42.2 Adresseboken Mye brukte adresser

Bruk adresseboken Mye brukte adresser hvis du vil se oppføringene du bruker oftest, eller har brukt sist. Når du bruker en adresse i en melding, kopieres oppføringen til adresseboken Mye brukte adresser hvis det er angitt i alternativene for boken. Du kan se på datoen og klokkeslettet for når du brukte en oppføring sist, og hvor mange ganger du har brukt den.

Adresseboken Mye brukte adresser er merket med ikonet Ikon for Personlig adressebok i adresseboklisten.

Selv om adresseboken Mye brukte adresser opprettes av GroupWise, betraktes den som en personlig adressebok fordi du kan redigere informasjonen om kontaktene.

Når en oppføring først er plassert i Mye brukte adresser, blir den der inntil du sletter den. Oppføringen finnes fortsatt i den opprinnelige adresseboken.

Du kan bruke egenskapene for Mye brukte adresser til å bestemme hvilke adresser du vil ha (hvis noen) fra enten mottatte eller sendte meldinger, og hvor lenge du vil at adressene skal være i adresseboken før de slettes. Se Angi egenskaper for Mye brukte adresser for mer informasjon.

Hvis du som alternativ for håndtering av useriøs post velger å bare godta post fra kontakter i personlige adressebøker, kan du motta post fra alle kontaktene i adresseboken Mye brukte adresser. Se Merke e-post fra brukere som ikke finnes i personlige adressebøker, som useriøs post for mer informasjon.