33.1 Sette opp en kalender for visning av flere brukere eller ressurser

Slik setter du opp en flerbrukerkalender hvor du kan se kalendere for flere bruker og ressurser samtidig:

 1. Klikk på Kalender i navigasjonsfeltet, og klikk deretter på knappen for flerbrukervisning på verktøylinjen i kalenderen.

  Hvis dette er første gangen du har brukt flerbrukervisning i kalenderen, vises dialogboksen Flerbrukerliste.

 2. (Valgfritt) Hvis dette ikke er første gang du har brukt flerbrukervisning i denne kalenderen, og du vil endre hvilke brukerkalendere som vises, klikker du på rullegardinknappen ved siden av Flerbrukervisning og deretter Legg til eller fjern brukere.

 3. Angi brukerne i feltet Brukernavn under Velg brukere i dialogboksen Flerbrukerliste. Merk deretter av etter navnene på brukerne du vil se kalendere for, i brukerlisten, og klikk deretter på OK.

 4. Vis brukernes kalendere i dags-, uke-, måneds-, års- eller flerbrukervisning ved å velge den aktuelle visningen på kalenderverktøylinjen.

  Hvis det ikke vises kalenderelementer for en bestemt bruker, må du kontrollere at det er merket av for brukerens navn i mappelisten.

 5. (Betinget) Hvis du vil tilordne farger til flere enn seks brukere eller ressurser, klikker du tilstedeværelsesikonet ved siden av navnet deres i mappelisten.

  Avtalene for brukere og ressurser vises i separate kolonner i flerbrukervisningen. Avtalene slås imidlertid sammen i én enkelt kolonne i måneds-, uke- eller dagvisningen, så det er viktig å tilordne en farge til hver bruker eller ressurs for å skille mellom avtalene i disse visningene.

Du kan endre flerbrukerlisten som er knyttet til denne flerbrukerkalenderen, som beskrevet i Endre flerbrukerlisten. Du kan også opprette flere flerbrukerkalendere som beskrevet i Sette opp flere kalender for visning av flere brukere og ressurser.