2.3 Administrere sendt post

2.3.1 Vise sendte meldinger

Det kan hende du ønsker å vise meldinger du har sendt tidligere. Du kan for eksempel lese en melding du har sendt, og tilbakekalle den hvis mottakeren er innenfor GroupWise-e-postsystemet og ikke har åpnet den ennå.

 1. Trykk på Post og deretter på for å vise mappelisten.

 2. Trykk på Sendte elementer.

  Med mindre du har flyttet meldingen, ligger alle sendte meldinger i mappen Sendte elementer. Hvis du vil se en sendt melding som er flyttet til en annen mappe, åpner du den aktuelle mappen.

 3. Trykk på meldingen du vil vise.

2.3.2 Kalle tilbake sendte meldinger

Du kan tilbakekalle en melding fra en mottaker så lenge mottakeren er innenfor GroupWise-e-postsystemet og ikke har åpnet meldingen ennå.

 1. Trykk på Post og deretter på for å vise mappelisten.

 2. Trykk på Sendte elementer.

 3. Trykk på meldingen du vil kalle tilbake, og trykk deretter på Tilbakekall.

Meldingen blir liggende i mappen Sendte elementer. Du kan se tilbakekallingsstatusen ved å trykke på meldingen og deretter på Egenskaper.

2.3.3 Kontrollere status for sendte meldinger

Hvis en mottakers e-postsystem støtter statussporing, kan du motta statusinformasjon for meldinger du har sendt til vedkommende. Du kan for eksempel se når en melding ble levert, og når mottakeren har åpnet eller slettet meldingen.

Du kan også se statusinformasjon for meldinger du mottar. Du kan se hvilke andre personer som har mottatt meldingen (med unntak av blindkopimottakere), størrelsen og opprettingsdatoen for vedlagte filer og så videre.

 1. Trykk på Post og deretter på for å vise mappelisten.

 2. Hvis du vil se status for en melding du har mottatt, trykker du på Postkasse.

  eller

  Hvis du vil se status for en melding du har sendt, trykker du på Sendte elementer.

 3. Trykk på meldingen og deretter på Egenskaper.

Ikonene ved siden av en melding kan også inneholde nyttig statusinformasjon. Du finner mer informasjon under Identifisere ikonene som vises ved siden av elementene.

2.3.4 Bekrefte levering av sendte meldinger

Su kan bruke følgende metoder til å bekrefte at en melding ble levert.

Spore sendte meldinger

Du kan kontrollere status i Egenskaper-vinduet for alle meldinger du sender. Se Kontrollere status for sendte meldinger for mer informasjon.

Motta kvittering for sendte meldinger

Hvis det mottakende e-postsystemet kan sende varsler tilbake, kan du motta et varsel når mottakeren åpner eller sletter en melding.

Du må be om kvittering før du sender meldingen. Dette gjør du ved å velge Kvittering når du skriver meldingen.

 1. Trykk på i en åpen melding for å vise sendingsalternativene.

 2. Trykk på Kvittering.

 3. Angi alternativene for kvitteringene du vil motta.

Be om svar på sendte meldinger

Du kan be om at en mottaker svarer på en melding. GroupWise legger til en setning i elementet for å angi at du ønsker svar, og endrer ikonet i mottakerens postkasse til en pil med to hoder.

Du må be om svar før du sender meldingen. Dette gjør du ved å velge Svar ønskes når du skriver meldingen.

 1. Trykk på i en åpen melding for å vise sendingsalternativene.

 2. Trykk på Svar ønskes.

 3. Angi når du vil motta svar.

  Hvis du velger Når det passer, vises "Svar ønskes: Når det passer" øverst i meldingen. Hvis du velger Innen x dager, vises "Svar ønskes: Innen xx/xx/xx" øverst i meldingen.