47.18 Importere og eksportere adresser og adressebøker

Bruk import- og eksportfunksjonene til å overføre eksisterende GroupWise-adressebøker og adressebøker fra andre inn og ut av en personlige adressebok for GroupWise. GroupWise-adressebøker er det best å importere i .nab-formatet, for å unngå at informasjon går tapt. Importering av adressebøker er også mer nøyaktig hvis .nab-formatet brukes. Du kan også importere og eksportere personlige grupper.

Du kan også dele personlige adressebøker. Se Dele adressebøker med andre brukere.

47.18.1 Importere en personlig GroupWise-adressebok til en personlig adressebok

GroupWise-adressebokfiler er tekstfiler med spesifikk formatering. GroupWise 18 NAB-filer bruker UTF-8-tegnkoding og kan ikke importeres til tidligere versjoner av GroupWise. GroupWise 18 kan eksportere NAB-filer i ANSI-tegnformat, som er kompatibelt med tidligere versjoner av GroupWise. NAB-filer som er opprettet i tidligere versjoner av GroupWise, kan importeres inn i GroupWise 18.

MERK:Du kan ikke importere adresser til systemadresseboken.

 1. Hvis du har mottatt en personlig GroupWise-adressebok (.nab-fil) som et vedlegg, høyreklikker du på vedlegget, klikker på Lagre som, velger mappen eller disken der du vil lagre den, og klikker deretter på Lagre.

 2. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 3. Klikk Fil > Importer.

 4. Velg .nab-filen for adresseboken, og klikk deretter på Åpne.

 5. Klikk adresseboken som du vil importere adressene til.

  eller

  Lag en ny personlig adressebok som du kan importere adressene til.

  Du finner mer informasjon under Opprette personlige adressebøker.

 6. Klikk på OK.

 7. (Valgfritt) Hvis du vil stoppe importen, trykker du på Esc, og klikker deretter på Ja.

47.18.2 Importere kontakter fra et visittkort

vCard-filer kan inneholder én eller flere kontakter. GroupWise støtter begge formatene.

Slik importerer du informasjon inn i en adressebok fra et vCard du har mottatt:

 1. Høyreklikk på vCard-filen, og klikk deretter på Importer.

 2. Klikk på adresseboken der du vil legge til informasjonen, og klikk deretter på OK.

47.18.3 Importere adressebøker fra tredjepartsleverandører

Du kan for øyeblikket importere kontakter fra en CSV-fil.

Importere kontakter med en CSV-fil

Slik importerer du en CSV-fil (kommadelt fil):

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk Fil > Importer.

 3. Velg .csv-filen, og klikk deretter på Åpne.

 4. Velg adresseboken du vil importere adresser til, og klikk deretter på OK.

  eller

  Klikk på Ny for å opprette en ny personlig adressebok å importere adresser til, skriv inn et navn for den nye adresseboken, og klikk deretter på OK.

  Du finner mer informasjon under Opprette personlige adressebøker.

  Velg GroupWise-kolonner for CSV-data vises.

  CSV-kolonnen viser en liste over datafelter som er oppgitt i CSV-filen. Kolonnen CSV-data viser en liste over datafelter som er oppgitt i CSV-filen. Kolonnen GroupWise-felt lar deg velge tilknytningene mellom CSV-felt og GroupWise-felt.

  Som standard kan importprosessen kjenne igjen tegn som komma (,), semikolon (;) og kolon (:) som feltbegrensere. Den kan også kjenne igjen tegn som anførselstegn (") som tekstbegrensere. Imidlertid vil ikke importprosessen kjenne igjen uvanlige tegn, hvis de blir brukt som begrensere.

 5. Hvis CSV-filen ikke vises i riktige kolonner:

  1. Klikk Alternativer.

  2. Endre feltbegrensertegnet som CSV-filen krever.

  3. Endre tekstbegrensertegnet som CSV-filen krever.

   CSV-filen skal igjen vises i riktige kolonner.

 6. Klikk på pilene til venstre og høyre for å bla gjennom .csv-filens data.

  Importprosessen prøver å tilordne CSV-felter til GroupWise-felter.

 7. For å endre en automatisk felttilordning, klikker du GroupWise-feltkoblingen som du vil endre.

  eller

  Hvis du vil velge en felttilordning, klikker du koblingen Klikk for å velge.

 8. Velg et felt som vises.

  eller

  Klikk på en feltkategori, og velg deretter GroupWise-feltet du vil skal korrespondere med CSV-filfeltet.

 9. Hvis du ikke ønsker å importere data fra et CSV-felt, klikker du på koblingen i GroupWise-felter-kolonnen og klikker deretter på Fjern.

 10. Når du er ferdig med å tilordne feltkart, klikker du OK for å importere CSV-data inn i den valgte adresseboken.

TIPS:Du kan også starte en import ved å dra og flytte en CSV-fil inn i en Kontakter-mappe.

47.18.4 Eksportere adresser fra adresseboken

Slik eksporterer du adresser fra en adressebok i NAB-format (GroupWise-adressebok):

 1. Klikk Adressebok-ikonet på verktøylinjen i hovedvinduet.

 2. Klikk adresseboken som du vil eksportere navn fra.

 3. Velg adressene som du vil eksportere.

  Hvis du vil eksportere en hel adressebok, behøver du ikke å velge noen navn.

 4. Klikk Fil > Eksporter.

 5. Klikk Hele adresseboken hvis du vil eksportere hele adresseboken.

  eller

  Klikk Valgte elementer hvis du vil eksportere adressene du har valgt.

 6. Klikk på OK.

 7. Skriv inn et filnavn på den eksporterte filen, og klikk deretter på en mappe der du vil lagre filen.

 8. I nedtrekkslisten Lagre fil som velger du en filtype du vil lagre adressene som.

  Du kan lagre filen som GroupWise-adressebok (.nab), et vCard (VCF) eller en kommadelt fil (.csv)

  GroupWise-adressebokfiler er tekstfiler med spesifikk formatering. GroupWise 18 NAB-filer bruker UTF-8-tegnkoding og kan ikke importeres til tidligere versjoner av GroupWise. GroupWise 18 kan eksportere NAB-filer i ANSI-tegnformat, som er kompatibelt med tidligere versjoner av GroupWise.

  Filtypene .nab og .vcf anbefales fordi de håndterer komplekse data uten tap. Hvis du for eksempel eksporterer en distribusjonsliste som en .nab- eller .vcf-fil, inngår medlemmene i distribusjonslisten i den eksportere filen. Hvis du eksporterer en distribusjonsliste som en .csv-fil, eksporteres bare navnet på distribusjonslisten.

 9. Klikk Lagre.

Hvis du vil stoppe eksporten, trykker du på Esc og klikker deretter på Ja.