17.14 Sende telefonmeldinger

En telefonmelding er en påminnelse du kan sende for å varsle andre GroupWise-brukere om samtaler de mottok mens de ikke var på kontoret eller ikke var tilgjengelig. Telefonmeldinger lagres i mottakerens postkasse. Du kan ikke besvare en telefon fra en telefonmelding.

 1. Klikk Fil > Ny > Telefonmelding.

  Du kan plassere en knapp for Ny telefonmelding på verktøylinjen. Se Tilpasse hovedverktøylinjen.

 2. Skriv inn et brukernavn i Til-feltet, og trykk deretter på Enter. Gjenta hvis du vil ha flere brukere.

  eller

  Hvis du vil velge brukernavn fra en liste, klikker du på Adresse på verktøylinjen, dobbeltklikker på hver bruker, og klikker deretter på OK.

 3. Skriv inn innringerens navn, firma og telefonnummer.

 4. Velg avkrysningsboksene som gjelder denne telefonmeldingen.

 5. Skriv meldingen i feltet Melding.

 6. Klikk Send på verktøylinjen.

TIPS:Du kan gjøre telefonmeldinger du mottar, om til oppgaver, påminnelser eller andre personlige elementer. På denne måten kan du tilføye en post om samtalen på den datoen den ble holdt (påminnelse) eller opprette et oppgaveelement som kan fullføres på en senere dato (oppgave). Se Gjøre om e-post til en annen elementtype.