45.2 Bruke adressevelgeren

Når du lager et nytt element og klikker Adresse på verktøylinjen for elementvisning, vises adressevelgeren. Adressevelgeren gir deg en forenklet adressebokvisning, som gir deg alternativene du trenger for å velge et navn eller lage en gruppe.

45.2.1 Forstå adressevelgeren

Adressevelgeren vises også andre steder i GroupWise, for eksempel når du velger medlemmer av en gruppe eller oppføringer for et søk. Den kan være modifisert slik at den bare viser alternativer som er relevante for sammenhengen.

I adressevelgeren ser du i en adressebok om gangen. Hvis du vil se i andre adressebøker, klikker du en adressebok i nedtrekkslisten Søk i.

Dobbeltklikk oppføringene du vil skal plasseres i feltene Til, Kopi og Blindkopi i elementet du adresserer. Du kan bruke Filter av-ikon-nedtrekkslisten hvis du vil innskrenke listen med oppføringer til kontakter, grupper eller ressurser. Du kan søke i listen etter navn, fornavn eller etternavn ved hjelp av nedtrekkslisten Samsvar. Hvis en oppføring er merket med et +, har den flere e-postadresser.

Du kan legge til og fjerne kolonner og endre kolonnerekkefølgen i listen med adresseoppføringer. Du kan endre sorteringsrekkefølge for listen basert på oppføringene i hvilken som helst kolonne. Du kan endre størrelsen på adressevelgeren ved å dra i et av hjørnene av vinduet. Du kan åpne en kontaktoppføring for å vise detaljene ved å klikke på kontakten og deretter klikke på Detaljer.

Du kan legge til kontakter i den høyre ruten og så opprette en gruppe ved å klikke Lagre gruppe. Hvis du klikker nedpilen på knappen Lagre gruppe, kan du velge hvilken adressebok gruppen lagres i. Hvis ikke lagres den i adresseboken som vises i adressevelgeren.

Du kan opprette nye kontakter med knappen Ny kontakt. Denne knappen er ikke aktiv hvis du i øyeblikket viser GroupWise-adresseboken eller noen annen adressebok som du ikke har rett til å redigere (for eksempel en delt adressebok eller en LDAP-adressebok). Hvis du vil opprette en ny kontakt, klikker du på Ny kontakt, skriver inn kontaktinformasjonen i de forskjellige fanene, og klikker deretter på OK. Du finner mer informasjon under Administrere kontakter.

Hvis du vil lage en distribusjonsrute i elementet du lager, klikker du Distribusjonsrute. Du finner mer informasjon under Opprette en rutet melding.

45.2.2 Adressere et element med adressevelgeren

Du kan bruke adressevelgeren til å adressere elementer du skriver. Se Bruke adressevelgeren for mer informasjon om adressevelgeren.

  1. Klikk Adressebok på verktøylinjen mens du er i et element du holder på å skrive.

  2. Velg en adressebok fra nedtrekkslisten Søk i.

  3. Dobbeltklikk navnene du vil ha som primære (Til) mottakere av meldingen.

  4. Hvis du vil adressere kopimottakere, klikker du på Kopi og deretter dobbeltklikker du på navnene du vil bruke.

  5. Hvis du vil adressere blindkopimottakere, kan du klikke på Blindkopi og dobbeltklikke på navnene du vil ha.

  6. Klikk på nedtrekkslisten Filter-nedtrekksliste hvis du bare vil vise kontakter, grupper eller ressurser i listen.

  7. Klikk på rullegardinlisten Samsvar for å velge hvordan du vil søke etter en mottaker (etter navn, etternavn eller fornavn), og skriv inn mottakerens navn.

  8. Klikk på OK.

Hvis du kjenner personens navn, kan du begynne å skrive navnet i Til-feltet i elementvisningen. I Adressevelger søker navnefullføring i den valgte adresseboken. Når Navnefullføring finner personen du vil sende en melding til, kan du slutte å skrive bokstaver. Hvis Navnefullføring finner et navn som ligner, men som ikke samsvarer nøyaktig med det du leter etter, bruker du tastene Pil opp og Pil ned til å bla gjennom de tilliggende navnene i adresseboken. Hvis navnefullføring ikke finner personen, velger du en annen adressebok i adressevelger.