19.1 Lese mottatt e-post

Du kan lese elementer du mottar i postkassen eller i kalenderen. Postkassen viser en liste over alle elementene du har mottatt fra andre brukere. Personlige avtaler, notater og oppgaver vises i kalenderen, ikke i postkassen.

Du kan åpne og lese alle typer nye elementer i postkassen. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å lese oppgaver og påminnelser i kalenderen, slik at du kan se på nye meldinger mens du ser på tidsplanen.

Telefon- og postmeldinger blir i postkassen inntil du sletter dem. Avtaler, påminnelser og oppgaver blir i postkassen inntil du godtar, avslår eller sletter dem. Når du godtar en avtale, en påminnelse eller en oppgave, flyttes elementet til kalenderen.

Alle postkasseelementer er merket med et ikon. Ikonene endres avhengig av om elementet er åpnet eller ikke. Se Identifisere ikonene som vises ved siden av elementene for mer informasjon.

Alle uåpnede elementer i postboksen vises med fet skrift, slik at du enkelt kan identifisere hvilke elementer og dokumenter du ikke har lest enda. Dette er spesielt nyttig for minimerte diskusjonstråder, siden det sparer deg tiden det tar å utvide hver tråd for å se om det er nylig plasserte elementer.

Hvis du bruker samtaletrådkjøring, se Les og svar ved å bruke samtaletrådkjøring.

19.1.1 Velge standard visning for lesing

Som standard bruker GroupWise HTML-lesevisning til å vise elementer for lesing. Med denne lesevisningen kan både HTML-formaterte e-postmeldinger og e-postmeldinger i ren tekst vises riktig.

Når du leser et element i GroupWise, kan du velge hvordan du vil at meldingen skal vises. Du kan velge om du vil vise meldingen som tekst eller som HTML. Hvis meldingen er en tekstmelding, kan du også velge standardskrift og skriftstørrelse.

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter på Miljø.

 2. Klikk fanen Visninger.

 3. Klikk Bruk standardvisninger for lesing.

 4. Velg enten Ren tekst eller HTML.

  Hvis du velger Ren tekst, velger du skrift og skriftstørrelse i de aktuelle feltene.

 5. (Valgfritt) Velg Tving visn. hvis du vil tvinge alle meldinger til å vises i rent tekstformat.

 6. Klikk på OK.

19.1.2 Lese elementer

Du kan vise elementer å lese i tekstformat eller HTML-format.

Lese tekstelementer

Tekstmeldinger vises automatisk i tekstformat, avhengig av de valgte alternativene for standardvisning.

Slik leser du en tekstmelding:

Dobbeltklikk meldingen i meldingslisten for å vise meldingen i et nytt vindu.

eller

Merk en melding for å vise den i hurtigvisningen.

Lese HTML-elementer

HTML-meldinger vises automatisk i HTML-format, avhengig av de valgte alternativene for standardvisning.

Slik leser du en HTML-melding:

Dobbeltklikk meldingen i meldingslisten for å vise meldingen i et nytt vindu.

eller

Merk en melding for å vise den i hurtigvisningen.

MERK:Av hensyn til sikkerheten vises ikke bilder i HTML-meldinger som standard. Hvis du vil vise bildene, klikker du GroupWise har hindret bilder på denne siden i å vises. Klikk her for å vise bilder.

Angi standardalternativer for bilder i HTML-e-post

Når du mottar en HTML-melding fra en ekstern adresse, blokkeres bilder av hensyn til sikkerheten. Hvis du vil vise bilder i meldingen, klikker du meldingen GroupWise har hindret bilder på denne siden i å vises. Klikk her for å vise bilder.

Slik kan du angi at standardinnstillingen skal vise eksterne HTML-bilder:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer, og dobbeltklikk deretter på Miljø.

 2. Klikk fanen Standardhandlinger.

 3. Velg mellom alternativene Vis alltid advarsel, Vis aldri advarsel eller Kontroller Ofte brukte kontakter.

  Hvis du velger Kontroller Ofte brukte kontakter, vises bilder fra avsendere i adresseboken Ofte brukte kontakter, mens advarselen vises for alle andre.

 4. Klikk på OK.

19.1.3 Endre skrift i mottatte elementer

Denne informasjonen gjelder lesing av et element i en elementvisning eller i hurtigvisningsvinduet. Denne skriftendringen gjelder bare mens du leser elementet. Hvis du lukker elementet og åpner det på nytt, endres skriften tilbake til standard Windows-systemskrift, eller skriften som avsenderen skrev elementet i. Standard Windows-systemskrift gjelder for alle programmer på skrivebordet. Hvis du vil endre Windows-systemets standardskrift, åpner du Kontrollpanel og endrer skjermegenskapene.

Du kan ikke endre skriften i hurtigvisningsvinduet hvis elementet ble skrevet i HTML-visning.

 1. Merk teksten du vil endre.

 2. Klikk Rediger > Skrift > Skrift.

 3. Klikk en skrift og en skriftstil.

 4. Klikk en størrelse.

 5. Klikk på eventuelle andre alternativer du vil endre, og klikk deretter på OK.

19.1.4 Angi standard visningsprogram

Når du viser et meldingsvedlegg i GroupWise, kan du velge å bruke standard visningsprogram for filtypen i vedlegget. Følgende visningsprogrammer er tilgjengelige for bruk i GroupWise:

 • Adobe Acrobat

 • Microsoft Office

 • LibreOffice.org

 • Apple QuickTime

 • Adobe Flash

 • AutoVue

Slik endrer du standard visningsprogram:

 1. Klikk Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Redigeringsprogrammer/visningsprogrammer-fanen.

 3. I gruppeboksen Visn. velger du visningsprogrammet du vil bruke.

 4. Klikk på OK.

19.1.5 Merke et element som ulest

Hvis du åpner et element for å lese det, men bestemmer deg for å lese det senere, kan du merke elementet som ulest. Når du merker et element som ulest, vises det med fet skrift og elementikonet endres til uåpnet.

 1. Klikk elementet i elementlisten i postkassen.

 2. Klikk Handlinger > Merk som ulest.

Når du åpner et element og merker det som ulest, endres ikke elementets status i vinduet Egenskaper. Avsenderen av elementet vil fremdeles se elementstatusen Åpnet.

19.1.6 Merke et element som lest

Slik merker du et element som "Lest":

 1. Klikk elementet i elementlisten i postkassen.

 2. Klikk Handlinger > Merk som lest.

Når et element merkes som lest, endres elementets status i vinduet Egenskaper. Hvis du for eksempel ikke har åpnet et element, men har merket det som lest, vil avsenderen av elementet se elementstatusen Åpnet.