33.2 Sette opp flere kalender for visning av flere brukere og ressurser

Når du har satt opp den første flerbrukerkalenderen som beskrevet i Sette opp en kalender for visning av flere brukere eller ressurser, kan det være nyttig å sette opp flere flerbrukerkalendere.

  1. Velg kalenderen du vil settes opp som flerbrukerkalender, i mappelisten.

  2. Velg Flerbrukervisning på kalenderverktøylinjen.

  3. Endre flerbrukerlisten for kalenderen som beskrevet i Endre flerbrukerlisten.