2.4 Administrere mottatt post

GroupWise bruker postkassen til å lagre all post du mottar. Postkassen oppdaterer seg automatisk når du mottar nye elementer.

2.4.1 Lese mottakskvitteringer

Postkassen inneholder meldinger du har mottatt fra andre brukere. Uåpnede meldinger vises med fet skrift slik at du enklere kan identifisere dem. Meldingene blir liggende i postkassen også etter at du har åpnet dem. De ligger der til du sletter dem.

I postkassen er alle meldinger merket med et ikon. Hvilket ikon som vises, avhenger av om meldingen er åpnet, videresendt, besvart og så videre. Se Identifisere ikonene som vises ved siden av elementene for mer informasjon.

Lese en melding

Meldinger vises automatisk i samme format som de ble sendt. Meldinger vises i leserens standardskrift og -størrelse. Av hensyn til sikkerheten vises ikke bilder i HTML-meldinger som standard.

 1. Trykk på meldingen i postkassen for å vise den.

Merke en melding som ulest

Hvis du åpner en melding for å lese den, men bestemmer deg for å lese den senere, kan du merke meldingen som ulest. Når du merker en melding som ulest, vises den med fet skrift og elementikonet endres til uåpnet, slik at du kan se at du bør lese elementet senere.

Slik merker du en melding som ulest:

 1. Trykk på meldingen i postkassen for å vise den.

 2. Trykk på og deretter på Merk som ulest.

Slik merker du flere meldinger som ulest:

 1. Merk av for hver melding du vil merke som ulest.

 2. Trykk på i valgfeltet som åpnes, og trykk deretter på Merk som ulest.

Hvis du har åpnet en melding og merket den som ulest, endres ikke status for meldingen i Egenskaper, slik at hvis du for eksempel har åpnet en melding og deretter merket den som ulest, vil avsenderen av meldingen fremdeles se status for meldingen som åpnet.

Merke en melding som lest

Slik merker du en melding som lest:

 1. Trykk på meldingen i postkassen for å vise den.

 2. Trykk på og deretter på Merk som lest.

Slik merker du flere meldinger som lest:

 1. Merk av for hver melding du vil merke som lest.

 2. Trykk på i valgfeltet som åpnes, og trykk deretter på Merk som lest.

Når en melding merkes som lest, endres status for meldingen i Egenskaper, slik at hvis du for eksempel merket en melding som lest selv om du ikke har lest den, vil avsenderen av meldingen se status for meldingen som åpnet.

2.4.2 Lese vedlegg

Når du åpner en vedlagt fil fra GroupWise WebAccess i en nettbrettnettleser, forsøker GroupWise å konvertere filen til et HTML-leselig format. Hvis filen ikke kan konverteres, blir du bedt om å laste ned filen og vise den i sitt opprinnelige program.

 1. Åpne elementet som inneholder vedlegget.

 2. Trykk på vedlegget du vil vise.

  Det åpnes et nytt vindu med en HTML-visning av vedlegget. Hvis dokumentet ikke konverteres, kan du laste det ned og vise det i et annet program.

2.4.3 Svare på meldinger

Når du svarer på en melding, kan du adressere svaret til alle som mottok den opprinnelige meldingen, eller du kan sende svaret bare til avsenderen. Svaret vil også inneholde den opprinnelige meldingen.

 1. Åpne meldingen du vil svare på.

 2. Trykk på .

 3. Trykk på Svar på menyen hvis du bare vil sende svaret til avsenderen.

  eller

  Trykk på Svar alle hvis du vil sende svaret til avsenderen og alle mottakerne.

 4. Skriv inn meldingen, og trykk deretter på Send.

2.4.4 Videresende meldinger til andre

Du kan videresende meldinger du mottar, til andre brukere. Når du videresender, kan du skrive inn dine egne kommentarer til meldingen, og samtidig la mottakerne se den opprinnelige meldingen.

 1. Åpne meldingen du vil videresende.

 2. Trykk på og deretter på Videresend.

 3. Legg til navnene på brukerne du vil videresende elementet til.

 4. (Valgfritt) Skriv en melding.

 5. Trykk på Send.