19.3 Svare på e-post

Bruk Svar til å svare på et element. Du kan svare til alle som mottok det opprinnelige elementet, eller kun til avsenderen. Du kan også inkludere en kopi av den opprinnelige meldingen i svaret ditt. Svaret ditt inkluderer Re: før det opprinnelige emnet til meldingen. Du kan endre emnet hvis du ønsker det. Hvis du vil sende et raskt svar på et element, kan du bruke raskt svar for hurtig å gi tilbakemelding på et element.

19.3.1 Svare på e-post

Det finnes to ulike metoder for å svare på e-post.

Alternativ 1:

 1. Åpne elementet du vil svare på.

 2. Klikk Svar på verktøylinjen for å sende e-posten bare til avsenderen.

  eller

  Klikk Svar alle på verktøylinjen for å sende e-posten til avsenderen og alle mottakerne.

 3. Skriv meldingen, og klikk deretter på Send på verktøylinjen.

Alternativ 2:

 1. Høyreklikk elementet du vil svare på.

 2. Klikk Svar.

  Skrivevisningen åpnes, og skrivealternativene vises i uttrekksmenyen Alternativer.

 3. Velg til avsender for å sende e-posten bare til avsenderen.

  eller

  Velg til alle for å sende e-posten til avsenderen og alle mottakerne.

 4. Skriv meldingen, og klikk deretter på Send på verktøylinjen.

Hvis det opprinnelige elementet hadde blindkopi- eller kopimottakere, og du valgte å svare alle, blir svaret sendt til kopimottakerne, men ikke til blindkopimottakerne.

19.3.2 Inkludere senderens melding eller vedlegg i et svar

Når du svarer på en e-post, kan du inkludere avsenderens melding og eventuelle vedlegg i meldingen ved å velge disse alternativene i uttrekksmenyen Skrivealternativer.

 1. Velg e-posten du vil svare på, og klikk deretter Svar på verktøylinjen.

 2. I skrivevisningen åpner du rullegardinmenyen Alternativer i uttrekksmenyen Alternativer.

 3. Velg om du vil svare avsenderen eller svare alle.

 4. Hvis du vil inkludere avsenderens melding, velger du Inkluder melding fra avsender.

 5. Hvis du vil inkludere vedlegg fra avsenderen i svaret, velger du Inkluder vedlegg fra avsender.

 6. Skriv meldingen, og klikk deretter på Send på verktøylinjen.

19.3.3 Angi standard svarformat

Slik konfigurerer du standard svarformat:

 1. Klikk på Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Miljø, og klikk deretter på Svarformat-fanen.

 3. Hvis du bruker rent tekstformat i svaret, kan du velge mellom følgende formateringsalternativer:

  Klassisk GroupWise: Gir skilletegn, opprinnelig avsender, dato og klokkeslett.

  Inkluder topptekster: Gir anledning til å velge skilletegn, og legger inn opprinnelig avsender og mottaker, dato, klokkeslett og emne.

  Internett-standard: Gir mulighet til å velge skilletegn, og lar deg velge om du vil ha med opprinnelig avsender, e-postadresse, dato, klokkeslett og meldings-ID.

  Tekstfarge: Bare tilgjengelig for alternativet Internett-standard. Gir anledning til å velge farge på svaret. Denne fargen vises på den opprinnelige teksten, men ikke på ny tekst du skriver inn.

  Skriv svaret mitt: Velg Topp eller Bunn hvis du valgte Inkluder topptekster eller Internett-standard ovenfor.

 4. Hvis du bruker HTML format i svaret, kan du velge mellom følgende formateringsalternativer:

  Klassisk GroupWise: Gir skilletegn, opprinnelig avsender, dato og klokkeslett.

  Forbedret HTML: Gir mulighet til å velge skilletegn, og lar deg velge om du vil ha med opprinnelig avsender, e-postadresse, dato, klokkeslett og meldings-ID. Velg Inkluder topptekster for å ta med opprinnelig avsender og mottaker, dato, klokkeslett og emne.

  Skriv svaret mitt: Velg Topp eller Bunn hvis du valgte Forbedret HTML ovenfor.

 5. Klikk på OK.

19.3.4 Konfigurere et automatisk svar

Hvis du skal være borte fra kontoret i en lengre periode, kan du opprette en regel for å svare på meldinger du mottar mens du er borte. Du finner instruksjoner om hvordan du lager en slik regel, under Opprette en Ikke på kontoret-regel.

19.3.5 Svare på en e-post i en delt mappe

Slik svarer du på en e-post i en delt mappe:

 1. Åpne eller velg et element i den delte mappen.

 2. Klikk Svar på verktøylinjen.

  eller

  Høyreklikk på et element, og klikk deretter på Svar.

 3. Klikk et svaralternativ i uttrekksmenyen Skrivealternativer.

  Du kan svare på det opprinnelige diskusjonsemnet eller på et oppfølgingssvar i diskusjonstråden. I begge tilfeller plasseres disse svarene i den delte mappen i stedet for å sendes til enkeltpersoner.

  Hvis du svarer privat til personen som skrev elementet, plasseres ikke svaret ditt i den delte mappen.

 4. Klikk på OK.

 5. Skriv inn et svar, og klikk deretter på Publiser eller Send på verktøylinjen.

19.3.6 Bruke hurtige svar

Med hurtige svar kan du svare på et element uten å måtte sende noe svar manuelt. Denne muligheten finnes nede til høyre i lesevisningen. Når du velger et hurtig svar, vil avsenderen av elementet motta et varsel om at du har sendt et hurtig svar. Da vil det hurtige svaret vises i overskriften til elementet som er sendt.

 1. Klikk ingen valg ved siden av hurtig svar nede i høyre hjørne av lesevisningen til et element.

 2. Velg ønsket svar fra listen med ferdige svar.

 3. (Valgfritt) Hvis du velger Svar med kommentar..., kan du inkludere en personlig kommentar sammen med det valgte svaret. Når du har skrevet kommentaren og valgt et svar, klikker du OK.