18.3 Tilbakekalle sendt e-post

Bruk Slett for å tilbakekalle et sendt element fra mottakerens postkasse. Du kan tilbakekalle en postmelding eller telefonmelding fra mottakere som ennå ikke har åpnet meldingen. Du kan tilbakekalle en avtale, en påminnelse eller en oppgave når som helst. Elementer som er sendt via Internett til andre e-postsystemer, kan ikke tilbakekalles. I tillegg kan ikke elementer som er konfigurert til å leveres på et fremtidig tidspunkt via Internett (som beskrevet i Utsette levering av et element), tilbakekalles.

 1. Klikk mappen Sendte elementer i navigasjonsfeltet.

 2. Høyreklikk på elementet du vil tilbakekalle, og klikk deretter på Slett.

  Hvis du klikker Slett og tøm, slettes elementene for alltid og kan ikke gjenopprettes.

 3. Velg det aktuelle alternativet.

  Buffer- og online-postkasse: Sletter elementet fra buffer- og online-postkassen.

  Bufferpostkasse: Sletter elementet fra bufferpostkassen.

  Mottakers postkasse: Fjerner elementet fra alle mottakernes postkasser. Hvis du klikket Slett i Trinn 2, slettes ikke elementet fra postkassen din. Hvis du klikket Slett og tøm i Trinn 2, slettes også elementet fra postkassen din.

  Alle postkasser: Sletter elementet fra både din og alle mottakernes postkasser.

 4. Hvis du har valgt å trekke tilbake dette elementet fra andre mottakeres postkasser, kan du skrive en kommentar til mottakerne og forklare hvorfor du trakk elementet tilbake.

 5. Klikk på OK.

Hvis du vil se hvilke mottakere som har åpnet meldingen, kan du høyreklikke på elementet og deretter klikke på Egenskaper. E-postmeldinger kan ikke tilbakekalles hvis de allerede er åpnet.