F.8 Kontotilgang via delegering eller stedfortreder

I GroupWise er delegering av tilgang kjent som stedfortreder. Med Stedfortreder kan du utføre forskjellige handlinger, for eksempel å lese, godta og avslå elementer på vegne av andre brukere innenfor de begrensningene den andre brukeren gir.

Gi stedfortrederrettigheter til en annen bruker

 1. Klikk Verktøy > Alternativer i hovedvinduet til GroupWise.

 2. Dobbeltklikk Sikkerhet, og klikk deretter fanen Stedfortredertilgang.

 3. Hvis du vil legge til en bruker i listen, skriver du inn navnet i Navn-feltet. Når hele navnet vises, klikker du Legg til bruker.

 4. Klikk en bruker i tilgangslisten.

 5. Velg rettighetene du vil gi til brukeren.

 6. Gjenta Trinn 4 og Trinn 5 for å tildele rettigheter til hver bruker i tilgangslisten.

 7. Hvis du vil slette en bruker fra tilgangslisten, kan du klikke brukeren og deretter klikke Fjern bruker.

 8. Klikk OK.

Stedfortreders tilgang til annen brukers postkasse

 1. Klikk Fil > Stedfortreder i hovedvinduet eller kalenderen.

  eller

  Klikk Modusvelger-ikonet , og klikk deretter Stedfortreder.

 2. Velg en bruker fra stedfortrederlisten din.

  eller

  Legg til en bruker i stedfortrederlisten ved å skrive inn navnet i Navn-feltet, og klikk deretter OK.

  Brukerens postkasse åpnes. Navnet på personen du er stedfortreder for, vises øverst i mappelisten

  Hvis brukeren ennå ikke har gitt deg stedfortrederrettigheter i tilgangslisten sin, legges navnet til i stedfortrederlisten, men brukerens postkasse åpnes ikke.

Du finner mer informasjon under Postboks- og kalendertilgang for proxy-brukere.