A.6 GroupWise 18.3

  • Ikke på kontoret-regel: Ferie-regelen i GroupWise har fått det nye navnet Ikke på kontoret-regel.

  • Advanced Authentication: GroupWise 18.3 støtter Multi-Factor Authentication (MFA) gjennom NetIQ Advanced Authentication. MFA legger til et ekstra sikkerhetsnivå til din GroupWise-pålogging. Du finner mer informasjon under Bruke Advanced Authentication.

  • Utskriftsfletting: Med utskriftsfletting kan du sende tilpassede massemeldinger av e-post til andre brukere. Du bruker adressebokfeltene i e-postene slik at en tilpasset e-post sendes til hver mottaker mens du bare må skrive én e-post. Du kan opprette utskriftsfletting-e-poster i GroupWise-klienten eller i Microsoft Word. Du finner mer informasjon under Sende e-post med utskriftsfletting.