43.2 Adresseboken Ofte brukte kontakter

Bruk adresseboken Ofte brukte kontakter hvis du vil se oppføringene du bruker oftest, eller har brukt sist. Når du bruker en adresse i en melding, kopieres oppføringen til adresseboken Ofte brukte kontakter hvis det er angitt i alternativene for boken. Du kan se på datoen og klokkeslettet for når du brukte en oppføring sist, og hvor mange ganger du har brukt den.

Adresseboken Ofte brukte kontakter er merket med ikonet Ikon for Personlig adressebok i adresseboklisten.

Selv om adresseboken Ofte brukte kontakter opprettes av GroupWise, betraktes den som en personlig adressebok fordi du kan redigere informasjonen om kontaktene.

Når en oppføring først er plassert i Ofte brukte kontakter, blir den der inntil du sletter den. Oppføringen finnes fortsatt i den opprinnelige adresseboken.

Du kan bruke egenskapene for Ofte brukte kontakter til å bestemme hvilke adresser du vil ha (hvis noen) fra enten mottatte eller sendte meldinger, og hvor lenge du vil at adressene skal være i adresseboken før de slettes. Se Angi egenskaper for Ofte brukte kontakter for mer informasjon.

Hvis du som alternativ for håndtering av useriøs post velger å bare godta post fra kontakter i personlige adressebøker, kan du motta post fra alle kontaktene i adresseboken Ofte brukte kontakter. Se Merke e-post fra brukere som ikke finnes i personlige adressebøker, som useriøs post for mer informasjon.