Brukerhåndbok for GroupWise 18 WebAccess Mobile

I denne brukerhåndboken for Micro Focus GroupWise 18 WebAccess Mobile forklares det hvordan du får tilgang til og bruker GroupWise i en nettleser på nettbrett. Den er delt inn i følgende deler:

Hvis du vil ha tilleggsdokumentasjon for GroupWise, kan du se Micro Focus' nettområde med dokumentasjon for GroupWise 18.

  • Brukerhåndbok for GroupWise Windows-klient

  • Brukerhåndbok for GroupWise WebAccess

  • Brukerhåndbok for GroupWise WebAccess Mobile

  • GroupWise-hurtigveiledninger for brukere