70.0 Gi stedfortrederrettigheter som postkasseeier

Før du kan fungere som stedfortreder for noen, må vedkommende gi deg stedfortrederrettigheter i tilgangslisten sin. Som postkasseeier kan du tildele hver bruker forskjellige rettigheter til kalender- og meldingsinformasjon. Hvis du for eksempel vil la brukerne se på bestemt informasjonen om avtalene dine når de kjører et søk etter ledig tidspunkt mot kalenderen din, gir du dem lesetilgang til avtalene.

Se Forstå stedfortredertilgang hvis du vil ha en liste over forskjeller i funksjonalitet når du bruker stedfortredertilgang.

Slik gir du en annen bruker stedfortrederrettigheter til postkassen din:

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Sikkerhet, og klikk deretter på Stedfortredertilgang-fanen.

 3. Hvis du vil legge til en bruker i listen, skriver du inn navnet i feltet Navn. Når hele navnet vises, klikker du Legg til bruker.

 4. Klikk en bruker i tilgangslisten.

 5. Velg rettighetene du vil gi brukeren.

  Lese: Lese elementene du mottar.

  Skrive: Opprette og sende elementer i ditt navn, inkludert å bruke din signatur (hvis du har en definert). Tildele kategorier til elementer, endre emne for elementer, utføre oppgavelistealternativer på elementer og slette elementer.

  Abonnere på mine alarmer: Motta de samme alarmene som deg. Mottak av alarmer støttes bare hvis både du og stedfortrederen bruker samme postkontor.

  Abonnere på mine varselmeldinger: Motta varsler når du mottar elementer. Mottak av varsler støttes bare hvis både du og stedfortrederen bruker samme postkontor.

  Lese elementer merket privat: Lese elementer som du har merket som private. Hvis du ikke gir en stedfortreder private rettigheter, skjules alle elementer som er merket som private i postkassen, for den stedfortrederen.

  Endre: Du kan velge hvilke alternativer stedfortrederen kan endre. Hvis Alternativer er valgt, kan stedfortrederen endre hvilke som helst alternativer unntatt sikkerhetsalternativer. Boksen Sikkerhetsalternativer er bare tilgjengelig hvis Alternativer er valgt. Hvis Sikkerhetsalternativer er valgt, har stedfortrederen tilgang til å endre passordet ditt, varsling, stedfortredertilgang og sendealternativer. En stedfortreder som gis regelrettigheter, kan redigere hvilke som helst av reglene dine. En stedfortreder som gis mapperettigheter, kan opprette og endre mapper.

 6. Gjenta Trinn 4 og Trinn 5 for å tildele rettigheter til hver bruker i tilgangslisten.

  Du kan velge Tilgang for alle brukere i tilgangslisten og tildele rettigheter til alle brukerne i adresseboken. Hvis du for eksempel vil at alle brukerne skal ha rett til å lese posten din, tildeler du leserettigheter i Tilgang for alle brukere.

 7. Hvis du vil slette en bruker fra tilgangslisten, klikker du på brukeren og klikker deretter på Fjern bruker.

 8. Klikk på OK.