2.0 Post

GroupWise inneholder fire elementtyper: post, avtaler, oppgaver og påminnelser. Post brukes til alminnelig korrespondanse når du trenger å formidle informasjon i et brev- eller meldingsformat. Mottatt post kommer til postkassen, og sendt post lagres i mappen Sendte elementer.

I avsnittene nedenfor finner du informasjon om hvordan du sender og behandler postelementer.

Avtaler, oppgaver og påminnelser er datoavhengige. Derfor er det best å håndtere dem via kalenderen. Hvis du vil ha informasjon om kalenderen og hvordan du bruker avtaler, oppgaver og påminnelser, se Del 3.0, Kalender.