2.1 Vise postkassen

 1. Trykk på Post i hurtigtilgangsfeltet.

  Postkassen inneholder alle e-postmeldinger du har mottatt, og gir tilgang til alternativer for sending av nye e-postmeldinger. I tillegg ligger også avtaler, oppgaver og påminnelser i postkassen helt til du har godtatt dem. Når de er godtatt, vises de bare i kalenderen.

  Postkassen oppdateres automatisk når du mottar nye elementer, noe som gjør at du kan se innholdet i GrupWise-postkassen i sanntid.

  Ikonene ved siden av elementene viser status for dem. Du finner mer informasjon under Identifisere ikonene som vises ved siden av elementene.

 2. Du kan gå til og bruke postkassen på følgende måter:

 • Trykk på en postmelding for å vise innholdet eller utføre noen av disse handlingene med den:

  • Trykk på for å svare på eller videresende meldingen.

  • Trykk på for å slette meldingen.

  • Trykk på for å flytte meldingen eller merke den som lest eller ulest.

 • Merk av ved siden av flere meldinger for å vise valgfeltet som gir deg anledning til å utføre handlinger, for eksempel slette eller flytte, på flere meldinger samtidig.

 • Trykk på for å forstørre visningsområdet for meldinger.

 • Trykk på for å oppdatere postkassen og vise nylig mottatte elementer.

 • Trykk på for å opprette nye e-postmeldinger.

 • Trykk på for å åpne mappelisten. Postkassen er bare én av mange mapper du kan bruke til å vise og administrere e-post. Med mappelisten får du tilgang til de andre mappene, for eksempel Sendte elementer, Under arbeid, Uåpnede elementer og Papirkurv. Du finner mer informasjon under Utforske mappelisten.