32.3 Definere hvilke brukere som vises i en flerbrukerkalender

Når du oppretter en flerbrukerkalender, som beskrevet i Sette opp en kalender for visning av flere brukere eller ressurser, angir du hvilke brukere og ressurser som skal være med i kalenderen.

Hvis du vil legge til flere brukere og ressurser eller vil deaktivere visning av dem i kalenderen, kan du endre flerbrukerlisten. Du kan også enkelt skjule brukere eller ressurser ved å merke eller oppheve merking av dem i mappelisten.

32.3.1 Endre flerbrukerlisten

Flerbrukerlisten avgjør hvilke brukere og ressurser som vises i flerbrukerkalenderen. Du må ha tilstrekkelige stedfortrederrettigheter for å kunne legge til brukere og ressurser i flerbrukerlister og vise kalendrene deres i en flerbrukerkalender. Se Postboks- og kalendertilgang for proxy-brukere.

 1. Klikk Kalender i navigasjonsfeltet, og klikk deretter Ikon for flerbrukervisning på verktøylinjen i kalenderen.

  (Hvis du har opprettet flere flerbrukervisninger, kan knappen se slik ut: ikon for ny visning.)

 2. Klikk pilen til høyre for ikonet for flerbrukervisning , og klikk deretter Legg til eller fjern brukere.

 3. Hvis du vil legge til en bruker eller ressurs, klikker du Legg til bruker. Dobbeltklikk et navn og klikk deretter OK.

 4. Hvis du vil slette en bruker eller en ressurs, klikker du navnet, og deretter Fjern bruker.

  eller

  Du kan slette alle navnene i listen ved å klikke Rediger og Fjern alle.

 5. Hvis du vil endre rekkefølgen på navnene i listen, klikker du et navn, og pil opp- eller pil ned-knappen.

  Rekkefølgen på navnene bestemmer rekkefølgen kalendrene vises i, i flerbrukervisningen.

 6. Hvis du vil fjerne en bruker- eller ressurskalender fra flerbrukerkalenderen uten å slette navnet fra listen, fjerner du merket ved siden av navnet.

 7. Hvis du vil sette alle navnene inn i stedfortrederlisten, klikker du Rediger, og deretter Sett inn stedfortrederliste.

 8. Du kan tilbakestille listen ved å klikke Rediger > Fjern alle > Rediger, og deretter Sett inn siste liste.

 9. Klikk OK for å lagre og lukke dialogboksen.

  eller

  Klikk Bruk for å lagre uten å gå ut av dialogboksen.

32.3.2 Velge eller oppheve valget av brukere og ressurser

I GroupWise 18 kan du enkelt velge og oppheve valg av brukere og ressurser slik at avtalene deres vises eller ikke vises i den flerbrukerkalenderen.

 1. Merk av i boksen ved siden av brukerne og ressursene du vil vise i flerbrukerkalenderen.

  Fjern merket i boksen ved siden av brukere og ressurser du ikke vil vise i flerbrukerkalenderen.

  Du finner informasjon om hvordan du endrer hvilke brukere som er tilknyttet flerbrukerkalenderen, i Endre flerbrukerlisten.