Releaseopmerkingen voor Filr 3

Juni 2018

Met Micro Focus Filr kunt u vanaf uw desktopcomputer, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en mappen. Bovendien kunt u bestanden en mappen met anderen delen om de samenwerking met betrekking tot uw bestanden te vergemakkelijken. Zie de handleiding Filr 3.4: Understanding How Filr Works (Hoe Filr 3.4 werkt) voor een gedetailleerd overzicht van Filr.

1.0 Productoverzicht

Met Filr kunt u vanaf uw desktopcomputer, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en mappen. Bovendien kunt u bestanden en mappen met anderen delen om de samenwerking met betrekking tot uw bestanden te vergemakkelijken. Zie de handleiding Filr 3.4: Understanding How Filr Works (Hoe Filr 3.4 werkt) voor een gedetailleerd overzicht van Filr.

2.0 Nieuw in Filr 3

2.1 Nieuw in Filr 3.4

Gedetailleerde beheermogelijkheden voor toegang tot netwerkmappen via de Filr Desktop-client

Met Filr 3.4 beschikt u over gedetailleerde beheermogelijkheden om de netwerkmappen weer te geven op het bureaublad van de gebruiker, in de modus Online of in zowel de modus Online als Offline.

BELANGRIJK:Wanneer een upgrade naar Filr 3.4 wordt uitgevoerd, zijn de netwerkmappen automatisch zichtbaar via de Filr Desktop-client.

Als u op de Filr 3.3-server bijvoorbeeld toegang tot de netwerkmappen via de Filr Desktop-client heeft uitgeschakeld, worden uw instellingen gereset en kunnen gebruikers deze netwerkmappen bekijken. Als u de toegang tot bepaalde netwerkmappen voor gebruikers wilt blokkeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Maak een lijst met netwerkmappen die zijn uitgeschakeld op de Filr 3.3-server.

 2. Voer een upgrade naar de Filr 3.4-server uit.

 3. Meld u aan bij de Filr-beheerconsole (https://appliance_ip_or_dns:8443).

 4. Ga in de beheerconsole naar Beheer > Netwerkmappen > en klik op de netwerkmappen waarvoor u de synchronisatie met de Desktop-client wilt uitschakelen.

 5. Ga naar het tabblad Gegevenssynchronisatie en maak de selectie van de optie Deze map kan worden geopend vanaf de desktop van de gebruiker ongedaan.

  De netwerkmappen zijn niet meer zichtbaar voor gebruikers van de 3.4 Desktop-client.

De volgende tabel bevat de wijzigingen voor de netwerkmap wanneer u een upgrade naar de Filr 3.4-server uitvoert.

Tabel 1 Gedrag van de functie Netwerkmap bij een upgrade naar Filr 3.4

Netwerkmapopties op Filr 3.3 Server

Bij een upgrade naar Filr 3.4 Server

Filr Server 3.4 met Filr 3.3 Desktop-client

Filr Server 3.4 met Filr 3.4 Desktop-client

De optie Synchronisatie van gegevens toestaan voor Desktop-toepassing is ingeschakeld

De standaardinstelling is:

Deze map kan worden geopend vanaf de desktop van de gebruiker

 • Gebruikers kunnen deze map openen in de online en offline modus

Desktop-gebruikers kunnen Netwerkmappen zowel in de online als offline modus openen

Desktop-gebruikers kunnen Netwerkmappen zowel in de online als offline modus openen

De optie Synchronisatie van gegevens toestaan voor Desktop-toepassing is uitgeschakeld

De standaardinstelling is:

Deze map kan worden geopend vanaf de desktop van de gebruiker

 • Gebruikers kunnen deze map alleen openen in de online modus

Desktop-gebruikers kunnen Netwerkmappen zowel in de online als offline modus openen

De oudere Desktop-clients kunnen de nieuwe instelling van de Filr 3.4-server niet interpreteren

De optie Offline beschikbaar maken is niet beschikbaar voor de Desktop-gebruikers.

De volgende instelling is uitgeschakeld op de Filr 3.4-server:

Deze map kan worden geopend vanaf de desktop van de gebruiker

Desktop-gebruikers kunnen Netwerkmappen niet openen

Desktop-gebruikers kunnen Netwerkmappen niet openen

U kunt de Filr-beheerconsole gebruiken om Netwerkmappen te beheren. Zie Creating a Net Folder (Een netwerkmap maken) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

E-mailbijlagen downloaden zonder verificatie via Outlook Plugin

Als er in eerdere releases van Filr een e-mail naar een externe gebruiker werd verzonden, moest de externe gebruiker zich registreren bij Filr om de bijlagen te kunnen downloaden.

Vanaf Filr 3.4 kan de Filr-beheerder een optie inschakelen zodat om externe gebruikers de bijlagen kunnen downloaden zonder dat ze zich hoeven te registreren bij Filr. Deze optie bevindt zich op de pagina met Office- en Outlook-instellingen. Zie Using the Outlook Settings dialog (Het dialoogvenster Outlook-instellngen gebruiken) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

De LDAP-ID verbergen om het aantal beveiligingsrisico's te verminderen

Het weergeven van de LDAP-ID kan tot beveiligingsrisico's voor de directoryservice leiden, zoals illegale toegang tot gegevens en wijziging van de configuratie. Het bestand ssf-ext.properties bevat een configureerbare optie om de LDAP-ID's te verbergen.

Zie Conceal LDAP ID (LDAP-ID verbergen) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

Standaard verlooptijd van nieuwe en aangepaste shares op 30 dagen

Met deze functie stelt u de standaard verlooptijd voor de bestanden en mappen van de gebruiker in op 30 dagen. De optie Nooit is nog wel beschikbaar, maar is niet langer de standaardoptie.

E-mailnotificatie en Toegangsrapport delen bij toegang tot de shares (alleen voor licenties voor de Advanced Edition)

De deler ontvangt een e-mailnotificatie zodra de persoon waarmee het bestand is gedeeld, het bestand voor het eerst opent. Voor mappen ontvangt u een e-mailnotificatie wanneer een bestand in de gedeelde map voor het eerst wordt geopend. U ontvangt geen notificatie wanneer de naam van een bestand in de gedeelde map wordt gewijzigd of een bestand wordt verwijderd uit of toegevoegd aan de gedeelde map.

Deze functionaliteit is beschikbaar voor:

 • Gebruikers met een licentie voor Filr 3.4 Advanced Edition

 • Met Filr 3.4 of later gedeeld bestand of gedeelde map

De e-mailnotificatie bevat de volgende informatie:

<sharee> has accessed <name of file> on <Filr access time> from the IP address <IP of sharee device>. To view the access details of all the users, click here 

Bijvoorbeeld:

Albert has accessed filr.doc on Wednesday, June 13, 2018 2:53:13 PM from the IP address 172.16.16.132. To view the access details of all the users, click here 

Als u op klik hier klikt, wordt het Toegangsrapport delen weergegeven. Het rapport bevat de details van alle gebruikers die zich toegang tot de specifieke share hebben verschaft. Dit rapport is ook toegankelijk via het venster Delen van dat bestand of die map.

Het toegangsrapport bevat de volgende informatie:

 • Gebruiker: Naam van de gebruiker die zich toegang tot de share heeft verschaft

 • IP-adres: Het IP-adres van het apparaat dat is gebruikt voor toegang tot de share

 • Tijdstip eerste toegang: De datum, tijd en tijdzone voor de eerste toegang tot de share. Er wordt geen informatie ontvangen wanneer opnieuw toegang tot de share wordt verkregen.

 • Groep: Als de gebruiker iets met een groep heeft gedeeld, wordt de naam van de groep weergegeven waarvan de gebruiker deel uitmaakt.

Mogelijkheid om de landinstellingen van de gebruiker te detecteren

Filr is nu in staat de landinstellingen van de gebruiker te detecteren en de Filr-webinterface weer te geven in de taal die is ingesteld door de gebruiker. Als de browsertaal niet door Filr wordt ondersteund, wordt standaard de taal ingesteld die voor de Filr-server is ingesteld. Zie Uw profiel aanpassen in Filr: Handleiding voor gebruikerstoegang om een ondersteunde taal in te stellen.

Linux-client op Ubuntu (technische preview)

Filr 3.4 introduceert ondersteuning voor Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) op uw Linux-desktop.

Als u de Filr Linux-client op Ubuntu wilt installeren, moet u de volgende Bash-shellopdracht gebruiken: sudo bash filrClient.sh --install

Integratie van de app Bestanden met Filr

Op apparaten met iOS 11 en hoger kunt u met de app Bestanden door bestanden bladeren. U kunt verschillende bewerkingen via de app Bestanden op de Filr-bestanden uitvoeren, zoals door bestanden bladeren, kopiëren, plakken, enzovoort.

2.2 Nieuw in Filr 3.3

Filr 3.3 bevat de volgende verbeteringen:

Platformondersteuning

Filr 3.3 biedt nu ook ondersteuning voor Mac 10.13 (High Sierra).

Ondersteuning voor multitenancy met Filr-zones

Filr 3.3 biedt nu ook ondersteuning voor multitenancy door gebruik te maken van Filr-zones. Filr-beheerders kunnen nu Filr-zones instellen om meerdere virtuele Filr-sites in te stellen binnen één fysieke Filr-site. Elke Filr-zone is volledig onafhankelijk en toegankelijk via een eigen unieke URL. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Filr Advanced Edition.

Zie Management Zones (Beheerzones) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

De mogelijkheid om bestanden aan te vragen

Met Filr 3.3 kunnen uw gebruikers op een eenvoudige manier bestanden aanvragen bij en ontvangen van andere gebruikers, zelfs buiten het Filr-systeem.

De gebruiker naar wie u de bestandsaanvraag verzendt, ontvangt een e-mail met een uploadverzoek. Het verzoek bevat een koppeling naar de locatie waarnaar het bestand moet worden geüpload. Zodra de ontvanger de e-mail heeft ontvangen, kan deze op de koppeling in de e-mail klikken om het aangevraagde bestand te uploaden. De ontvanger hoeft zich niet aan te melden bij de Filr-server. Alle beperkingen die op de Filr-server zijn ingesteld voor het uploaden van bestanden, zijn ook van toepassing op deze bestandsupload. Deze functie is alleen beschikbaar in Filr Advanced Edition.

Zie het tabblad File Request Settings (Bestandsaanvraaginstellingen) in Managing Sharing, License Terms, and Comments (Delen, licentievoorwaarden en opmerkingen beheren) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie over de mogelijkheid voor gebruikers om bestanden aan te vragen.

Zie Een bestand aanvragen in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang voor meer informatie over het aanvragen van bestanden.

De mogelijkheid om Filr-clients te beperken tot het gebruik van het TLS 1.2-protocol voor de communicatie met de server

Filr 3.3 introduceert een nieuwe netwerkconfiguratieoptie, Alleen het TLS v1.2-protocol inschakelen, waarmee u ervoor kunt zorgen dat Filr-clients (Desktop, Mobile, Web) alleen het TLS 1.2-protocol gebruiken om met de Filr-server te communiceren. Zie Network Configuration (Netwerkconfiguratie) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI).

Toegang tot Filr-bestanden en -mappen via een Linux-desktop

Filr 3.3 biedt een technisch voorbeeld van de Linux-desktoptoepassing. U kunt nu eenvoudig uw Filr-bestanden en -mappen openen en synchroniseren vanaf een Linux-desktop.

Zie Handleiding voor Desktop-toepassing voor Linux voor meer informatie.

Geavanceerde Filr Plugin waarmee u rechtstreeks vanuit Microsoft Office met Filr-bestanden kunt werken

De functie voor integratie met Microsoft Office als Storage Service, zoals geïntroduceerd in Filr 3.2, is afgeschaft. In Filr 3.3 biedt de Micro Focus Filr Plugin de mogelijkheid om naast de ondersteuning voor Microsoft Outlook rechtstreeks met Microsoft Office-bestanden te werken.

U kunt de verbeterde Micro Focus Filr Plugin for Microsoft Office and Outlook gebruiken om rechtstreeks vanuit een Microsoft Office 2013- of 2016-toepassing, zoals Excel, Word of PowerPoint, met bestanden in het gedeelte Mijn bestanden van de Filr-server te werken.

Zie Micro Focus Filr gebruiken met Microsoft Office- en Outlook-toepassingen voor meer informatie.

BELANGRIJK:Voordat u de Windows Desktop-client bijwerkt van Filr 3.2 naar Filr 3.3, MOET u Filr als Storage Service, als deze al is toegevoegd, verwijderen uit de Microsoft Office-toepassing:

 1. Start de Microsoft Office-toepassing waarvoor u Filr als Storage Service wilt verwijderen.

 2. Klik op Bestand > Account.

 3. Ga naar het gedeelte Verbonden services, selecteer Filr en klik op Verwijderen.

Verbeterde gebruikersinterface voor de integratie van Filr met Microsoft Outlook

Filr 3.3 bevat een verbeterde versie van de Micro Focus Filr Plugin om de UI te verbeteren waarmee Filr wordt geïntegreerd in Outlook. Met de invoegtoepassing Micro Focus Filr Plugin for Microsoft Office and Outlook kunt u rechtstreeks vanuit Microsoft Outlook 2013 en 2016 met bestanden in het gedeelte Mijn bestanden van de Filr-server werken. Zie Micro Focus Filr gebruiken met Microsoft Office- en Outlook-toepassingen voor meer informatie.

De mogelijkheid om online updates voor Filr te configureren en te ontvangen via proxyserver

In Filr 3.3 is de functie voor online updates in de toepassingsconsole voor poort 9443 verbeterd, zodat u de Filr-toepassingen (Filr, Filr Search en Filr MySQL) nu kunt registreren en bijwerken via de proxyserver.

De mogelijkheid om het delen van bestanden en mappen eenvoudig ongedaan te maken

In Filr 3.3 kunt u het delen van bestanden en mappen met interne gebruikers, externe gebruikers en gebruikersgroepen eenvoudig ongedaan maken.

Zie Het delen van bestanden en mappen ongedaan maken in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang voor meer informatie.

Verbeterde Mobile-app

 • Ondersteuning voor iOS 11.

 • De mogelijkheid om op Android-telefoons het delen van bestanden en mappen ongedaan te maken.

 • De mogelijkheid om zowel op iOS- als Android-telefoons rechtstreeks in de Filr-app op een foto te klikken.

 • De mogelijkheid om op Android-telefoons rechtstreeks video's in de Filr-app af te spelen.

 • De mogelijkheid om op Android-telefoons bestanden op de achtergrond te uploaden.

 • Verbeterde gebruikerservaring doordat er slechts één bevestigingsbericht wordt weergegeven om te bevestigen dat u alle foto's uit het lokale camera-album wilt verwijderen nadat ze zijn geüpload naar Filr.

Zie Snel aan de slag met de Micro Focus Filr Mobile-app voor meer informatie.

2.3 Nieuw in Filr 3.2

Filr 3.2 bevat de volgende verbeteringen:

Integratie met Microsoft Outlook

Filr 3.2 bevat een invoegtoepassing voor de integratie van Filr met Microsoft Outlook 2013 en Microsoft Outlook 2016. Nadat deze invoegtoepassing is geïnstalleerd, kunnen gebruikers met de toepassing Outlook door lokale of Filr-bestanden bladeren om bestanden toe te voegen aan een e-mailbericht. Afhankelijk van de beleidsinstellingen worden de bestanden rechtstreeks toegevoegd aan het e-mailbericht of worden ze eerst geüpload naar de Filr-server en wordt de koppeling naar de geüploade bestanden gedeeld in het e-mailbericht.

Deze functie is alleen beschikbaar in Filr Advanced Edition.

Zie Managing Filr Outlook Plugin Settings (De instellingen van de Filr Outlook Plugin beheren) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

Zie Snel aan de slag met Micro Focus Filr en Microsoft Outlook voor meer informatie over het gebruik van Filr met Outlook.

Ondersteuning van Advanced Authentication voor LDAP-gebruikers

Filr 3.2 ondersteunt nu ook Advanced Authentication voor met LDAP gesynchroniseerde gebruikers van Filr (desktop, mobiel en web). Een LDAP-gebruiker wordt gevraagd om naast de gebruikelijke verificatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord aanvullende verificatiestappen uit te voeren om zich aan te melden bij Filr, mits multi-factor verificatie is ingeschakeld op de Filr-server.

Deze functie is alleen beschikbaar in Filr Advanced Edition.

Zie NetIQ Advanced Authentication Configuration (Configuratie van NetIQ Advanced Authentication) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) en Using Multi-Factor Advanced Authentication with Filr (Geavanceerde multi-factor verificatie voor Filr gebruiken) in Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide (Filr 3.4: Handleiding met aanbevolen werkwijzen voor onderhoud) voor meer informatie.

Verbeterde functie voor bestandstypeblokkering

Met Filr 3.1 kan de Filr-beheerder bepalen welke typen bestanden (desktop, mobiel en web) Filr-gebruikers kunnen uploaden door de bestanden toe te staan of te blokkeren. Met deze verbeterde functie in Filr 3.2 voorkomt u dat gebruikers een blacklist- of niet-whitelist-bestand bewerken dat al is geüpload.

Deze functie is alleen beschikbaar in Filr Advanced Edition.

Zie Managing Uploading of Files (Beheren van het uploaden van bestanden) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

TLS 1.2-ondersteuning voor de Filr Desktop- en Mobile-client

Filr 3.2 verbetert de beveiliging voor de communicatie tussen de Filr-clients (Desktop en Mobile) en de Filr-server. Naast de bestaande ondersteuning voor TLS 1.2 (Transport Layer Security) op de Filr-webclient en de Filr-server, wordt met Filr 3.2 nu ook TLS 1.2 op Filr-clients ondersteund.

Verbeteringen voor gebruikersshares rapporteren

Filr 3.2 introduceert het Rapport zwevende gebruikersshare. Dit rapport bevat informatie over bestanden of mappen die worden gedeeld door gebruikers van Filr die nu zijn uitgeschakeld of verwijderd.

Integratie met Microsoft Office als een opslagservice

Met Filr 3.2 kunt u Microsoft Office 2013- en 2016-toepassingen gebruiken, zoals Word, Excel of PowerPoint, om rechtstreeks met bestanden op een Filr-server te werken, mits de Filr Desktop-toepassing is geïnstalleerd op de computer.

U kunt in een Microsoft Office-toepassing eenvoudig naar een bestand op de Filr-server bladeren. Vervolgens kunt u het document openen, bewerken en weer opslaan op de Filr-server. Zie Rechtstreeks met Filr-bestanden werken in Microsoft Office in Handleiding voor Desktop-toepassing voor Windows.

Verbeterde Mobile-app

 • Ondersteuning voor Advanced Authentication in Filr Advanced Edition.

 • Naast de bestaande ondersteuning op iOS-apparaten kunt u met Filr 3.2 de Filr-app op Android-apparaten zodanig instellen dat de foto's die zijn geüpload naar Filr, worden verwijderd uit het lokale camera-album.

 • De configuratie van de Filr-toepassing op een nieuw en gewist iOS 10-apparaat via MobileIron inschakelen.

 • Er worden alleen whitelist-toepassingen vermeld wanneer op Actie op het iOS-apparaat wordt getikt, zodat bestanden niet kunnen worden gedeeld met toepassingen die niet zijn toegevoegd aan de whitelist.

 • Ondersteuning voor iOS 11.

2.4 Nieuw in Filr 3.1

Filr 3.1 bevat de volgende verbeteringen:

Het uploaden van bestandstypen door gebruikers toestaan of blokkeren

De Filr-beheerder kan nu het uploaden van typen bestanden door Filr-gebruikers (desktop, mobiel en web) toestaan of blokkeren. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er een Advanced-Edition-licentie is geïnstalleerd op de Filr-appliances.

Zie Managing Uploading of Files (Beheren van het uploaden van bestanden) in Filr 3.1: Administrative UI Reference (Filr 3.1: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

Verbeterde integratie van Filr met NetIQ Access Manager

Als Filr in Filr 3.0 en eerdere versies werd geconfigureerd met NetIQ Access Manager (NAM), konden alleen LDAP-gebruikers zich via NAM aanmelden.

In Filr 3.1 is de integratie van Filr met NAM uitgebreid, zodat zowel lokale als externe gebruikers zich via NAM bij Filr kunnen aanmelden. Daarnaast werkt de koppeling voor het weergeven en downloaden van bestanden naadloos wanneer Filr is geconfigureerd voor het gebruik van NAM.

Zie Access Manager (NAM) and Filr Integration (De integratie van Access Manager (NAM) en Filr) in Filr 3.1 Installation, Deployment, and Upgrade Guide (Installatie-, implementatie- en upgradehandleiding voor Filr 3.1).

De Filr-functie voor rechtstreeks bewerken laten werken met alle browsers

In Filr 3.0 werkte de Filr-functie voor rechtstreeks bewerken alleen als de Java-browserplugin werd ondersteund. Sommige browsers, zoals Chrome versie 45 of later en de Edge-browsers, bieden echter geen ondersteuning meer voor de Java-plugin. Micro Focus verwacht dat in de toekomst steeds minder browsers de Java-plugin zullen ondersteunen, wat verstrekkende gevolgen heeft voor de Filr-functie voor rechtstreeks bewerken.

De functie voor rechtstreeks bewerken is in Filr 3.1 verbeterd door de Java-browserplugin te vervangen door een nieuwe Java Web Start Launcher (do.jnlp). De Java Web Start Launcher wordt automatisch gedownload wanneer u een bestand rechtstreeks gaat bewerken.

Zie Een bestand bewerken in Filr 3.1: Handleiding voor gebruikerstoegang voor meer informatie.

Ballonberichten voor de desktoptoepassing inschakelen en uitschakelen

Filr 3.1 bevat een nieuwe instelling waarmee Filr-beheerders de ballonberichten in de desktoptoepassing van gebruikers kunnen in- en uitschakelen.

Zie Desktop Notifications (Desktop-meldingen) in het gedeelte Desktop Access—Default Settings (Desktop-toegang – Standaardinstellingen) van de Filr 3.1: Administrative UI Reference (Filr 3.1: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

2.5 Nieuw in Filr 3.0?

OPMERKING:Voor Filr 3.0 zijn er twee typen licenties beschikbaar:

 • Standard-Edition-licentie: Biedt alle services die in vorige versies van Filr beschikbaar waren plus een aantal nieuwe functies en verbeteringen.

 • Advanced-Edition-licentie: Biedt beheerders ook de mogelijkheid om het delen van mappen in Netwerkmappen in te schakelen en om de gebruikersinterfaces van de desktoptoepassing en app aan te passen (branding).

Zie de productpagina van Micro Focus Filr voor meer informatie over de Standard Edition en Advanced Edition van Filr.

Filr 3.0 heeft de volgende verbeteringen:

Mappen delen binnen Netwerkmappen (Alleen Advanced-Edition-licentie)

In de Filr 3.0 Advanced Edition is het nu mogelijk om binnen Netwerkmappen niet alleen bestanden maar ook mappen te delen. Beheerders kunnen gebruikers nu in staat stellen om mappen binnen de aan hen toegewezen netwerkmappen te delen via een Filr-client (web, mobiel, desktop) naar keuze.

Zie Folder Sharing (Advanced-Edition License Only) (Delen van mappen (alleen Advanced-Edition-licentie)) in de handleiding Filr 3.0: Understanding How Filr Works (Hoe Filr 3.0 werkt) en Sharing (Delen) in Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

De branding van de desktoptoepassing en app aanpassen (alleen Advanced-Edition-licentie)

In de Filr 3.0 Advanced Edition kunnen beheerders naast het aanpassen van branding van de Filr-site ook de vormgeving van de desktoptoepassing en app aanpassen aan de look en feel van de huisstijl van hun bedrijf.

Zie het gedeelte over branding van desktoptoepassingen (alleen Advanced-Edition-licentie) in Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie over het aanpassen van branding voor de desktoepassing.

Zie het gedeelte over branding van apps (alleen Advanced-Edition-licentie) in Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie over het aanpassen van branding voor de app.

Ondersteuning voor online updates

Filr 3.0 beschikt nu over een functie voor online bijwerken waarmee u de Filr-appliance snel en gemakkelijk kunt bijwerken door nieuwe Filr-patches toe te passen zonder al te veel handmatige bewerkingen. Zie Managing Online Updates (Online updates beheren) in Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI).

De desktopclient registreren en Filr-gegevens extern wissen

De Filr-beheerder kan nu gegevens zien over de desktopapparaten die toegang tot uw Filr-systeem hebben gekregen en alle Filr-gegevens van een apparaat wissen bij verlies of diefstal van het apparaat. Zie Viewing, Wiping, and Disconnecting Registered Clients (Weergeven, wissen en ontkoppelen van geregistreerde clients) in Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie..

Ondersteuning voor Windows Server 2016 als bestandsserver voor back-endopslag

Filr 3.0 biedt nu ondersteuning voor Windows Server 2016 als een bestandsserver voor back-endopslag. Zie File Servers (Backend Storage) (Bestandsservers (back-endopslag)) in Filr Installation, Deployment, and Upgrade Guide (Installatie-, implementatie- en upgradehandleiding voor Filr).

Ondersteuning voor SMBv2 voor OES 2015 NSS AD

Filr 3.0 biedt nu ondersteuning voor protocolversie 2 van SMB (Server Message Block) voor OES 2015 NSS AD. Zie Configuring Filr to Work with OES 2015 NSS AD (Filr configureren voor gebruik in combinatie met OES 2015 NSS AD) in deFilr Installation, Deployment, and Upgrade Guide (Installatie-, implementatie- en upgradehandleiding voor Filr).

Rebranding van Novell naar Micro Focus

De branding van Filr 3.0 is gewijzigd van Novell-branding naar Micro Focus-branding.

Algemene bepalingen voor externe gebruikers afdwingen

Iedere externe gebruiker die toegang wil tot Filr, kan in Filr 3.0 worden verplicht tot het accepteren van de algemene bepalingen om toegang te krijgen. Zie Display Terms and Conditions (Algemene voorwaarden weergeven) in Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI).

Plaatsen van opmerkingen bij bestanden in- of uitschakelen voor gebruikers

De Filr-beheerder kan nu de functie voor het plaatsen van opmerkingen bij bestanden in- of uitschakelen voor alle Filr-gebruikers (desktop, mobiel en web). Zie Allow Commenting on Files (Het plaatsen van opmerkingen bij bestanden toestaan) in Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

Communicatie van Filr-database coderen

De Filr-beheerder kan nu gegevenscodering tusen de Filr-server en de database in- en uitschakelen. Zie het item over het coderen van de Filr-databasecommunicatie in de tabel Using the Database Connection dialog (Het dialoogvenster Databaseverbinding gebruiken ) in het gedeelte SQL Database Connection (SQL-databaseverbinding) van de Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie.

De levensduur van bestanden in cache aanpassen

De Filr-beheerder kan nu het aantal dagen instellen dat lokaal in cache opgeslagen bestanden op de desktop blijven staan nadat ze niet meer worden geopend of gewijzigd. Zie Desktop Access—Default Settings (Desktop-toegang – Standaardinstellingen) in Filr 3.0: Administrative UI Reference (Filr 3.0: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie..

De Filr-beheerder kan ook gebruikers van de Desktop-toepassing toestaan om de levensduur van bestanden in cache te wijzigen. Zie Cachebestanden verwijderen in de handleidingen voor de Filr Desktop-toepassing voor Windows en de Filr Desktop-toepassing voor Mac.

3.0 Filr upgraden

U kunt uw Filr-installatie bijwerken van Filr 2.0 naar Filr 3.0. Releases van Filr 3.x zij echter alleen maar beschikbaar als online updates voor Filr 3.0 of later.

4.0 Opmerkingen over upgraden

Lees eerst de volgende gedeelten voordat u de Filr-appliance gaat upgraden. Zie Upgrading Filr (Filr upgraden) in Filr 3.4: Installation, Deployment, and Upgrade Guide (Filr 3.4: Installatie-, implementatie- en upgradehandleiding) om uw Filr 2.0-appliance te upgraden naar Filr 3.x, inclusief de nieuwste geïnstalleerde patches.

4.1 OES-servers moet zijn voorzien van de nieuwste patches

Als u de Filr 3.x-server wilt laten communiceren met OES -servers, moet u ervoor zorgen dat de OES-servers zijn bijgewerkt met de nieuwste patches.

4.2 Browsercache moet mogelijk worden gewist bij upgrade vanaf Filr 2.0

Na het upgraden van Filr 2.0 naar Filr 3.0, verschijnt er mogelijk een RPC-foutmelding op de eerste configuratiepagina (poort 9443) en wordt u afgemeld.

Dit probleem kan worden opgelost door de browsercache te wissen en vervolgens opnieuw verbinding te maken.

4.3 Aangepaste routing-tabellen gaan verloren

Het bestand van /etc/hosts en de informatie van /etc/sysconfig/network/routes worden niet bewaard bij het uitvoeren van een upgrade.

Als u routing-tabellen van een appliance hebt aangepast, kunt u overwegen om een back-up van deze items te maken voordat u de upgrade uitvoert. Nadat de upgrade is voltooid, kunt u de bestanden terugzetten.

5.0 Opmerkingen bij de installatie

Als u de Filr 3.0-server wilt laten communiceren met OES 2015- en OES 2015 SP1-servers, moet u ervoor zorgen dat de OES-servers zijn bijgewerkt met de laatste patches.

Zie het gedeelte System Requirements (Systeemeisen) in Filr 3.4: Installation, Deployment, and Upgrade Guide (Filr 3.4: Installatie-, implementatie- en upgradehandleiding) voor informatie over de systeemeisen voor het installeren van Filr.

Zie Filr 3.4: Installation, Deployment, and Upgrade Guide (Filr 3.4: Installatie-, implementatie- en upgradehandleiding) voor meer informatie over het installeren van Filr.

6.0 Bekende problemen

6.1 Installatie

NFS-koppelpunt mag niet naar /var wijzen op doelserver

Voor grote installaties is gedeelde NFS- of CIFS-opslagruimte vereist voor het koppelpunt /vastorage op de Filr-server.

Als u NFS gebruikt, mag het koppelpunt /var of een onderliggende directory die zich hierin bevindt, niet als doel worden ingesteld. Als u dit wel doet, kan /vastorage niet worden gekoppeld wanneer de Filr-appliance opnieuw wordt gestart. (Zie TID 7017379.)

6.2 Upgrade

Stapsgewijze updates worden niet ondersteund in een clusteromgeving

Stapsgewijze updates (één Filr-server of zoekindexserver upgraden terwijl een andere server clients bedient) worden niet ondersteund wanneer u een upgrade uitvoert op Filr 2.0 naar Filr 3.0 in een clusteromgeving.

U moet alle Filr- en zoekindexappliances afsluiten voordat u met het upgradeproces begint. Vervolgens start u de appliances opnieuw nadat de upgrade is voltooid.

Dit probleem is niet van invloed op kleine of niet-geclusterde grote installaties.

Zie het gedeelte Upgrading a Large Filr Deployment (Een grote Filr-implementatie upgraden) in Filr 3.4: Installation, Deployment, and Upgrade Guide (Filr 3.4: Installatie-, implementatie- en upgradehandleiding).

6.3 Appliance

VMware-snapshots en applianceback-up

Gebruik geen VMware-snapshots als een back-upmethode voor Filr. Als u dat wel doet, wordt het lastig in de toekomst een upgrade uit te voeren op Filr.

Als u toch snapshots gebruikt, moet u ze verwijderen voordat u een upgrade naar een nieuwe versie van Filr uitvoert.

Zie Backing Up Filr Data (Back-ups van Filr-gegevens maken) in Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide (Filr 3.4: Handleiding met aanbevolen werkwijzen voor onderhoud) voor meer informatie over het maken van back-ups van diverse Filr-componenten.

6.4 Configuratie

Tekenlimieten voor gebruikersnaam voor LDAP-synchronisatie en aanmelden

LDAP-gebruikersnamen mogen alleen geldige alfanumerieke waarden 0 - 9 en hoofdletters en kleine letters (A-Z) bevatten. Gebruikersnamen die ASCII-tekens en speciale tekens bevatten (bijvoorbeeld / \ * ? " < > : | ), kunnen niet als Filr-gebruikersnamen worden gebruikt. Als uw LDAP-directory gebruikersnamen met deze tekens bevat, worden ze gesynchroniseerd met Filr, maar kunnen de bijbehorende gebruikers zich niet aanmelden.

Deze tekens kunnen niet worden gebruikt in een Filr-gebruikersnaam omdat een Filr-gebruikersnaam de titel van de werkruimte van de gebruiker wordt en de titel van de werkruimte een onderdeel wordt van het hiërarchische pad naar de werkruimte. Deze tekens zijn geen toegestane tekens in Linux- en Windows-padnamen.

Via LDAP gesynchroniseerde gebruikersnamen zijn niet hoofdlettergevoelig voor aanmelding bij Filr

Gebruikersnamen die via een LDAP-directory worden gesynchroniseerd, zijn niet hoofdlettergevoelig wanneer gebruikers zich aanmelden bij Filr.

Lokale gebruikersaccounts (gebruikersaccounts die in Filr worden gemaakt en niet via een LDAP-directory worden gesynchroniseerd) zijn hoofdlettergevoelig. Aanmeldgegevens voor lokale gebruikersaccounts worden opgeslagen in de MySQL-database.

Gasttoegang wordt niet geblokkeerd bij het uitschakelen van webtoegang

Als zowel Gasttoegang toestaan als Webtoegang uitschakelen zijn geselecteerd op de pagina Webtoepassing van de Beheerconsole, wordt de optie Aanmelden als gast weergegeven in het eerste aanmeldingsvenster voor webtoegang en kunnen gastgebruikers de openbaar toegankelijke bestanden en mappen zien. Als u de webtoegang wilt uitschakelen, moet u ervoor zorgen dat de gasttoegang niet is ingeschakeld.

Afbeelding voor sitebranding kan niet worden geüpload naar Filr

Als een gebruiker met beheerdersrechten een afbeelding naar Filr wil uploaden voor gebruik in de sitebranding, kan de afbeelding niet worden geüpload. Als u een afbeelding voor sitebranding naar Filr wilt uploaden, moet u zich aanmelden als de ingebouwde Filr-beheerder (admin).

Problemen met DFS (Distributed File System)

Op toegangsrechten gebaseerde inventarisatie wordt niet ondersteund wanneer DFS-naamruimte wordt gebruikt

Filr biedt geen ondersteuning voor op toegangsrechten gebaseerde inventarisatie van Microsoft (ABE) wanneer de back-end Windows-server de DFS-naamruimte gebruikt.

Voor zichtbaarheid van NSS AD DFS-verbinding is vernieuwen van rechten in cache in netwerkmappen vereist

Als u een externe DFS-verbinding hebt op een OES 2015-server waarop NSS voor AD wordt uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat de interval voor rechten in cache vernieuwen onder Netwerkmapinstellingen in de Filr-beheerconsole niet is ingesteld op 0 minuten (0 betekent dat de optie is uitgeschakeld). Filr-gebruikers hebben anders geen toegang meer tot bestanden en mappen onder het DFS-doel via Filr en de eigenaar van alle bestanden en mappen onder het doel wordt dan weergegeven als Bestandssynchronisatieagent in Filr.

Geen toegang tot gegevens op een DFS-verbinding in een OES-serverclusteromgeving

Wanneer er tijdens het openen van gegevens op een DFS-verbinding in een OES-clusteromgeving een fout op de Filr-server optreedt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

ConvertXplatErrToFAMTErr xplat status: 0xc7e90503

Als u dit probleem wilt oplossen, moet u ervoor zorgen dat de VLDB-service wordt uitgevoerd. Zie de OES-documentatie voor meer informatie over de VLDB-service.

Problemen met Access Manager

Kan mij niet als gastgebruiker aanmelden bij Filr wanneer Filr wordt beheerd door Access Manager

U kunt momenteel geen gastgebruikersaccount gebruiken om u aan te melden bij Filr wanneer Filr wordt beheerd door Access Manager.

Een bestand kan niet rechtstreeks worden bewerkt met de functie voor rechtstreeks bewerken wanneer de toegang tot Filr wordt beheerd door Access Manager

Als u een bestand probeert te bewerken met de functie voor rechtstreeks bewerken en de toegang tot Filr wordt beheerd door Access Manager, wordt het bestand niet geopend.

U kunt dit probleem als volgt verhelpen:

 1. Meld u aan bij de Access Manager-server.

 2. Ga naar Devices (Apparaten) > Access Gateways (Access-gateways) > [Naam van de Access-gatewayserver] > Edit (Bewerken) > Advanced Options (Geavanceerde opties).

 3. Schakel de geavanceerde optie NAGGlobalOptions AllowMSWebDavMiniRedir in.

 4. Als u de wijzigingen wilt doorvoeren, klikt u op Devices (Apparaten) > Access Gateways (Access-gateways en klikt u vervolgens op Update All (Alles bijwerken).

Uitloggen gebeurt niet wanneer Filr rechtstreeks is geopend en toegang met Access Manager wordt beheerd.

Wanneer door NetIQ Access Manager toegang wordt verkregen tot Filr, kan alleen de Filr-beheerder Filr rechtstreeks openen. Wanneer Filr rechtstreeks in deze configuratie wordt geopend, lukt gelijktijdige afmelding voor het Filr-systeem niet.

Als de Filr-beheerder zich rechtstreeks bij Filr heeft aangemeld (en Filr is geconfigureerd met Access Manager), moeten alle browsersessies onmiddellijk worden gesloten om afmelding te garanderen.

De bevestigingskoppeling voor de externe gebruiker geeft de aanmeldingspagina van Filr weer, zelfs wanneer de toegang tot Filr wordt beheerd door Access Manager

Wanneer u de registratiekoppeling hebt gebruikt om zelf uw gebruikersaccount in te richten op de Filr-server waarvoor de toegang wordt beheerd door Access Manager, en nogmaals op dezelfde bevestigingskoppeling klikt, wordt u opnieuw omgeleid naar de Filr-aanmeldingspagina in plaats van de NAM-aanmeldingspagina.

Kan niet tegelijkertijd meerdere beleidsregels voor identiteitsinjectie gebruiken

Wanneer NetIQ Access Manager wordt geconfigureerd om toegang te krijgen tot Filr, kunt u niet tegelijkertijd meerdere beleidsregels voor identiteitsinjectie gebruiken.

6.5 Netwerkmap

Interforest-vertrouwensrelatie in Active Directory wordt niet ondersteund

Interforest-vertrouwensrelaties in Active Directory worden niet ondersteund in Filr.

Bij het verplaatsen of hernoemen van een bestand vanaf de bestandsserver worden shares verwijderd

Als een gebruiker een bestand rechtstreeks van de bestandsserver verplaatst of hernoemt (in plaats van hiervoor een Filr-client te gebruiken), worden alle shares die met dat bestand zijn gekoppeld in Filr verwijderd. Dit betekent dat gebruikers die toegang tot een bestand hebben gekregen via een share in Filr, geen toegang meer hebben tot het bestand als het bestand vanaf de bestandsserver is verplaatst of hernoemd. Daarnaast wordt het bestand niet weergegeven in de weergaven Door mij gedeeld en Met mij gedeeld van gebruikers.

Als deze situatie zich voordoet, moeten bestanden opnieuw worden gedeeld in Filr.

Mappad in Filr kan niet meer dan 48 niveaus hebben

Wanneer mappen in het bestandssysteem worden gesynchroniseerd naar een netwerkmap, mag het mappad in Filr niet meer dan 48 niveaus diep zijn (geneste submappen). De bestandssynchronisatiecode wijst alle submappen af die zoveel niveaus hebben dat het bijbehorende Filr-mappad de submaplimiet van 48 overschrijdt.

Wanneer het Filr-systeem de limiet van 48 mapniveaus bereikt, retourneert de synchronisatiecode het volgende bericht en wordt de map niet gemaakt:

The folder xxx has reached the allowed path maximum depth. Its sub-folders will not be added in the system.

Wijziging van de doellocatie in een verbinding die op de OES-server is gemaakt, wordt niet weergegeven in de Filr-netwerkmap die naar de verbinding wijst

Maak een verbinding op de OES-server en maak vervolgens een netwerkmap in Filr die naar deze verbinding wijst. Wanneer de doellocatie in deze verbinding wordt gewijzigd, wijst de netwerkmap nog steeds naar de oudere doellocatie in de verbinding. Dit heeft als gevolg dat de inhoud van de netwerkmap nog steeds bestaat uit de bestanden en mappen die zich op de oudere doellocatie bevinden.

U kunt de inhoud van de nieuwe doellocatie in de netwerkmap weergeven door de volgende opdracht uit te voeren waarmee u famtd opnieuw start:

rcnovell-famtd restart

6.6 Filr-appliance

Problemen rapporteren

Problemen met het licentierapport

In het licentierapport worden momenteel Administrator, Gast en drie interne gebruikers (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent en _synchronizationAgent) geteld als lokale gebruikers. De beheerder telt als actieve gebruiker, maar de andere vier lokale gebruikers tellen niet voor uw Filr-licentiegebruik.

Zie License Report (Licentierapport) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie over het genereren van een licentierapport.

De directory Mijn opslagruimte voor bestanden wordt weergegeven in zoekopdracht

Wanneer persoonlijke opslag wordt uitgeschakeld en er geen startmappen zijn geconfigureerd, kunnen gebruikers een directory zoeken met de naam Mijn opslagruimte voor bestanden wanneer ze in het algemene veld Zoeken klikken en op de spatiebalk drukken. Dit is normaal gesproken een verborgen directory, maar kan in deze speciale omstandigheden weergegeven worden.

Wanneer u klikt op Mijn opslagruimte voor bestanden, komt u in het gedeelte Mijn bestanden terecht of in het profiel van een andere gebruiker (afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt wanneer u de zoekopdracht uitvoert).

Problemen met delen

De uitnodigingskoppeling en de bevestigingskoppeling voor de externe gebruikersshare zijn slechts eenmalig geldig

Wanneer een bestand extern met u wordt gedeeld, ontvangt u een uitnodigingsmail met een koppeling om u te registreren. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met een koppeling waarmee u zich kunt aanmelden en die toegang biedt tot de gedeelde items. U kunt deze koppelingen niet gebruiken voor toegang tot het bestand nadat u zich hebt geregistreerd en de registratie hebt bevestigd. Als u het bestand weer wilt openen, moet u zich aanmelden bij de site waar het bestand met u wordt gedeeld. Hiervoor moet u de hostnaam noteren van de site die is gebruikt om het bestand voor het eerst te openen Dit kunt u doen door in de bevestigingsmail op de koppeling Aanmelden en toegang krijgen tot gedeelde items te klikken.

Mappen die met gebruikers in SharePoint worden gedeeld, worden niet weergegeven in de gedeelten Met mij gedeeld en Door mij gedeeld in Filr

Wanneer gebruikers bestanden delen op SharePoint-servers, worden de bestanden niet weergegeven in de mappen Door mij gedeeld en Met mij gedeeld. De gebruikers met wie de bestanden zijn gedeeld, kunnen echter wel de gedeelde bestanden zien als zij zich in Netwerkmappen bevinden en als de gebruikers toegang hebben tot de Netwerkmappen.

Bewerking van een RTF-bestand resulteert in een bewerkingsconflictfout

Als een RTF-bestand na bewerking in Filr met een tekstverwerker (zoals Microsoft Word) wordt opgeslagen, verschijnt een bericht dat het bestand door een andere auteur is gewijzigd. In dit geval selecteert u de optie om uw wijzigingen te combineren met de wijzigingen van de andere auteur en klikt u vervolgens op OK.

Wijzigingen die u in het bestand aanbrengt, worden als verwacht opgeslagen in Filr.

Zie Een bestand bewerken in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang voor meer informatie over het bewerken van bestanden in Filr met de functie voor rechtstreeks bewerken.

Problemen met LDAP-synchronisatie

Problemen met de eerste synchronisatie van Filr-gebruikers

De LDAP-waarde van het kenmerk dat u opgeeft voor de instelling van de LDAP-configuratie LDAP-kenmerk voor de Filr-accountnaam moet in de gehele LDAP-directory uniek zijn. Bijvoorbeeld: als u cn opgeeft, hebben mogelijk niet alle gebruikers in de LDAP-directory een unieke waarde.

U kunt dit probleem oplossen door een kenmerk te gebruiken waarvan de waarde altijd uniek is in alle containers, zoals \emailAddress.

Subgroepen worden tijdens de eerste synchronisatie niet in het groepslidmaatschap opgenomen

Wanneer u groepen die subgroepen bevatten, synchroniseert met Filr via een LDAP-directory, worden de subgroepen niet opgenomen in het lidmaatschap van de bovenliggende groep tijdens de eerste synchronisatie.

Voer een aanvullende LDAP-synchronisatie uit om ervoor te zorgen dat het groepslidmaatschap alle verwachte subgroepen bevat.

Problemen met hernoemen en verplaatsen van gebruikers in de LDAP-directory

Als u gebruikers in uw LDAP-directory wilt verplaatsen of hernoemen, moet u zorgen dat u een waarde hebt opgegeven voor de instelling LDAP-attribuut dat als unieke id dient voor een gebruiker of groep, zoals wordt beschreven in LDAP Servers and Synchronization (LDAP-servers en -synchronisatie) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI). Als geen waarde is opgegeven voor deze instelling en gebruikers in uw LDAP-directory worden hernoemd of verplaatst, kan dat ertoe leiden dat er nieuwe gebruikers worden gemaakt in Filr of in de bestaande gebruikersaccount die wordt verwijderd.

Gebruikers kunnen zich niet met de nieuwe naam of het nieuwe wachtwoord aanmelden bij de Filr Mobile-app of Filr Desktop-toepassing nadat deze zijn gewijzigd in LDAP

Nadat een gebruiker is hernoemd in de LDAP-directory of nadat het wachtwoord van een gebruiker is gewijzigd in de LDAP-directory, moet de gebruiker de oude gebruikersnaam of het oude wachtwoord gebruiken bij aanmelding bij de Filr Mobile-app of de Filr Desktop-toepassing totdat een van de volgende situaties zich voordoet:

 • Er wordt een LDAP-synchronisatie uitgevoerd

 • De gebruiker meldt zich bij de webclient aan met de nieuwe gebruikersnaam of het nieuwe wachtwoord

Een gebruiker kan de oude of nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord gebruiken wanneer deze zich in de webclient aanmeldt bij Filr.

Pogingen tot importeren van gebruikers-ID's die al bestaan, worden wel geregistreerd maar niet gerapporteerd

Als u probeert een LDAP-gebruiker te importeren met dezelfde gebruikers-ID als een eerder geïmporteerde gebruiker, mislukt het importeren. Deze mislukte poging wordt wel geregistreerd, maar niet gerapporteerd in de beheerders-GUI. De importeerfout wordt geregistreerd in /opt/novell/filr/apache-tomcat/logs/appserver.log.

De fout heeft verder als gevolg dat alleen de eerste geïmporteerde gebruiker zich kan aanmelden. Andere gebruikers met dezelfde gebruikers-ID kunnen zich niet aanmelden en krijgen ook geen reden te zien waarom het aanmelden is mislukt. De mislukte aanmeldingspogingen worden geregistreerd in /opt/novell/filr/apache-tomcat/logs/appserver.log.

Problemen met e-mail

Testen van verbinding mislukt zonder gebruikersnaam en wachtwoord zelfs wanneer geen verificatie is vereist

Wanneer u Filr configureert voor het gebruik van een extern systeem voor uitgaande e-mail (zoals Novell GroupWise), mislukt de knop Verbinding testen wanneer er geen gebruikersnaam of wachtwoord wordt opgegeven, zelfs wanneer de optie Verificatie vereist niet is geselecteerd.

Zie Configuring an Email Service for Filr to Use (Een e-mailservice configureren voor gebruik in Filr) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI) voor meer informatie over het configureren van Filr voor het gebruik van een extern systeem voor uitgaande e-mail.

Kan geen documenten die zijn gemaakt met Apple iWork (Pages, Keynote, enzovoort) of .app-documenten naar de Filr-webclient uploaden

Bij het uploaden van een document dat met een van de volgende bestandstypen is gemaakt, verschijnt er een fout dat het bestand of de map niet kan worden geüpload naar de Filr-webclient:

 • iWork-document (zoals een -Pages, Keynote- of Numbers-document)

 • Mac-toepassingsbestand (een document met de extensie .app)

De Filr-webclient kan deze documenttypen niet uploaden omdat de documentarchitectuur van deze documenten nogal lijkt op een map en u geen mappen via de Filr-webclient kunt uploaden.

U kunt deze documenttypen naar Filr uploaden met behulp van de Filr Desktop-toepassing of de Filr Mobile-app.

Zie de handleidingen voor de Filr Desktop-toepassing voor Windows en de Filr Desktop-toepassing voor Mac, en Snel aan de slag met de Filr Mobile-app voor informatie over het uploaden van documenten met de desktoptoepassing of de app.

Kan geen Microsoft OneNote-bestanden naar Filr uploaden

Als een gebruiker een .one-bestand wilt uploaden, kan het bestand niet worden geüpload, zelfs als de Filr-beheerder het .one-bestand heeft ingesteld als whitelist-bestand.

Kan ZIP-bestand niet uitpakken nadat het is gedownload op de Mac

Na het downloaden van één bestand of meerdere bestanden als een .zip-bestand (zoals wordt beschreven in Bestanden downloaden in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang), kan het bestand alleen worden uitgepakt met programma's van derden, zoals iZip Unarchiver.

Dit probleem komt doordat in OS X momenteel ZIP64 niet wordt ondersteund. Dit is de technologie waarmee het .zip-bestand is gemaakt.

Problemen bij het downloaden van meerdere bestanden met Safari op de Mac

Als er problemen optreden wanneer u meerdere bestanden downloadt (zoals wordt beschreven in Meerdere bestanden en mappen downloaden in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang) via Safari op een Mac-computer, moet u de optie Open 'veilige' bestanden na downloaden uitschakelen.

 1. Klik op Safari > Voorkeuren.

 2. Zorg ervoor dat Open “veilige” bestanden na downloaden op het tabblad Algemeen niet is ingeschakeld.

Bestandsnaam mag niet langer zijn dan ongeveer 200 tekens

De exacte maximale lengte voor bestandsnamen is afhankelijk van de configuratie van de Filr-server, maar over het algemeen is deze lengte circa 200 tekens. Als bestandsnamen te lang zijn, kunnen bestanden niet worden toegevoegd aan Filr.

Problemen met WebDAV

Kan geen bestand bewerken via WebDAV (rechtstreeks bewerken) wanneer het gebruikerswachtwoord een spatie bevat

Wanneer uw gebruikerswachtwoord een spatie bevat en u een bestand probeert te bewerken via WebDAV (zoals beschreven in Een bestand bewerken in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang), mislukt de verificatie.

Als u bestanden via WebDAV wilt bewerken, moet u ervoor zorgen dat uw gebruikerswachtwoord geen spatie bevat.

Kan een bestand niet hernoemen bij bewerking via WebDAV (rechtstreeks bewerken)

Wanneer u een bestand bewerkt met de functie voor rechtstreeks bewerken (zoals wordt beschreven in Een bestand bewerken in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang), kunt u niet op Opslaan als klikken en het bestand hernoemen. Als u dat toch doet, heeft dat een uploadfout tot gevolg en worden wijzigingen in het bestand niet gesynchroniseerd met Filr.

WebDAV-beperkingen voor Mac

Wanneer u de WebDAV-functionaliteit gebruikt in een Mac-omgeving, krijgt u te maken met de volgende beperkingen:

 • Beperkingen voor het bewerken van bestanden op Mac via WebDAV De functie voor rechtstreeks bewerken wordt niet ondersteund op een Mac wanneer u Microsoft Office als tekstverwerker gebruikt. Gebruik OpenOffice of LibreOffice als tekstverwerker als u de functie voor rechtstreeks bewerken wilt gebruiken op een Mac.

 • Kan geen bestand bewerken via WebDAV (rechtstreeks bewerken) bij gebruik van LibreOffice op een Mac Als u Filr opent op een Mac en LibreOffice als documenteditor gebruikt, kunt u de bestanden niet met de functie voor rechtstreeks bewerken via WebDAV bewerken (zoals wordt beschreven in Een bestand bewerken in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang).

  Als u Apache gebruikt om toegang te krijgen tot het Filr-systeem, kunnen gebruikers bestanden bewerken via WebDAV wanneer ze Filr openen op een Mac en LibreOffice als tekstverwerkingsprogramma gebruiken.

 • Wanneer WebDAV wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Filr-map (via Mac Finder): Alleen-lezen Wanneer WebDAV wordt gebruikt om via Mac Finder toegang te krijgen tot de Filr-map van de Filr Desktop-toepassing, is de toegang Alleen-lezen.

 • Kan een bestand niet via WebDAV (Rechtstreeks bewerken) bewerken wanneer Safari 7 wordt gebruikt.x met OS X 10.9.x Wanneer u Filr met Safari 7.x en OS X 10.9.x opent en een bestand bewerkt met de functie voor rechtstreeks bewerken (zoals wordt beschreven Een bestand bewerken in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang), resulteert dit in een fout en kunt u het bestand niet bewerken.

  Ga als volgt te werk om Safari 7.x en OS X 10.9.x zo te configureren dat de Filr-functie voor rechtstreeks bewerken wordt ondersteund en dat bestanden aan mappen kunnen worden toegevoegd wanneer een browser wordt gebruikt die HTML 5 niet ondersteunt:

  1. Open Filr via Safari en klik op Menu > Voorkeuren.

  2. Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op Beheer website-instellingen.

  3. Selecteer Java, klik vervolgens op de pijl van het vervolgkeuzemenu naast de URL van Filr en selecteer Uitvoeren in onveilige modus.

  4. Klik op Gereed.

Kan niet aanmelden bij webclient met lange gebruikers-ID of lang wachtwoord

Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij de Filr-webclient als de gebruikers-ID langer is dan 128 tekens of het wachtwoord langer is dan 64 tekens.

Weergaveproblemen als gevolg van software van derden

Filr wordt niet correct weergegeven wanneer de Ask Toolbar in Chrome wordt geïnstalleerd

Wanneer de Ask Toolbar in een Chrome-browser wordt geïnstalleerd, kunnen gebruikers niet meer alle Filr-kopteksten zien. De Ask Toolbar is een niet door Chrome toegestane werkbalk en mag niet worden geïnstalleerd in een Chrome-browser.

Kan geen ODP- en ODG-bestanden met diagrammen, grafieken en tabellen weergeven bij weergave in de HTML-indeling

ODP- en ODG-bestanden met diagrammen, grafieken of tabellen worden niet weergegeven wanneer de HTML-indeling wordt gebruikt, zoals wordt beschreven in de volgende gevallen:

Homedirectory's van gebruikers worden pas gesynchroniseerd als beheerderscachegegevens zijn bijgewerkt

Wanneer u een gebruiker aan uw LDAP-directory toevoegt, wordt de homedirectory van de gebruiker in Filr niet direct weergegeven na uitvoering van de LDAP-synchronisatie.

U moet wachten totdat de beheerderscachegegevens in het bestandssysteem zijn vernieuwd voordat homedirectorygegevens in Filr worden weergegeven. (Het standaardvernieuwingsinterval voor cachegeheugen van rechten is om de 5 minuten. U kunt dit interval wijzigen zoals wordt beschreven in het gedeelte over just-in-timesynchronisatie in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI).)

In Filr worden geen aliassen ondersteund die in de LDAP-directory zijn geconfigureerd

Als uw gebruikers aliassen hebben die zijn gekoppeld aan hun gebruikersaccount in de LDAP-directory, wordt de alias niet gesynchroniseerd met Filr tijdens de LDAP-synchronisatie. Dit houdt in dat gebruikers zich niet kunnen aanmelden bij Filr met hun alias.

Kan geen teksteditors, zoals Kladblok of Wordpad, als documenteditor gebruiken

In Filr kunt u de standaardtoepassing wijzigen die wordt gebruikt voor het bewerken van bestanden (zoals wordt beschreven in De instellingen voor de standaardeditor wijzigen voor één bestandstype in Filr 3.4: Handleiding voor gebruikerstoegang). U kunt echter geen teksteditors, zoals Kladblok of Wordpad, als de standaarddocumenteditor gebruiken voor het bewerken van bestanden omdat deze toepassingen WebDAV niet ondersteunen.

Alle appliances moeten opnieuw worden gestart na een netwerkfout met Microsoft SQL

Als uw Filr-implementatie een Microsoft SQL-database omvat en uw netwerk valt uit, moet u alle appliances in uw Filr-implementatie opnieuw starten om Filr-services te herstellen.

XML-bestandsrendering is inconsistent

XML wordt niet standaard ondersteund als indeling voor de weergave van HTML, maar kan wel worden toegevoegd (zie HTML Rendering of Non-HTML Files (HTML-rendering van niet-HTML-bestanden) in Filr 3.4: Administrative UI Reference (Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI).

Als u XML wilt toevoegen als een ondersteunde indeling voor HTML-weergave, moet u er rekening mee houden dat sommige XML-bestanden niet kunnen worden geopend en niet worden weergegeven in de webclient.

6.7 Database-appliance

Het Filr-installatieprogramma kan geen Filr-database in Microsoft SQL maken wanneer de database met een cijfer begint

Wanneer u in de configuratiewizard een grote implementatie configureert, mag de databasenaam die u in het veld Databasenaam opgeeft, niet beginnen met een cijfer wanneer u een Microsoft SQL-database gebruikt. Als de naam met een cijfer begint, staat de configuratiewizard niet toe dat de database wordt gemaakt. Bijvoorbeeld: 1Filr wordt niet geaccepteerd, maar Filr1 wel.

6.8 Desktop-toepassing

Zie de Releaseopmerkingen voor de Filr Desktop-toepassing voor een lijst met problemen met betrekking tot de Filr Desktop-toepassing (voor Windows-, Mac- en Linux-clients).

6.9 Mobiele apps

Zie Snel aan de slag met de Filr Mobile-app voor informatie over het installeren en starten van de Filr Mobile-app.

Hierna vind u problemen die vaak voorkomen met de Filr Mobile-app:

iOS-apparaten

De app Bestanden
 • Er treedt mogelijk een fout op wanneer de Filr-bestandsbewerkingen worden uitgevoerd via de app Bestanden. Probeer het opnieuw om dit probleem op te lossen.

 • Het downloadpictogram blijft actief, zelfs nadat het bestand naar uw iOS-apparaat is gedownload.

 • Kan bij de installatie van Filr niet aanmelden via de extensie van de bestandsprovider. Als u dit probleem wilt oplossen, gaat u in de app Bestanden naar het bewerkingsgedeelte en gebruikt u de schakelknop om de Filr-app uit en weer in te schakelen.

Kan geen voorbeeld van bepaalde bestanden weergeven op een iOS-apparaat

U kunt van bepaalde bestanden, zoals .odt, .odp en .dwg, geen voorbeeld op een iOS-apparaat weergeven als de Filr-server een zelfondertekend certificaat gebruikt.

Zorg ervoor dat de Filr-server een geldig SSL-certificaat gebruikt dat is ondertekend door een bekende certificeringsinstantie (CA).

De Activiteitenweergave die wordt weergegeven op een iOS 11-apparaat, respecteert de AppConnect-apps of Whitelist-instellingen niet

De Activiteitenweergave die wordt weergegeven wanneer u op een iOS 11-apparaat met MobileIron op het pictogram Acties tikt, respecteert de AppConnect-apps of Whitelist-instellingen van MobileIron niet en vermeldt alle toepassingen en extensies. Zelfs wanneer u op een toepassing of extensie tikt die niet in de AppConnect-apps of Whitelist-instellingen worden vermeld, worden bestanden gedeeld met dergelijke geblokkeerde toepassingen en extensies.

De Filr-optie Openen in die onder de Activiteitenweergave wordt weergegeven, respecteert de AppConnect-apps of de Whitelist-instellingen van MobileIron echter wel.

De Filr-menuopties worden niet weergegeven na aanmelding bij Filr op een iOS-apparaat waarop MobileIron is geconfigureerd

Als u zich via een iOS-apparaat met MobileIron aanmeldt bij Filr en u op het pictogram Acties tikt terwijl de MobileIron-optie Allow open in (Openen in toestaan) is ingesteld op AppConnect-apps of Whitelist, worden de Filr-menuopties niet weergegeven.

Als u dit probleem wilt oplossen, moet u de AppConnect-app configureren of de configuratie wijzigen en het volgende sleutel-waardepaar aan het app-specifieke configuratiegedeelte toevoegen:

 • Sleutel: MI_AC_DISABLE_OPEN_IN_ENFORCEMENT

 • Waarde: JA

iOS-app-extensies zijn beperkt wanneer toepassingen worden toegevoegd aan de whitelist

De iOS-app-extensies en delen via AirDrop is beperkt wanneer de toepassingen worden toegevoegd aan de whitelist.

Als Google Drive bijvoorbeeld wordt toegevoegd aan de whitelist (com.google.Drive), is het delen van bestanden via extensies zoals AirDrop, Drive, Opslaan naar Bestanden, enzovoort beperkt. De bestanden kunnen alleen worden gedeeld via toepassingen zoals Importeren met Drive of Kopiëren naar Drive.

Windows-apparaat

Gebruikers van Windows Phone zien een verificatiefout wanneer Filr een zelfondertekend certificaat heeft

Als Filr met een zelfondertekend certificaat is geconfigureerd, zien gebruikers van Windows Phone een verificatiefout wanneer ze toegang proberen te krijgen tot Filr met de Filr Mobile-app voor Windows.

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:

 • (Aanbevolen) Configureer Filr voor het gebruik van een officieel certificaat in Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide (Filr 3.4: Handleiding met aanbevolen werkwijzen voor onderhoud).

 • Stuur een kopie van het zelfondertekende certificaat via e-mail naar elke Windows Phone in uw systeem. Gebruikers moeten de e-mail vervolgens openen en op de certificaatbijlage klikken. Nadat gebruikers op de bijlage hebben geklikt, wordt het zelfondertekende certificaat op de telefoon geïnstalleerd. Wanneer het certificaat is geïnstalleerd, kunnen gebruikers zich aanmelden bij de Filr-app zonder dat ze de verificatiefout zien.

Alle mobiele apparaten

Bestanden in het gedeelte Downloads worden niet gesynchroniseerd met just-in-timesynchronisatie

Als u een bestand opent via het gedeelte Downloads vanaf de app, wordt geen just-in-timesynchronisatie geactiveerd.

Als u alleen just-in-timesynchronisatie hebt geconfigureerd (geplande synchronisatie is niet ingeschakeld), worden bestanden in een Netwerkmap die zijn toegevoegd aan het gedeelte Downloads op de app, niet automatisch bijgewerkt met wijzigingen die via het bestandssysteem zijn aangebracht. Het bestand wordt alleen nadat een gebruiker een van de Filr-clients heeft gebruikt om naar de Netwerkmap te bladeren die het bestand bevat, bijgewerkt in het gedeelte Downloads.

Bestanden van de startmap in het gedeelte Downloads worden verwijderd nadat persoonlijke opslag is ingeschakeld

Als gebruikers bestanden uit hun startmap hebben toegevoegd aan het gedeelte Downloads op de app en de Filr-beheerder vervolgens persoonlijke opslag inschakelt (zoals wordt beschreven in het gedeelte over het inschakelen van persoonlijke opslag voor gebruikers en groepen in de Filr 3.4: Referentiehandleiding voor beheerders-UI), worden bestanden van de startmap uit het gedeelte Downloads in de app verwijderd.

Bestanden uit Netwerkmapppen worden verwijderd uit het gedeelte Downloads nadat ze zijn hernoemd of verplaatst

Als gebruikers bestanden vanuit een Netwerkmap hebben toegevoegd aan het gedeelte Downloads op de app en het bestand vervolgens wordt hernoemd of verplaatst in het OES- of Windows-bestandssysteem, wordt het bestand uit het gedeelte Downloads op de app verwijderd.

E-mailadressen in het dialoogvenster Delen kunnen geen uitgebreide tekens bevatten

Als bij het opgeven van een e-mailadres in het dialoogvenster Delen het adres uitgebreide tekens (zoals een apostrof) bevat, verschijnt een foutbericht dat het item niet met de opgegeven gebruiker kan worden gedeeld.

6.10 Webtoepassing

Bestanden die zijn beveiligd met een wachtwoord, kunnen niet worden weergegeven

Bestanden die zijn beveiligd met een wachtwoord in de toepassing waarmee ze zijn gemaakt, kunnen niet worden weergegeven in Filr.

Het inschakelen van een gebruikersaccount voor een hersteld gebruikersprofiel mislukt als de map Mijn opslagruimte voor bestanden van de gebruiker niet wordt hersteld uit de prullenbak

Als u een gebruikersaccount inschakelt waarvan het gebruikersprofiel is hersteld uit de prullenbak, maar waarvan de map Mijn opslagruimte voor bestanden van de gebruiker zich nog in de prullenbak bevindt, wordt de volgende fout weergegeven:

Gebruiker kan niet worden ingeschakeld omdat de map ''Mijn opslagruimte voor bestanden'' zich in de Prullenbak bevindt.

Voordat u het gebruikersaccount inschakelt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikersaccount volledig is hersteld uit de prullenbak. Als u het gebruikersaccount volledig uit de prullenbak wilt herstellen, moet u zowel het gebruikersprofiel als de map Mijn opslagruimte voor bestanden van de gebruiker herstellen uit de prullenbak.

7.0 Oplossingen voor Filr 3-programmafouten

Volg de onderstaande koppelingen voor een lijst met door klanten en partners gemelde programmafouten die voor Filr 3.x zijn geregistreerd en opgelost:

Als u informatie over een bepaalde fouten wilt hebben, meldt u zich aan bij uw account en zoekt u de foutnummers op in Bugzilla.

8.0 Documentatie