Releaseopmerkingen voor Micro Focus Vibe 4.0.7

Maart 2020

Als u

Zie

Wilt weten wat nieuw is

Zie Sectie 20.1, Nieuw in Vibe 4.0.7.

Upgradet naar Vibe 4.0.7

Zie Upgrade (Upgraden) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7).

Vibe 4.0.7 installeert

Zie Vibe System Requirements (Vibe-systeemvereisten), Single-server (Basic) Installation (Basis)installatie van één server) en Planning an Advanced Vibe Installation (Een geavanceerde Vibe-installatie plannen) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7).

Nieuw in Vibe bent

Zie Overview of Micro Focus Vibe (Overzicht van Micro Focus Vibe) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7).

Geïnteresseerd ben in problemen en voorbehouden

De volgende gedeelten.

1.0 Opmerkingen bij de installatie

1.1 SLES 12 SP3 vereist de nieuwste kernel

Voordat u Vibe 4.0.7 op SLES 12 SP3 installeert, moet u bijwerken naar de nieuwste kernel.

1.2 SLES 15 vereist 32-bits ondersteuning voor de installatie

Het Vibe-installatieprogramma is een 32-bits toepassing.

Voordat u Vibe 4.0.7 op SLES 15 installeert, moet u de volgende pakketten installeren:

 • TK-32bit

 • TCL-32bit

2.0 Opmerkingen bij de upgrade

Voordat u Vibe upgradet, moet u rekening houden met het volgende.

2.1 Microsoft SQL Server 2008 wordt niet ondersteund

Vibe 4.0.7 biedt geen ondersteuning voor Microsoft SQL Server 2008 als database.

Als uw Vibe-installatie voor de database gebruikmaakt van MS SQL Server versie 2008, moet u het volgende doen voordat u een upgrade naar Vibe 4.0.7 uitvoert:

 1. Als u dit nog niet hebt gedaan, werkt u uw MS SQL-server bij naar versie 2008 R2 SP3. (SP3 is vereist voor een update naar versie 2012.)

 2. Werk MS SQL Server 2008 R2 SP3 bij naar MS SQL Server 2012 R2 of later, zoals beschreven in Database Server Requirements (Vereisten voor databaseservers) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7).

 3. Zorg dat Vibe normaal wordt uitgevoerd.

 4. Upgrade naar Vibe 4.0.7.

2.2 Aanmeldingsproblemen voor gebruikers van Chrome en Firefox

In sommige gevallen kunnen gebruikers zonder beheerdersbevoegdheden zich na een upgrade van Vibe 4.0.5 naar 4.0.7 niet aanmelden via een Chrome- of Firefox-browser.

U kunt dit probleem oplossen door de browsercookies en het cachegeheugen te wissen.

2.3 Tijdelijk langzamere prestaties nadat u hebt bijgewerkt naar een nieuwe versie

Als u uw Vibe-systeem hebt bijgewerkt naar een nieuwe versie, kunt u prestatieproblemen ondervinden als u voor het eerst weer navigeert door uw Vibe-systeem. Dit komt omdat Vibe na een update de JSP's moet compileren.

2.4 Script voor port forwarding werkt niet op SLES 12

Het eerdere script voor port forwarding werkt niet op SLES 12. Zie Using iptables Commands on SLES 12 or 15 (iptables-opdrachten gebruiken op SLES 12 of 15) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7).

2.5 WebDAV TLS-fout na upgrade

Zie Sectie 17.1, Vibe naar WebDAV: zelfondertekende certificaten moeten handmatig worden geïmporteerd als u een zelfondertekend certificaat voor een WebDAV-server gebruikt en de verificatie van een Vibe-server bij die WebDAV-server na de upgrade naar versie 4.0.7 mislukt vanwege TLS-fouten.

2.6 Vibe 3.x door 4.x

Controleer of aan de systeemvereisten wordt voldaan

Voordat u het upgradeproces start, moet u ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten, zoals uiteengezet in Vibe System Requirements (Systeemvereisten voor Vibe) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7).

Als uw Vibe-systeem bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op SLES 11, moet u naar een ondersteund SLES-platform migreren voordat u doorgaat.

Wis de uitgestelde logboekrecords voordat u de upgrade uitvoert

Wanneer u een Vibe-systeem met hoge beschikbaarheid bijwerkt naar Vibe 4 of later vanuit een eerdere versie, zijn bestaande, uitgestelde logboekrecords niet compatibel met elkaar.

Als u ervoor wilt zorgen dat er geen incompatibiliteitsproblemen optreden met uitgestelde updatelogboeken tijdens de update naar Vibe 4 of later, moet u alle uitgestelde updatelogboeken wissen voordat u de upgrade uitvoert.

Zie Performing Maintenance on a High Availability Lucene Index (Onderhoud uitvoeren voor een High Availability Lucene Index) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie over het wissen van logboeken van uitgestelde updates.

Maak na de upgrade de ingekorte eenvoudige URL's opnieuw

De ingekorte URL's die zijn gemaakt vóór Vibe 4, werken niet in Vibe 4

Na de upgrade naar Vibe 4 moet u de URL's opnieuw maken.

Herstel na de upgrade de stations die zijn toegewezen via WebDAV

Als u via WebDAV een toegewezen station voor een Vibe 3.x-map hebt gemaakt (zoals beschreven in Using WebDAV on a Vibe Folder (WebDAV gebruiken voor een Vibe-map) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Advanced User Guide (Geavanceerde gebruikershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7)), is WebDAV-URL niet meer geldig nadat u de upgrade naar Vibe 4.x hebt uitgevoerd, en zijn de toegewezen stations niet meer functioneel.

Zodra u de upgrade naar Vibe 4 hebt uitgevoerd, moet u alle toegewezen stations die eerder met WebDAV zijn gemaakt, opnieuw maken.

3.0 Mobiele apps

3.1 Mobiele Android-app moet opnieuw worden geïnstalleerd

Zie Android-app moet worden vervangen op mobiele apparaten in de handleiding Snel aan de slag met Micro Focus Vibe Mobile.

4.0 Tekenbeperkingen

Houd rekening met de volgende beperkingen voor speciale tekens dubbel-bytetekens enzovoort.

4.1 Vibe-gebruikersnamen (en wachtwoorden)

Vibe-gebruikersnamen mogen geen speciale tekens ( / \ * ? " < > : | ‘ ) bevatten omdat deze tekens niet zijn toegestaan in Linux- en Windows-padnamen.

Hoewel LDAP-directory's de tekens toestaan en de namen zonder fouten worden gesynchroniseerd met de Vibe-site, kan Vibe geen paden naar de workspaces van gebruikers maken en kunnen de gebruikers die aan de workspaces zijn gekoppeld, zich niet aanmelden.

Vanwege een WebDAV-beperking voor de interactie met producten van derden, zoals MS Office, vereist de Vibe-functie Edit-in-Place bovendien dat de wachtwoorden alleen ASCII-tekens bevatten. Zie Sectie 8.1, Gebruikersnamen en wachtwoorden beperkt tot ASCII-tekens.

4.2 Directorynaam voor de software-installatie

Gebruik geen tekens uit de uitgebreide tekenset of dubbel-bytetekenset in de naam van de installatiedirectory voor Micro Focus Vibe. De standaardlocatie voor de Vibe-software is:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program Files\Novell\Teaming

4.3 Directorynaam voor de bestandsopslag

Gebruik geen tekens uit de uitgebreide tekenset of dubbel-bytetekenset in directorynamen in het pad voor de bestandsopslagruimte van Micro Focus Vibe. De standaardlocatie voor de hoofddirectory voor de bestandsopslagruimte is:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\\Novell\Teaming

4.4 Eenvoudige URL's bieden geen ondersteuning voor uitgebreide tekens

Het veld Definieer URL op de pagina Standaardinstellingen configureren van uw workspace accepteert geen tekens uit een uitgebreide tekenset. In eenvoudige URL's kunt u alleen letters uit het alfabet en cijfers gebruiken.

5.0 Database

Houd rekening met het volgende:

5.1 JDK 11 of later vereist op externe databaseserver

Als u het script managedatabase.sh wilt uitvoeren zoals beschreven in Creating the Vibe Database on a Separate Server (De Vibe-database op een afzonderlijke server maken) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7), moet JDK 11 of later zijn geïnstalleerd op de externe server.

5.2 Problemen met Lock-Wait Timeout in Quartz Scheduler

U ontvangt mogelijk databasefoutmeldingen met Lock wait timeout exceeded.

Ga als volgt te werk om deze fouten op te lossen:

 1. Open het MySQL-configuratiebestand in een tekstverwerker.

  Afhankelijk van uw besturingssysteem staat het MySQL-configuratiebestand op de volgende locatie:

  Linux:

  /etc/my.cnf

  Windows:

  c:\Program Files\MySQL\MySQL Server version\my.ini

 2. Voeg de volgende sectie aan het MySQL-configuratiebestand toe:

  [mysqld]
  transaction-isolation = READ-COMMITTED
 3. Sla de wijzigingen op en sluit de editor.

6.0 Datum en tijd

6.1 Gebruikers zien mogelijk een andere datum voor een aangepast items of een aangepaste weergave

Als u het datumattribuut gebruikt in een aangepast item of aangepaste weergave, kunnen gebruikers in andere tijdzones een andere datum zien dan u.

Micro Focus Vibe slaat de datum op als middernacht op de geselecteerde datum in de tijdzone van de Vibe-gebruiker in GMT. Zo wordt 13 januari 2015 in de Mountain-tijdzone vermeld als GMT-7:00 (20150113T0700). Er zijn geen problemen voor mensen binnen dezelfde tijdzone. Voor mensen in een andere tijdzone kan middernacht in de Mountain-tijdzone een andere dag zijn dan in hun tijdzone.

6.2 De tijd van de Vibe-site moet overeenkomen met de tijd van de webserviceclient

Als u een Micro Focus Vibe-site vanuit een webserviceclient wilt openen, moet de tijdinstelling op het werkstation van de GroupWise-gebruiker overeenkomen met de tijdinstelling op de Vibe-server, met een mogelijke marge van vijf minuten. Als er een afwijking is van meer dan vijf minuten, treedt een time-out op bij de poging van de webserviceclient om contact te maken met de Vibe-website. Stel de tijd van de server of het werkstation opnieuw in op de juiste en overeenkomende tijd.

Als het tijdverschil een noodzakelijk onderdeel is van uw systeemconfiguratie, kunt u de instellingen voor time-outs voor Webservices zoals GroupWise, die zich aanmelden bij de Vibe-website, aanpassen via WS-Security.

 1. Maak een reservekopie van het volgende bestand:

  teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Open het bestand server-config.wsdd in een tekstverwerker.

 3. Zoek de volgende sectie:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
 4. Voer een timeToLive-parameter in met een hoge time-outwaarde (bijvoorbeeld 86400 voor 24 uur).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
 5. Herhaal Stap 3 en Stap 4 voor het tweede exemplaar van de sectie in het bestand server-config.wsdd.

 6. Sla het bestand server-config.wsdd op en start de server opnieuw op.

7.0 Opmerkingen voor ontwikkelaars

7.1 Opnieuw gecompileerde of opnieuw samengestelde Vibe-code wordt niet ondersteund

Als u Vibe opnieuw hebt gecompileerd of opnieuw hebt samengesteld in een ontwikkelomgeving, wordt uw Vibe-installatie niet ondersteund door Micro Focus.

Dit geldt niet voor op JSP gebaseerde wijzigingen die zijn aangebracht om de ontwikkeling van aangepaste formulieren en weergaven te vereenvoudigen.

7.2 SOAP-payloads genereren geen waarden met meerdere referenties

Standaard genereren de SOAP-payloads van Micro Focus Vibe geen waarden met meerdere referenties. U kunt het bestand server-config.wsdd aanpassen zodat waarden met meerdere referenties worden gegenereerd.

 1. Ga naar de directory waarin zich een bestand server-config.wsdd bevindt.

  Een installatie van Vibe bevat twee server-config.wsdd-bestanden. De standaardlocaties van deze bestanden variëren per platform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
 2. Wijzig in de volgende regel de vermelding onwaar naar waar:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
 3. Sla het server-config.wsdd-bestand op en sluit de tekstverwerker.

 4. Maak een reservekopie van het gewijzigde server-config.wsdd-bestand.

  Als u de Vibe-software bijwerkt, wordt het server-config.wsdd-bestand overschreven door het installatieprogramma voor Vibe. U moet ofwel het bijgewerkte bestand herstellen of de wijziging herhalen.

 5. Herhaal de procedure voor het tweede server-config.wsdd-bestand in de Vibe-software.

8.0 Edit-in-Place

8.1 Gebruikersnamen en wachtwoorden beperkt tot ASCII-tekens

Vanwege een beperking in de interactie tussen WebDAV en toepassingen van derden, zoals MS Office, worden alleen ASCII-tekens ondersteund in verificatieaanvragen.

Als uw Vibe-gebruikers gebruikmaken van de functie Edit-in-Place, moeten ze dubbel-bytetekens of uitgebreide tekens opnemen in hun wachtwoord.

Er gelden om andere redenen ook beperkingen voor gebruikersnamen, zoals uitgelegd in Sectie 4.1, Vibe-gebruikersnamen (en wachtwoorden).

8.2 Namen met dubbel-bytetekens of spaties worden niet geopend op een Mac

Als namen van Word- of PowerPoint-bestanden spaties of dubbel-bytetekens bevatten, kunnen deze bestanden niet met de functie Edit-in-Place op Mac-werkstations worden geopend, ongeacht de browser die wordt gebruikt.

8.3 Photoshop-bestanden kunnen niet worden bewerkt

Aangezien Photoshop geen ondersteuning biedt voor bewerkingen via een WebDAV-URL, kunnen Photoshop-bestanden niet worden bewerkt met de Vibe-functie Edit-in-Place.

Als u een Photoshop-bestand wilt bewerken dat beschikbaar is op de Vibe-site, moet u het bestand eerst downloaden, zoals wordt beschreven in Downloading Files (Bestanden downloaden) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Advanced User Guide (Geavanceerde gebruikershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7).

8.4 Bestandsnamen met uitgebreide tekens worden niet goed weergegeven

Wanneer de naam van een bestand uitgebreide tekens bevat en deze via Internet Explorer 11 wordt geopend om te bewerken, bevat de bestandsnaam die wordt weergegeven in de header van de toepassing, vreemde tekens.

Dit is niet van invloed op de bewerkingen, en wanneer het bestand wordt opgeslagen, blijft de oorspronkelijke naam behouden.

Wanneer bestanden worden geopend via Chrome of Firefox, worden de bestandsnamen wel goed weergegeven in de header van de toepassing.

9.0 Bestanden, mappen en workspaces

9.1 Definities voor aangepaste formulieren en werkstromen worden niet gekopieerd

Wanneer u een workspace kopieert, worden de definities voor aangepaste formulieren en werkstromen in die workspace niet overgenomen door de kopie van de workspace.

U kunt deze beperking oplossen door de definities naar een hoger niveau in de boomstructuur van de workspace te verplaatsen.

 1. Navigeer naar de map in de oorspronkelijke workspace waarin de definities zich bevinden.

 2. Klik in de werkbalk Werkruimte op Beheren > Formulieren en weergaven ontwerpen.

 3. Breid de boomstructuur van Formulieren en weergaven ontwerpen uit en klik op de definitie die u wilt verplaatsen.

 4. Klik in het vak Definitie-eigenschappen op Verplaats deze definitie om de boomstructuur voor workspaces en mappen voor uw Vibe-website weer te geven, en breid vervolgens de boomstructuur uit totdat een geschikte bestemming voor de definitie wordt weergegeven.

  U kunt de definitie beschikbaar maken in de kopie van de oorspronkelijke workspace door de definitie in de boomstructuur te verplaatsen naar een locatie die hoger is dan zowel de oorspronkelijke workspace als de kopie van de workspace.

  U kunt de definitie beschikbaar maken binnen de gehele Vibe-website door de definitie naar de hoofdmap van de boomstructuur voor workspaces en mappen te verplaatsen.

 5. U verplaatst de definitie door de bestemming te selecteren en op OK te klikken.

 6. Klik twee keer op Sluiten om terug te gaan naar de hoofdpagina van Vibe.

 7. Controleer of de definitie nu beschikbaar is in de kopie van de workspace.

 8. Herhaal deze procedure voor elke definitie die beschikbaar moet zijn in de gekopieerde workspace.

9.2 Exports mogen niet groter zijn dan 4 GB

Als u een workspace exporteert en de totale bestandsgrootte 4 GB of meer exporteert, raakt het geëxporteerde zip-bestand beschadigd en kan het bestand niet worden geopend.

U kunt dit probleem voorkomen door de export op te splitsen met de optie Exporteer alleen onderliggende mappen die specifiek zijn geselecteerd. op te delen in meerdere bestanden. Zie Exporting Workspaces (Workspaces exporteren) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

9.3 Meerdere bestanden downloaden met Safari op een Mac

Als u meerdere bestanden met Safari op een Mac wilt downloaden, moet u ervoor zorgen dat de optie Open "veilige" bestanden na downloaden is uitgeschakeld.

 1. Klik op Safari > Voorkeuren.

 2. Zorg ervoor dat Open “veilige” bestanden na downloaden op het tabblad Algemeen niet is ingeschakeld.

9.4 Beperkingen voor gespiegelde mappen

Beperkingen voor de verplaatsing van gespiegelde mappen

U kunt de functie Deze map verplaatsen niet gebruiken om een gespiegelde map in een andere gespiegelde map te plaatsen.

Beperkingen voor het versiebeheer van gespiegelde mappen

Als u een bestand in een gespiegelde map bewerkt en daarna de versiehistorie bekijkt, ziet u alleen de nieuwste versie van het bestand, en alleen de nieuwste versie van het bestand is beschikbaar om vanaf de gespiegelde locatie te bewerken. Deze functionaliteit werkt volgens de specificaties. Versiebeheer voor documenten is momenteel niet beschikbaar voor gespiegelde mappen.

9.5 Bij verplaatsing van een hoofdtaak wordt de hiërarchie van de subtaak verwijderd

Als u een (bovenliggende) hoofdtaak verplaatst naar een andere locatie op de Vibe-site, worden alle onderliggende taken van die hoofdtaak, en zelfs de onderliggende taken van onderliggende taken (geneste taken), hoofdtaak binnen de oorspronkelijke taakmap.

9.6 Beperkingen voor het nesten van mappen en workspaces

Vanwege databasebeperkingen kunnen er in Vibe maximaal 45 mappen en workspaces worden genest. U kunt bijvoorbeeld een map maken in een map, vervolgens een map maken in deze map, enzovoort, totdat de mapstructuur 45 niveaus diep is. De mapstructuur kan niet meer dan 45 niveaus bevatten.

9.7 Opmerkingen over de oudste bestandsversie worden niet weergegeven

Als een bestand meerdere versies bevat en een gebruiker een opmerking probeert toe te voegen over de oudste versie (zie Een opmerking over een bestand of bestandsversie toevoegen in de Gebruikershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7), wordt de opmerking niet altijd weergegeven.

9.8 Met een wachtwoord beveiligde bestanden kunnen niet worden weergegeven

Bestanden die zijn beveiligd met een wachtwoord in de toepassing waarmee ze zijn gemaakt, kunnen niet worden weergegeven op de Micro Focus Vibe-site. Deze functionaliteit werkt volgens de specificaties.

9.9 U moet het doel in exports opnemen om ervoor te zorgen dat koppelingen goed werken

Wanneer een geëxporteerde workspace of map of een geëxporteerd item een koppeling heeft naar iets dat niet in het exportbestand is opgenomen, werkt de koppeling niet juist wanneer deze wordt geïmporteerd in een ander Vibe-systeem.

10.0 HTML-conversies en KeyView

10.1 Windows vereist dat het herdistribueerbare pakket Visual C++ wordt bijgewerkt

Micro Focus Vibe gebruikt Micro Focus KeyView om documenten en afbeeldingen op de Vibe-site weer te geven en om documenten te indexeren. Deze viewertechnologie maakt gebruik van de meeste recente versie van Microsoft Visual C++.

Als de Windows-server waarop u Vibe installeert nog niet is voorzien van de nieuwste versie van het herdistribueerbare pakket voor Visual C++, moet u dit installeren om ervoor te zorgen dat uw Vibe-site naar behoren functioneert. De vereiste versies van het herdistribueerbare pakketten voor Visual C++ zijn beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum.

BELANGRIJK:Versies van Visual C++ van na 2010 of 2013 werken niet.

10.2 HTML-conversiefout op een Linux-server

Als u een HTML-conversiefout ziet wanneer u een bestand probeert te bekijken, wordt het bestandstype mogelijk niet door KeyView ondersteund.

11.0 LDAP

11.1 Geef altijd het GUID-attribuut op voor LDAP-bronnen

Als er geen GUID-attribuut wordt opgegeven tijdens het instellen van uw LDAP-bronnen en gebruikers in uw LDAP-directory worden hernoemd of verplaatst, kan dat ertoe leiden dat er nieuwe gebruikers worden gemaakt in Vibe.

Voordat u gebruikers in uw LDAP-directory hernoemt of verplaatst, moet u ervoor zorgen dat u een waarde hebt opgegeven voor de instelling GUID-attribuut, zoals wordt beschreven in Server Information (Serverinformatie) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7).

11.2 Het gebruikte attribuut moet unieke Vibe-gebruikersnamen opleveren

Als u Micro Focus Vibe-gebruikers maakt door gebruikers te importeren vanuit een LDAP-bron, moet u ervoor zorgen dat het LDAP-attribuut dat u aanwijst voor de Vibe-accountnaam, een unieke waarde heeft voor iedere LDAP-gebruiker.

Als u bijvoorbeeld het attribuut cn gebruikt voor de waarde van het Vibe-accountnaam en u meerdere gebruikers met dezelfde cn-waarde hebt, wordt alleen de eerstgevonden gebruiker met Vibe gesynchroniseerd. Alle volgende gebruikers met dezelfde cn-waarde worden genegeerd.

Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers worden geïmporteerd, gebruikt u een attribuut waarvan u zeker weet dat de waarde uniek is voor alle containers, zoals emailAddress.

12.0 Licentieverlening: gast- en systeemagentgebruikers worden niet geteld

U kunt het huidige licentiegebruik voor Micro Focus Vibe weergeven door op het pictogram Beheer te klikken en vervolgens onder Rapporten op Licentierapport te klikken.

De beheerder wordt voor het licentietotaal meegeteld als gebruiker, maar gastgebruikers en de drie interne/lokale gebruikers (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent en _synchronizationAgent) worden niet meegeteld.

13.0 Vibe Desktop-clients

13.1 Vibe 4.0.6-clientsoftware bijwerken naar Vibe 4.0.7

De Vibe 4.0.6-cliensoftware (Mac en Windows) kan vanwege de geavanceerd beveiligingsvereisten in 4.0.7 geen verbinding maken met Vibe 4.0.7-servers.

Dit betekent dat als u uw server upgradet naar Vibe 4.0.7, gebruikers de client-apps voor hun Mac- en Windows-werkstation niet automatisch kunnen bijwerken van 4.0.6 naar 4.0.7.

Gelukkig kunnen Vibe 4.0.7-clients verbinding maken met Vibe 4.0.6-servers.

Daarom raden we u aan eerst de pakketten met client-apps voor Vibe 4.0.7 te laden voor automatische distributie vanaf uw Vibe 4.0.6-servers. Nadat de werkstations van uw gebruikers zijn geüpgraded, installeert u Vibe 4.0.7 op uw servers.

U kunt de gebruikers de client-apps voor 4.0.7 eventueel ook handmatig laten downloaden en installeren.

13.2 Mac-desktopclient vereist mogelijk aanvullende stappen

Wanneer Mac-gebruikers de Vibe 4.0.7-desktop voor de eerste keer starten, krijgen ze mogelijk een melding te zien dat Vibe Desktop vertrouwelijke informatie wil gebruiken die is opgeslagen in hun keychain.

Als gebruikers Vibe Desktop willen gebruiken, moeten ze het wachtwoord van hun werkstation opgeven en voor elke vraag Altijd toestaan of Toestaan selecteren.

13.3 Windows-desktopclient moet mogelijk handmatig opnieuw worden opgestart

Nadat u de upgrade naar de Vibe 4.0.7-desktopclient hebt uitgevoerd en de oude client is afgesloten, is het mogelijk dat de nieuwe client niet kan worden gestart.

In dat geval moeten gebruikers de client handmatig opnieuw opstarten. De client werkt daarna weer normaal.

14.0 NFS wordt niet ondersteund in Lucene

NFS-bestandssysteemkoppelingen worden niet ondersteund voor het verbinden van de Lucene Index-server met Lucene-index.

15.0 Integratie van derden

15.1 GroupWise

GroupWise 2018 vereist SMTP met SSL standaard ingeschakeld

GroupWise-servers van vóór versie 2018 accepteren standaard zowel onbeveiligde als beveiligde SMTP-communicatie.

Vanaf GroupWise 2018 accepteren de servers standaard alleen beveiligde SMTP-communicatie.

Als na de upgrade naar GroupWise 2018 de uitgaande e-mailberichten van Vibe niet worden ontvangen, voert u een van de volgende acties uit:

 • Wijzig de SMTP-instellingen op de GroupWise-server aan om niet-SSL-communicatie toe te staan.

  Klik in de beheerconsole van GroupWise op Internet Agents > GWIA > Agent Settings (Internetagenten > GWIA > Agentinstellingen) en wijzig SMTP in Enabled (Ingeschakeld). (Raadpleeg de GroupWise-documentatie voor meer informatie.)

  of

 • Stel SSL-communicatie in tussen Vibe en de mailserver door het SMTP-certificaat van GWIA in het Vibe JRE-certificaatarchief te importeren. Zie Securing Email Transfer (E-mailoverdracht beveiligingen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7).

Slepen en neerzetten vanuit GroupWise is alleen mogelijk na opslaan

U kunt geen bestand vanuit een GroupWise-bericht naar het Vibe-venster voor slepen en neerzetten slepen. (Add file to folder (Bestand toevoegen aan map) op de werkbalk Folder Entry (Mapvermelding)).

Sla de bijlage eerst op. Daarna kan het opgeslagen bestand worden gesleept en neergezet in het venster voor slepen en neerzetten.

15.2 Outlook

iCal-taken worden weergegeven als events

Als Vibe taken naar Outlook verzendt via een iCal-bijlage, worden de taken weergegeven als agenda-events in plaats van als taakitems.

Dit probleem wordt veroorzaakt door een fout in de manier waarop iCal-events worden verwerkt door Outlook.

Zie Taken en agenda's synchroniseren met een desktoptoepassing in de Gebruikershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7 voor meer informatie over hoe in Vibe iCal-bijlagen worden gebruikt voor het verzenden van agenda-events en taakitems.

Bijlagen met dubbel-bytetekens komen niet aan

Als Outlook-gebruikers posts verzenden naar de Micro Focus Vibe-site en als de berichten koppelingen met tekens uit de uitgebreide tekenset of dubbel-bytetekenset in de bestandsnamen bevatten, wordt de koppeling niet op de Vibe-site geplaatst, tenzij de Exchange-server correct is geconfigureerd. U kunt de Exchange-server configureren om de bestandsnamen correct door te geven door de instructies te volgen die worden vermeld in Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

16.0 Gebruikers

16.1 Gebruikersprofielen bieden geen ondersteuning voor aangepaste JSP-bestanden

Bij het maken of wijzigen van attributen voor het formulier/de weergave Gebruikersprofiel in het hulpprogramma Formulieren en weergaven ontwerpen, kunt u niet verwijzen naar aangepaste JSP-bestanden.

Het aanpassen van attributen voor workspaces, mappen en vermeldingen wordt ondersteund zoals beschreven in Enabling Vibe Forms and Views to Reference JSP Files (Formulieren·en·weergaven·in·Vibe·laten·verwijzen·naar·JSP-bestanden) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Advanced User Guide (Geavanceerde gebruikershandleiding voor Micro Focus·4.0.7).

16.2 Externe gebruikers zien een pictogram van een gebroken profielafbeelding

Een externe gebruiker krijgt in de volgende gevallen een pictogram van een gebroken profielafbeelding voor een interne gebruiker te zien:

 • De interne gebruiker heeft het profielattribuut Kan alleen leden zien van groepen waartoe ik behoor (COSMOGIAI) ingesteld.

 • De interne gebruiker heeft een niet-standaard profielafbeelding geüpload, zoals een selfie of andere afbeelding.

 • De interne gebruiker deelt een item met de externe gebruiker of post een item in een workspace waar ze beide toegang tot hebben, enzovoort.

 • De externe gebruiker heeft het profielattribuut COSMOGIAI niet ingesteld.

Als de externe gebruiker ook het profielattribuut COSMOGIAI heeft ingesteld, wordt de standaard profielafbeelding (grijze man) weergegeven bij het gedeelde item of de workspacepost.

17.0 Problemen met WebDAV

17.1 Vibe naar WebDAV: zelfondertekende certificaten moeten handmatig worden geïmporteerd

Als u een SSL-verbinding wilt gebruiken tussen uw Micro Focus Vibe-site en een WebDAV-server, en als de WebDAV-server een zelfondertekend certificaat heeft in plaats van een certificaat dat door een certificeringsinstantie is uitgegeven, moet u het zelfondertekende certificaat handmatig importeren naar de JDK.

Het basisproces is hetzelfde als het proces dat wordt beschreven in Securing LDAP Synchronization (LDAP-synchronisatie beveiligen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7).

BELANGRIJK:De tijdelijke oplossing van Oracle JDK voor dit probleem, zoals aanbevolen in Vibe 4.0.4 en eerder, wordt niet meer ondersteund.

17.2 WebDAV-beperkingen voor Mac

Vanwege de beperkingen met WebDAV op een Mac kunt u niet WebDAV gebruiken voor het weergeven van een Vibe-map in een Mac-omgeving.

Zie Using WebDAV on a Vibe Folder (WebDAV gebruiken voor een Vibe-map) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Advanced User Guide (Geavanceerde gebruikershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

18.0 Lijst met oplossingen voor programmafouten

Zie de Lijst met Vibe 4.0.7-programmafouten voor een lijst met de programmafouten die zijn opgelost sinds Vibe 4.0.7. Voor meer informatie over elke programmeerfout kunt u de foutnummers opzoeken in Bugzilla.

19.0 Vibe-documentatie

De volgende bronnen bevatten informatie over Micro Focus Vibe 4:

U kunt meer informatie over Vibe 4 vinden in de productdocumentatie van Micro Focus Vibe en in de volgende hulpbronnen:

20.0 Nieuw in releases van Vibe 4

20.1 Nieuw in Vibe 4.0.7

Vibe 4.0.7 bevat het volgende:

20.2 Nieuw in Vibe 4.0.6

Naast de oplossingen voor programmafouten die door klanten zijn gemeld en bibliotheekwijzigingen, bevat Vibe 4.0.6 het volgende:

 • Een vernieuwde Android-app die opnieuw moet worden geïnstalleerd

  De iOS-app is ook vernieuwd, maar hoeft niet opnieuw te worden geïnstalleerd.

 • Verfijningen in de werkstroomviewer.

 • Een aanpasbaar navigatievenster.

 • Verbeteringen aan het script manage-database waarmee automatisch het Java-pad wordt ingesteld.

 • Verbeteringen aan Edit-in-Place, zodat deze functie nu ook met de MS Office-invoegtoepassing.

 • Sneller opstarten van Tomcat.

 • De standaardtaal voor de gastgebruiker wordt nu ingesteld op basis van de gebruikte browser.

 • Vibe-videostreaming werkt nu ook in de Safari-browser.

 • Architectuurcomponent wordt bijgewerkt en gewijzigd:

  • KeyView 12.1

  • OpenJDK 11

  • TinyMCE 4.9.2

20.3 Nieuw in Vibe 4.0.5

Naast de oplossingen voor programmafouten die door klanten zijn gemeld bevat Vibe 4.0.5 belangrijk wijzigingen en updates, waaronder de volgende:

Nieuw ontwerp en uitbreiding van de pagina Downloads van toepassingen

De Vibe-downloadpagina voor gebruikerstoepassingen is opnieuw ontworpen en heeft een uitgebreidere functionaliteit, zoals wordt getoond in de volgende schermopname:

Als gevolg daarvan worden Vibe Desktop en Vibe Add-In voor Office vanaf Vibe 4.0.5 niet meer gedistribueerd via het Customer Center.

Zie Distributing File-Access Applications to Users (Toepassingen voor bestandstoegang naar gebruikers distribueren) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie en instructies over het instellen van de pagina Downloads van toepassingen.

CSRF-beveiliging (Cross-Site Request Forgery) ingeschakeld (mogelijk van invloed op aanpassingen)

Vanaf versie 4.0.5 is de CSRF-beveiliging, die was opgenomen maar niet stond ingeschakeld in Vibe 4.0.3, standaard ingeschakeld.

CSRF-aanvallen vinden plaats wanneer schadelijke websites zich voordoen als een geverifieerde gebruiker, aanvullende browsersessies aanvragen en vervolgens ongewenste wijzigingen in een site aanbrengen.

Micro Focus realiseert zich dat deze beveiliging waarschijnlijk van invloed zal zijn op aanpassingen die partners en klanten hebben gemaakt, zoals JSP's, Vibe-georiënteerde externe toepassingen enzovoort.

Dit is de reden dat de CSRF-beveiliging tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld wanneer de aangepaste onderdelen worden gerepareerd.

 1. Gebruik een tekstverwerker om het bestand ssf-ext.properties te openen en te bewerken. De standaard bestandslocaties zijn als volgt:

  Linux: /opt/novell/teaming/apache-tomcat/webapps/ssf/WEB-INF/classes/config

  Windows: c:\program files\novell\teaming\apache-tomcat\webapps\ssf\WEB-INF\classes\config

 2. Wijzig csrf.enable=true in csrf.enable=false.

 3. Sla het bestand op.

 4. Start Vibe opnieuw op.

Vervanging van de Java-applet Edit-in-Place

Het team heeft de Java-applet Edit-in-Place vervangen door platformspecifieke uitvoerbare bestanden die ondersteuning bieden voor een nieuwe service met de naam Vibe URI. Deze service is vergelijkbaar met de MS URI-functionaliteit maar is niet beperkt tot alleen Microsoft Office.

Vibe URI ondersteunt Mac- en Windows-werkstations waarop LibreOffice of Microsoft Office is geïnstalleerd.

Zie Providing File Access and Editing for Vibe Users (Vibe-gebruikers bestandstoegang en -bewerking bieden) > Web Browser Access to Files Through Edit-in-Place (Webbrowsertoegang tot bestanden via Edit-in-Place) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie en instructies over het instellen van de Vibe-URI (ook wel Vibe Edit-in-Place genoemd).

Vervanging van de applet Bestandsupload

De traditionele Vibe-functionaliteit voor het uploaden van bestanden wordt productbreed vervangen door een functionaliteit die is gebaseerd op HTML5. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker is de functionaliteit vrijwel niet gewijzigd.

Er kunnen nu meerdere bestanden worden geselecteerd en geüpload. Het uploaden van mappen wordt niet ondersteund.

Als gebruikers moeten uploaden op mapniveau, kunt u ze het beste voorzien van de Vibe Desktop-toepassing voor Windows of Mac.

OpenJDK vervangt andere Java-installaties voor Vibe

Micro Focus Vibe wordt uitgevoerd in een Java Virtual Machine (JVM).

Vanaf versie 4.0.5 bevat Micro Focus Vibe een aangepaste versie van OpenJDK. Het is niet nodig om een afzonderlijke JDK en JRE te installeren. Dit wordt ook niet ondersteund.

BELANGRIJK:Als u een SSL-verbinding wilt gebruiken tussen uw Micro Focus Vibe-site en een WebDAV-server, en als de WebDAV-server een zelfondertekend certificaat heeft in plaats van een certificaat dat door een certificeringsinstantie is uitgegeven, moet u het zelfondertekende certificaat handmatig importeren naar de JDK. Het basisproces is hetzelfde als het proces dat wordt beschreven in Securing LDAP Synchronization (LDAP-synchronisatie beveiligen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7).

Oracle Stellent is vervangen door Micro Focus KeyView

Vanaf Vibe 4.0.5 is Oracle Stellent, de functionaliteit voor het weergeven van HTML en het filteren van tekst (zoekindexen), vervangen door Micro Focus KeyView.

Vanuit het perspectief van de Vibe-gebruiker blijft de functionaliteit ongewijzigd.

Ondersteuning voor SLES 15

Vanaf versie 4.0.5 wordt Vibe ondersteund op SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 15. Zie Server Operating System Requirements (Vereisten voor serverbesturingssystemen) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7) voor een overzicht van alle ondersteunde serverplatforms.

Vervanging van de applet Werkstroomviewer

De Vibe-applet voor het ontwerpen van werkstromen is vervangen door een functionaliteit die is gebaseerd op HTML5.

20.4 Nieuw in Vibe 4.0.4

De belangrijkste punten voor de release van Vibe 4.0.4:

 • Verfijning van Edit-in-Place

  BELANGRIJK:Vanaf Vibe 4.0.4 wordt in plaats van een op Java-applets gebaseerde oplossing de MS URI-technologie (Microsoft Universal Resource Identifier) gebruikt als standaardoplossing voor het bewerken van bestanden die worden geopend via een webbrowser.

  Hierdoor kunnen gebruikers bestanden bewerken vanaf een Windows-werkstation waarop MS Office 2010 of later is geïnstalleerd. Zie Bestanden bewerken die worden geopend via een webbrowser in de Gebruikershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7 voor meer informatie over deze wijziging.

 • Beveiligingsupdates

 • Oplossingen voor programmafouten.

20.5 Nieuw in Vibe 4.0.3

De belangrijkste punten voor de release van Vibe 4.0.3:

20.6 Nieuw in Vibe 4.0.2

De belangrijkste punten voor de release van Vibe 4.0.2:

 • Aangepaste JSP's: Een groot aantal van de problemen die door gebruikers van JSP's zijn gemeld, worden aangepakt.

 • Vibe 3-weergave: Vibe-3-opmaak voor aangepaste workspaces en mappen voor diegenen die ontevreden waren over de standaard GWT-weergave in Vibe 4. Zie de optie Weergeven met Micro Focus Vibe 3-opmaak, zoals gedocumenteerd voor mappen en workspaces.

 • Rebranding: Weerspiegeling van de eigendom en ontwikkeling van Micro Focus.

Het team dat Vibe 4.0.2 heeft ontwikkeld, heeft ook het volgende geleverd:

 • Een tijdelijke oplossing voor de problemen met de Java-applet die Vibe 4.0.1-gebruikers ondervonden bij het gebruik van de Vibe-functie Edit-in-Place.

  Voor gebruikers van Firefox blijft de functionaliteit exact hetzelfde als voordat de NPAPI-ondersteuning door de browser werd ingetrokken. Gebruikers die met de Chrome- of Microsoft Edge-browser werken, moeten ervoor kiezen om de applet uit te voeren die automatisch wordt gedownload.

 • De mogelijkheid voor beheerders om aangepaste bepalingen voor externe gebruikers te vereisen.

 • Bijhouden van productverbeteringen met KeyShield.

20.7 Nieuw in Vibe 4.0.1

20.8 Nieuw in Vibe 4.0

Verbeteringen in Vibe 4.0 voor gebruikers

Voor een lijst met verbeteringen en instructies voor gebruikers van Micro Focus Vibe gaat u naar:

Installatieverbeteringen voor Vibe 4.0

Verbeteringen in het beheer van Vibe 4.0

 • Verbeteringen voor de LDAP-synchronisatie: De volgende verbeteringen zijn aangebracht voor de LDAP-synchronisatie:

  • Verbeterde synchronisatieprestaties

   Prestatieverbeteringen in Vibe 4.0 ten opzichte van Vibe 3.4:

   • Voor de synchronisatie van 1 tot 10.000 gebruikers - 3x beter

   • Voor de synchronisatie van 10.000 tot 30.000 gebruikers - 5x beter

   • Voor de synchronisatie van 30.000 tot 60.000 gebruikers - 10x beter

  • Verbeterde interface, met tabbladweergave

  • LDAP-browser om gebruikers en containers in uw directory te selecteren voor LDAP-configuratie

  • Ondersteuning voor niet-unieke groepsnamen

  • De mogelijkheid om een voorbeeld van een LDAP-synchronisatie te bekijken (waarbij de gebruikers en groepen worden weergegeven die worden toegevoegd, verwijderd of uitgeschakeld in Vibe) voordat de LDAP-synchronisatie wordt uitgevoerd

  • Gebruikers en groepen filteren op pagina's met synchronisatieresultaten

  Zie Synchronizing Users and Groups from an LDAP Directory (Gebruikers en groepen uit een LDAP-directory synchroniseren) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Delen: De volgende beheerverbeteringen zijn aangebracht voor delen:

  • De mogelijkheid om te bepalen of LDAP-groepen kunnen worden gebruikt tijdens het delen: Nieuwe optie waarmee u kunt bepalen of groepen die zijn geïmporteerd vanuit de LDAP-directory, worden weergegeven in het veld Delen met wanneer gebruikers een item delen.

  • Whitelist of blacklist voor delen: U kunt een whitelist of blacklist voor delen met bepaalde e-mailadressen en domeinen maken.

  • Nieuwe deeloptie voor Bestandskoppeling: Bied gebruikers de mogelijkheid om bestanden te delen door een koppeling naar het bestand te distribueren. Iedere persoon die toegang tot de koppeling heeft, kan het bestand openen.

  Zie Setting Up Sharing (Delen instellen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie over delen.

 • De mogelijkheid om de gebruikers-id van de beheerder opnieuw in te stellen: U kunt de gebruikers-id voor de Vibe-beheerder opnieuw instellen.

  Zie Changing the Vibe Administrator User ID or Password (De gebruikers-id of het wachtwoord voor de Vibe-beheerder opnieuw instellen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Verbeterde methode voor het opnieuw instellen van wachtwoord: Het is voor lokale en externe gebruikers makkelijker dan ooit om hun wachtwoord opnieuw in te stellen. Deze methode is ook van toepassing op de Vibe-beheerder.

  Zie Changing the Vibe Administrator User ID or Password (De gebruikers-id of het wachtwoord voor de Vibe-beheerder opnieuw instellen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie over hoe u het wachtwoord voor de Vibe-beheerder opnieuw instelt.

 • Nieuwe gebruikersinterface voor het verlenen van beheerdersrechten: U kunt nu makkelijk beheerdersrechten aan gebruikers en groepen toevoegen.

  Zie Creating Additional Vibe Administrators (Extra Vibe-beheerders maken) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Teambeheer: U kunt makkelijker teamworkspaces op uw Vibe-site bekijken en beheren.

  Zie Managing Team Workspaces (Teamworkspaces beheren) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Verbeterde interface voor het beheren van gebruikers en groepen: Zie Managing Users (Gebruikers beheren) en Managing Groups (Groepen beheren) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Betere verwerking van externe gebruikers: In Vibe 3.4 moest een gebruiker handmatig als extern worden gemarkeerd. Er worden nu automatisch externe gebruikersaccounts gemaakt wanneer een workspace, map of item wordt gedeeld met iemand buiten de organisatie.

  Externe gebruikersaccounts uit Vibe 3.4 blijven behouden na de upgrade naar Vibe 4.

  Zie Setting Up Sharing (Delen instellen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Mogelijkheid om de toegang tot de webclient uit te schakelen: U kunt voorkomen dat gebruikers via een webbrowser zich toegang tot Vibe verschaffen. Gebruikers hebben dan alleen nog toegang tot Vibe via Vibe Desktop via de mobiele Vibe-app.

  Zie Disabling User Access to the Vibe Site on the Web (Gebruikerstoegang tot de Vibe-site op het web uitschakelen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Ondersteuning voor meerdere groepen met dezelfde naam: De Vibe-vervolgkeuzelijst Typ-om-te-zoeken bevat nu de groepsnaam of groepstitel en de secundaire informatie over de groep (de beschrijving van de groep of de volledig gekwalificeerde DN). Op basis van deze secundaire informatie kan onderscheid worden gemaakt tussen meerdere groepen met dezelfde naam.

 • De mogelijkheid om een maximum aantal REST-aanvragen op te geven: U kunt het maximale aantal gelijktijdige upload- en downloadaanvragen voor Vibe Desktop en mobiele toepassingen opgeven.

  Zie Configuring Requests and Connections Configuration (Aanvragen en verbindingen configureren) in de Vibe 4.0.7 Installation Guide (Installatiehandleiding voor Vibe 4.0.7 Installation) voor meer informatie.

 • Gecentraliseerd prullenbakbeheer: Alle items die in de prullenbak zijn geplaatst, bevinden zich nu op één locatie en kunnen worden hersteld of definitief worden verwijderd.

  Zie Permanently Deleting Files from the Trash (Bestanden definitief uit de prullenbak verwijderen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Gegevenslimiet voor uitgaande e-mailberichten: U kunt een gegevenslimiet instellen voor uitgaande e-mailberichten. De gecombineerde grootte van alle bijlagen bij één uitgaand e-mailbericht mag niet groter zijn dan de limiet die u hebt ingesteld.

  Zie Enabling/Disabling Outbound Emailing of Folder Digests (Uitgaande samenvattingse-mail voor een map in-/uitschakelen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Vibe Desktop en Add-In via de webclient downloaden: U kunt Vibe Desktop en Vibe Add-In beschikbaar voor gebruikers maken via de Vibe-webclient.

  Zie Configuring the Vibe Desktop Application for All Users (De Vibe Desktop-toepassing voor alle gebruikers configureren) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Mappen worden geëxporteerd en geïmporteerd inclusief algemene filters: Als u mappen via Vibe exporteert of importeert, worden alle algemene filters opgenomen in de export of import. (Persoonlijke filters worden niet opgenomen.)

 • Workspacesjablonen kunnen worden gemaakt op een niet-algemeen niveau: U kunt workspacesjablonen maken en deze alleen beschikbaar maken voor specifieke workspaces in plaats van voor een algemeen niveau.

 • Automatisch validatiespoor- en wijzigingenlogboekitems verwijderen of archiveren: U kunt Vibe zodanig configureren dat validatiespoor- en wijzigingenlogboekitems na een bepaald aantal maanden automatisch worden verwijderd of gearchiveerd. Dit is handig wanneer deze logboeken veel schijfruimte in beslag nemen.

  Zie Managing Database Logs and File Archives (Databaselogboeken en bestandsarchieven beheren) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Ondersteuning van eenmalige aanmelding met KeyShield: U kunt met KeyShield eenmalige aanmelding (Single Sign-On) voor uw Vibe-site instellen (KeyShield-licentie niet inbegrepen).

  Zie Configuring Single Sign-On with KeyShield (Eenmalige aanmelding (Single Sign-On) met KeyShield configureren) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

 • Mogelijkheid om beveiligingsaanvallen af te slaan met CAPTCHA: De optie CAPTCHA is nu standaard ingeschakeld op de Vibe-site, zodat de Vibe-webtoepassingen zijn beschermd tegen beveiligingsaanvallen (zogenaamde brute-force attacks).

  Zie Securing against Brute-Force Attacks with CAPTCHA (Bescherming tegen beveiligingsaanvallen met CAPTCHA) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie over hoe u aanpassingen maakt wanneer CAPTCHA is ingeschakeld.

  Zie Securing against Brute-Force Attacks with CAPTCHA (Bescherming tegen beveiligingsaanvallen met CAPTCHA) voor meer informatie over het inschakelen van CAPTCHA en het instellen van verschillende configuratieopties.

 • Mogelijkheid om gebruikerswachtwoorden te beveiligen: U kunt vereisen dat wachtwoorden van lokale en externe gebruikers aan bepaalde wachtwoordvereisten voldoen.

  Zie Securing User Passwords (Gebruikerswachtwoorden beveiligen) in de Micro Focus Vibe 4.0.7 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.7) voor meer informatie.

21.0 Juridische kennisgeving

Zie https://www.microfocus.com/about/legal/ voor meer informatie over juridische kennisgevingen, handelsmerken, disclaimers, garanties, export- en andere gebruiksbeperkingen, overheidsrechten in de VS, het octrooibeleid en de naleving van FIPS.

Copyright 2016 - 2020 Micro Focus of een van zijn gelieerde ondernemingen.