19.2 Lese vedlegg

Med GroupWise kan du sende og motta vedlegg med elementer. Når du mottar et vedlegg med et element, vises listen med vedlegg i Vedlegg-vinduet eller til høyre for emnet.

19.2.1 Vise vedlagte filer

Når du klikker en vedlagt fil, vises vedlegget i meldingsruten i hurtigvisningsvinduet. Dette er vanligvis raskere enn å åpne vedlegget, men det kan hende at vedlegget ikke er ordentlig formatert. Hvis vedleggstypen ikke støttes, får du en feilmelding.

 1. Åpne elementet som inneholder vedlegget.

 2. Klikk vedlegget.

  eller

  Høyreklikk på vedlegget, og klikk deretter på Vis vedlegg eller Vis i nytt vindu.

  eller

  Hvis du ikke kan se et ikon som representerer vedlegget i vinduet, klikker du Fil > Vedlegg > Vis.

Hvis du mottar meldingen "Vedlegget kan bare vises med et eksternt program," må du åpne filen. Du finner mer informasjon om hvordan du åpner et vedlegg under Åpne vedlagte filer.

19.2.2 Åpne vedlagte filer

Når du åpner en vedlagt fil ved å dobbeltklikke den, forsøker GroupWise å finne ut hvilket program som bør brukes til å åpne filen. Du kan godta programmet som vises som forslag, eller du kan angi bane og filnavn til et annet program.

 1. Åpne elementet som inneholder vedlegget.

 2. Dobbeltklikk vedlegget.

  eller

  Høyreklikk på vedlegget, og klikk deretter på Åpne eller Åpne i.

  eller

  Hvis du ikke kan se et ikon som representerer vedlegget i vinduet, klikker du Fil > Vedlegg > Åpne.

Som standard varsler GroupWise om vedlegg som er større enn 1000 KB (1 MB).

Slik eliminerer du advarselen:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Standardhandlinger-fanen.

 3. Fjern merket for Vis advarsel hvis større enn.

  Du kan også angi ved hvilken vedleggsstørrelse varselmeldingen skal vises.

 4. Klikk på OK.

Endre standardplassering av vedlegg som er åpnet

Du kan endre standardplasseringen for lagring av vedlegg som er åpnet:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Miljø, og deretter på Filplassering-fanen.

 3. Angi den nye plasseringen eller bla til ønsket plassering i feltet Vedlegg som er åpnet.

19.2.3 Lagre vedlagte filer

Slik lagrer du en fil som er lagt ved i en e-postmelding:

 1. Dobbeltklikk e-postmeldingen for å åpne den.

 2. Høyreklikk på vedlegget du vil lagre, og klikk deretter på Lagre som.

 3. Bla gjennom til der du vil lagre filen, endre filnavnet hvis ønskelig, og klikk deretter på Lagre.

Slik endrer du standardplasseringen for lagring av vedlegg:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer fra postboksen.

 2. Dobbeltklikk på Miljø, og deretter på Filplassering-fanen.

 3. Angi ønsket plassering, og klikk deretter på OK under Lagre / sjekk ut / åpnede vedlegg.

19.2.4 Dra og slippe vedlegg

Når du mottar en melding, kan du dra eventuelle vedlegg til en mappe eller til skrivebordet. Et dokumentreferansevedlegg som du drar og slipper, blir en snarvei til en dokumentreferanse eller til en kopi av dokumentet, avhengig av rettighetene du har til dokumentet og bibliotekets tilgjengelighet.

19.2.5 Redigere vedlegg

Når du mottar et vedlegg du kan redigeres, kan du endre vedlegget og lagre en kopi i den opprinnelige e-postmeldingen.

 1. Åpne et element som inneholder et vedlegg du vil redigere.

 2. Høyreklikk på vedlegget og klikk deretter på Åpne.

  eller

  Hvis du vil velge programmet du vil redigere vedlegget i, høyreklikker du på vedlegget, klikker på Åpne med, velger programmet du vil bruke, og klikker deretter på OK.

 3. Gjør ønskede endringer i vedlegget. Deretter lagrer og lukker du det.

19.2.6 Videresende eller svare med redigerte vedlegg

Når du mottar en e-post som inneholder et vedlegg, kan du redigere vedlegget og deretter videresende eller svare på e-posten. Det redigerte vedlegget inkluderes i e-posten sammen med det opprinnelige vedlegget. Det opprinnelige vedlegget forblir uendret. Det redigerte vedlegget kan redigeres flere ganger, men bare den seneste versjonen lagres.

 1. Åpne et element som inneholder et vedlegg du vil redigere og sende på nytt.

 2. Høyreklikk på vedlegget og klikk deretter på Åpne.

  eller

  Hvis du vil velge programmet du vil redigere vedlegget i, høyreklikker du på vedlegget, klikker på Åpne med, velger programmet du vil bruke, og klikker deretter på OK.

 3. Gjør ønskede endringer i vedlegget. Deretter lagrer og lukker du vedlegget.

  En endret versjon av vedlegget vises i den opprinnelige e-postmeldingen.

 4. Klikk Svar, Svar elle eller Videresend for å sende vedlegget tilbake eller videre.

 5. Klikk Ja når du får spørsmål om du vil legge ved det endrede dokumentet i den nye e-postmeldingen.

 6. Fortsett med å skrive e-postmeldingen, og klikk deretter på Send.

19.2.7 Vise et vedlagt elektronisk visittkort (vCard)

Med vCard menes et elektronisk visittkort som er formatert i samsvar med standarder som er fastsatt av Internet Mail Consortium.

Slik viser du et elektronisk visittkort som er lagt ved i et element:

 1. Høyreklikk vCard-filen.

 2. Klikk Vis vedlegg.

For informasjon om hvordan du importerer visittkortinformasjon til en adressebok, se Importere kontakter fra et visittkort.