afsnit 7.22.2, Windows Update for WebDAV-funktionalitet til Windows Vista og Windows XP.

Windows Vista-brugere, som benytter Internet Explorer, kan få vist en Java-advarsel, når de forsøger at bruge redigering på stedet. (Firefox-brugere ser ikke denne fejlmeddelelse).

Sådan konfigureres Internet Explorer til at understøtte funktionen til redigering på stedet i Vibe:

 1. Klik på Funktioner > Internetindstillinger i Internet Explorer.

 2. Klik på Sikkerhed, vælg Websteder, du har tillid til, og klik derefter på Websteder.

 3. Angiv URL-adressen til Vibe-serveren i feltet Føj dette websted til zonen, og klik derefter på Tilføj.

 4. Vælg eller fravælg Kræv servergodkendelse (https:) for alle websteder i denne zone, alt efter hvad der er relevant for din Vibe-server.

 5. Klik på Luk, og klik derefter på OK for at gemme sikkerhedsindstillingerne.

Hvis du vil konfigurere Windows Vista til at understøtte Vibe-funktionen til redigering på stedet i Microsoft Office, skal du føje nye nøgler til registreringsdatabasen i Windows for hvert Microsoft Office-program.

 1. Navigér til Programmer/Microsoft Office/Office12 i Windows Stifinder.

 2. Rul ned til hver Microsoft Office .exe:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Højreklik på hver eksekverbar fil, og klik derefter på Egenskaber.

 4. Klik på Kompatibilitet.

 5. Vælg Kør dette program i kompatibilitetstilstand for, og vælg derefter Windows XP (Service Pack 2) på rullelisten.

 6. Genstart computeren.

Du bør nu kunne bruge Vibe-funktionen til redigering på stedet sammen med Microsoft Office-filer.

BEMÆRK!Selvom disse trin aktiverer redigering på stedet for Vibe, afhjælper de ikke Vistas manglende evne til at oprette forbindelse via WebDAV i Vibe.

Yderligere oplysninger om applets finder du i følgende Sun-bulletiner:

7.22.4 Problem med WebDAV/redigering på stedet i Windows 7

Hvis du bruger funktionen i Novell Vibe til redigering på stedet til at redigere et Word-dokument vha. Office 2007 eller Office 2010 på en Windows 7-arbejdsstation, beder Word om en placering til lagring af den redigerede fil i stedet for at gemme den på Vibe-webstedet igen. Konfigurationen af Vibe afhænger af, om du vil køre Vibe med en sikker (HTTPS) eller ikke-sikker (HTTP) forbindelse. Du kan få flere oplysninger under Editing Files with Edit-in-Place Functionality (Redigering af filer med funktionen til redigering på stedet) i Configuring Vibe to Support WebDAV on Windows 7 (Konfiguration af Vibe til understøttelse af WebDAV i Windows 7) i Novell Vibe 3.4 Administration Guide (Novell Vibe 3.4 Administratorvejledning).

7.22.5 WebDAV URL-problem på Windows Vista og Windows 7

Hvis du kopierer den WebDAV URL, der er knyttet til en Novell Vibe-mappe, og forsøger at bruge funktionen Tilføj netværksplacering, kan Windows Vista og Windows 7 muligvis ikke tilknytte drevet. Du bør i stedet altid bruge funktionen Opret forbindelse til et netværksdrev, når du bruger Vibe på Windows Vista og Windows 7.

7.22.6 WebDAV-begrænsninger på Mac

Når du bruger WebDAV-funktionalitet i et Mac-miljø, støder du på forskellige begrænsninger.

7.22.6.1 Begrænsninger ved redigering af filer på Mac via WebDAV

Funktionaliteten til redigering på stedet understøttes ikke på Mac, når du bruger Microsoft Office som dokumenteditor. Hvis du vil bruge funktionaliteten til redigering på stedet på Mac, skal du bruge OpenOffice eller LibreOffice som dokumenteditor.

Du kan få flere oplysninger under Using WebDAV to Edit Individual Files (Brug af WebDAV til at redigere individuelle filer) i Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide (Novell Vibe 3.4 Avanceret brugervejledning).

7.22.6.2 Begrænsninger, når en Vibe-mappe vises på Mac via WebDAV

På grund af begrænsningerne med WebDAV på Mac, kan du ikke bruge WebDAV til at få vist en Vibe-mappe i et Mac-miljø.

Du kan få flere oplysninger under Using WebDAV on a Vibe Folder (Brug af WebDAV på en Vibe-mappe) i Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide (Novell Vibe 3.4 Avanceret brugervejledning).

7.23 Når en Vibe-mappe vises via Windows Stifinder, vises der en ekstra mappe på Windows XP

Når du i Windows XP får vist en Vibe-mappe via Windows Stifinder, kan der blive vist en ekstra undermappe med det samme navn som den overordnede mappe.

Sådan afhjælpes dette problem:

 1. Start en webbrowser.

 2. Navigér til Microsoft Download Center, og installér softwareopdateringen for webmapper (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en

 3. Følg vejledningen på skærmen for at installere softwareopdateringen.

7.24 Problem med datakvoter i OpenOffice.org

OpenOffice.org opretter en ny dokumentversion, hver gang du klikker på Gem, i stedet for at oprette en ny version, når du afslutter det redigerede dokument. Denne funktionsmåde kan betyde, at du hurtigt når din datakvote. Du kan undgå at oprette unødvendige versioner af det samme dokument, og hvis du opretter dem, kan du slette dem.

7.24.1 Undgå unødvendig oprettelse af dokumentversioner

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at undgå at oprette unødvendige versioner af det samme dokument:

 • Klik ikke flere gange på Gem, når du redigerer et dokument. Klik i stedet kun på Gem én gang, inden du lukker dokumentet i OpenOffice.org.

 • Når du redigerer dokumenter i Vibe, skal du bruge en anden dokumenteditor end OpenOffice.org, f.eks. Microsoft Word.

7.24.2 Slette unødvendige versioner af et dokument

Du kan slette bestemte versioner af en fil, som beskrevet under Deleting Existing Versions of a File (Sletning af eksisterende filversioner) i Novell Vibe 3.4 User Guide (Novell Vibe 3.4 Brugervejledning).

7.25 HTML-konverteringsfejl på en Linux-server

Hvis du ser en HTML-konverteringsfejl, når du forsøger at få vist en fil, mangler Vibe Linux-serveren muligvis nogle krævede biblioteker.

Sådan installeres de manglende biblioteker:

 1. Skift til følgende bibliotek:

  /opt/novell/teaming/stellent-converter/linux/x86
  
 2. Kør exporter-programmet.

  Fejlene om manglende input- og outputfiler er forventede.

 3. Se efter fejl om manglende biblioteker.

 4. Hvis der er biblioteksfejl, skal du installere de manglende biblioteker.

7.26 Brugerprofilen understøtter ikke tilpassede JSP-filer

Når du opretter eller ændrer attributter for brugerprofilens formular og visning i formular- og visningsdesignerværktøjet, kan du ikke referere til tilpassede JSP-filer.

Denne mulighed findes stadig i forbindelse med ændring af attributter for arbejdsområder, mapper og poster, sådan som det er beskrevet i Enabling Vibe Forms and Views to Reference JSP Files (Aktivering af Vibe-formularer og -visninger med henvisning til JSP-filer) i Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide (Novell Vibe 3.4 Avanceret brugervejledning).

8.0 Databaseproblemer

8.1 Microsoft SQL 2012 er ikke en understøttet database

Microsoft SQL 2012 er ikke en understøttet database for Vibe 3.4. Vibe 3.4 understøtter de samme databaser, der var understøttet i Vibe 3.3. Yderligere oplysninger om understøttede databaser finder du i Vibe Server Requirements (Vibe-serverkrav) i Novell Vibe 3.4 Installation Guide (Novell Vibe 3.4 Installationvejledning).

9.0 Udviklerspørgsmål

9.1 Værdier med flere referencer i SOAP-data

Novell Vibe SOAP-data genererer som standard ikke værdier med flere referencer. Du kan ændre filen server-config.wsdd, så der genereres værdier med flere referencer.

 1. Skift til det bibliotek, der indeholder en server-config.wsdd-fil.

  En Vibe-installation indeholder to server-config.wsdd-filer. Standardplaceringerne for disse filer varierer efter platform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
  
 2. På følgende linje ændres falsk til sand:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
  
 3. Gem filen server-config.wsdd, og afslut derefter tekstredigeringsprogrammet.

 4. Opret en backupkopi af den ændrede server-config.wsdd-fil.

  Hvis du opdaterer Vibe-softwaren, overskrives filen server-config.wsdd af Vibe-installationsprogrammet. Du skal enten gendanne den opdaterede fil efter opdateringen eller gentage ændringen.

 5. Gentag proceduren for den anden server-config.wsdd-fil i Vibe-softwaren.

10.0 Lokaliseringsproblemer

10.1 Udvidede tegn er ikke tilladt i simple URL'er

På siden Konfigurér standardindstillinger i arbejdsområdet accepterer feltet Definér URL ikke udvidede tegn. Brug kun alfabetiske tegn og tal i simple URL'er.

10.2 Udvidede tegn og dobbeltbytetegn i navne på vedhæftede filer

Hvis Outlook-brugere sender indlæg til Novell Vibe-webstedet, og hvis meddelelserne indeholder vedhæftede filer med udvidede tegn eller dobbeltbytetegn i filnavnene, ankommer den vedhæftede fil ikke til Vibe-webstedet, medmindre Exchange-serveren er konfigureret korrekt. Du kan konfigurere Exchange-serveren til at sende filnavnene korrekt ved at følge instruktionerne i Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

10.3 Kinesiske tegn i aktivitetslogge

Når en report.csv-fil til en aktivitetsrapport åbnes i Microsoft Excel, vises kinesiske tegn ikke korrekt, selvom report.csv-filen er blevet oprettet korrekt, fordi Excel altid læser filen ved hjælp af ISO latinsk tegnsæt.

Én løsning er at bruge regnearksprogrammet Calc i OpenOffice.org i stedet for Excel. Det viser kinesiske tegn korrekt.

Som en løsning i Excel:

 1. Importér filen report.csv til Excel ved at bruge Data > Importér eksterne data > Importér data.

 2. Markér filen report.csv, og klik derefter på Åbn.

 3. Vælg Afgrænset, vælg UTF-8, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg Komma som afgrænser, klik på Næste, og klik derefter på Udfør.

Excel bør nu vise de kinesiske tegn korrekt.

10.4 Begrænsning i Internet Explorer 6 med internationale tegn i filnavne

Hvis du i Internet Explorer 6 overfører en fil, hvis filnavn indeholder internationale tegn, til en filmappe, og hvis du redigerer denne fil og opretter en ny version, fungerer linket til den oprindelige version af filen ikke længere, fordi Internet Explorer 6 har dobbeltkodet filnavnet. Problemet afhjælpes ved at opdatere til Internet Explorer 7 eller nyere.

11.0 Sikkerhedsproblemer

Hold dit operativsystem opdateret med alle programrettelser og sikkerhedsopdateringer for at sikre, at dit Novell Vibe-websted er tilstrækkeligt sikkert.

12.0 Fejlrettelser til Vibe 3.4

Du kan finde en liste over problemer, der er blevet rettet siden Vibe 3.3, i Novell Vibe 3.4 Bug List (Novell Vibe 3.4 Liste over fejlrettelser). Du kan finde yderligere oplysninger om hver fejl ved at søge på fejlnumrene i Bugzilla.

13.0 Fejlrettelser til Vibe 3.3

Du kan finde en liste over problemer, der er blevet rettet siden Vibe 3.2, i Novell Vibe 3.3 Bug List (Novell Vibe 3.3 Liste over fejlrettelser). Du kan slå numrene på fejlene op i Bugzilla for at få flere oplysninger om hver enkelt fejl.

14.0 Vibe-dokumentation

Følgende kilder indeholder oplysninger om Novell Vibe 3.4:

 • Online produktdokumentation: Novell Vibe 3.4-dokumentationswebstedet

 • Medfølgende produktdokumentation i Novell Vibe. Klik på ikonet Hjælp (spørgsmålstegn) øverst til højre på Vibe-startsiden.

Ud over produktdokumentationen til Novell Vibe indeholder følgende ressourcer yderligere oplysninger om Vibe 3.4: