16.14 Sende telefonmeldinger

En telefonmelding er en påminnelse du kan sende for å varsle andre GroupWise-brukere om samtaler de mottok mens de ikke var på kontoret eller ikke var tilgjengelig. Telefonmeldinger lagres i mottakerens postkasse. Du kan ikke besvare en telefon fra en telefonmelding.

 1. Klikk Fil > Ny > Telefonmelding.

  Du kan plassere en knapp for Ny telefonmelding på verktøylinjen. Se Tilpasse hovedverktøylinjen.

 2. Skriv inn et brukernavn i Til-feltet, og trykk Enter. Gjenta hvis du vil ha flere brukere.

  eller

  Du kan velge brukernavn fra en liste ved å klikke Adresse på verktøylinjen, dobbeltklikke brukeren og deretter klikke OK.

 3. Skriv inn innringerens navn, firma og telefonnummer.

 4. Velg avkrysningsboksene som gjelder denne telefonmeldingen.

 5. Skriv meldingen i feltet Melding.

 6. Klikk Send på verktøylinjen.

TIPS:Du kan gjøre telefonmeldinger du mottar, om til oppgaver, påminnelser eller andre personlige elementer. På denne måten kan du tilføye en post om samtalen på den datoen den ble holdt (påminnelse) eller opprette et oppgaveelement som kan fullføres på en senere dato (oppgave). Se Gjøre om e-post til en annen elementtype.