33.3 Definere hvilke brukere som vises i en flerbrukerkalender

Når du oppretter en flerbrukerkalender, som beskrevet i Sette opp en kalender for visning av flere brukere eller ressurser, angir du hvilke brukere og ressurser som skal være med i kalenderen.

Hvis du vil legge til flere brukere og ressurser eller vil deaktivere visning av dem i kalenderen, kan du endre flerbrukerlisten. Du kan også enkelt skjule brukere eller ressurser ved å merke eller oppheve merking av dem i mappelisten.

33.3.1 Endre flerbrukerlisten

Flerbrukerlisten avgjør hvilke brukere og ressurser som vises i flerbrukerkalenderen. Du må ha tilstrekkelige stedfortrederrettigheter for å kunne legge til brukere og ressurser i flerbrukerlister og vise kalendrene deres i en flerbrukerkalender. Se Postboks- og kalendertilgang for stedfortrederbrukere.

 1. Klikk på Kalender i navigasjonsfeltet, og klikk deretter på Ikon for flerbrukervisning på verktøylinjen i kalenderen.

  (Hvis du har opprettet flere flerbrukervisninger, kan knappen se slik ut: ikon for ny visning.)

 2. Klikk på pilen til høyre for ikonet for flerbrukervisning, og klikk deretter på Legg til eller fjern brukere.

 3. Hvis du vil legge til en bruker eller ressurs, klikker du på Legg til bruker, dobbeltklikker på et navn og klikker deretter på OK.

 4. Hvis du vil slette en bruker eller en ressurs, klikker du på navnet og klikker deretter på Fjern bruker.

  eller

  Hvis du vil slette alle navnene i listen, klikker du på Rediger og klikker deretter på Fjern alle.

 5. Hvis du vil endre rekkefølgen på navnene i listen, klikker du på et navn og på pil opp- eller pil ned-knappen.

  Rekkefølgen på navnene bestemmer rekkefølgen kalendrene vises i, i flerbrukervisningen.

 6. Hvis du vil fjerne en bruker- eller ressurskalender fra flerbrukerkalenderen uten å slette navnet fra listen, fjerner du merket ved siden av navnet.

 7. Hvis du vil sette alle navnene inn i stedfortrederlisten, klikker du på Rediger, og klikker deretter påSett inn stedfortrederliste.

 8. Du kan tilbakestille listen ved å klikke på Rediger > Fjern alle > Rediger og deretter klikke på Sett inn siste liste.

 9. Klikk på OK for å lagre og lukke dialogboksen.

  eller

  Klikk Bruk for å lagre uten å gå ut av dialogboksen.

33.3.2 Velge eller oppheve valget av brukere og ressurser

I GroupWise 18 kan du enkelt velge og oppheve valg av brukere og ressurser slik at avtalene deres vises eller ikke vises i den flerbrukerkalenderen.

Slik merker du av for eller fjerner merket for en bruker eller ressurs:

 • Merk av i boksen ved siden av brukerne og ressursene du vil vise i flerbrukerkalenderen.

 • Fjern merket i boksen ved siden av brukere og ressurser du ikke vil vise i flerbrukerkalenderen.

Du finner informasjon om hvordan du endrer hvilke brukere som er tilknyttet flerbrukerkalenderen, i Endre flerbrukerlisten.