17.11 Velge alternativer for sending

17.11.1 Endre prioritet for e-post du sender

Slik endrer du prioritet for e-post som du sender:

 1. Hvis du vil endre prioritet for ett element, åpner du et element og klikker på Sendealternativer > Generelt.

  eller

  Hvis du vil endre prioriteten for alle elementer du sender, klikker du på Verktøy > Alternativer, dobbeltklikker på Send og klikker deretter på Sendealternativer-fanen.

 2. Velg Høy prioritet, Normal prioritet eller Lav prioritet.

  Det lille ikonet ved siden av et element i postkassen, er rødt når prioriteten er høy, hvitt når prioriteten er vanlig og grått når prioriteten er lav.

 3. Gå tilbake til elementet du holder på å skrive.

  eller

  Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk for å lagre innstillingen for alle elementer.

17.11.2 Skjule emnet i e-post du sender

For sensitiv informasjon kan du skjule emnelinjen. Elementet er bare synlig når mottakeren åpner elementet.

 1. Hvis du vil skjule emnet for ett element, åpner du en elementvisning og klikker deretter på Sendealternativer > Sikkerhet.

  eller

  Hvis du vil skjule emnet for alle elementer du sender, klikker du på Verktøy > Alternativer, dobbeltklikker på Send, og klikker deretter på Sikkerhet-fanen.

 2. Merk Skjul emne.

 3. Gå tilbake til elementet du holder på å skrive.

  eller

  Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk for å lagre innstillingen for alle elementer.

17.11.3 Utsette levering av et element

Når du utsetter leveringen av et element, leveres elementet på den datoen og det klokkeslettet som du angir. Du kan endre eller tilbakekalle elementet før det leveres, som beskrevet i Administrere sendt e-post. Hvis elementet er konfigurert til å leveres via Internett, kan det ikke tilbakekalles.

 1. Hvis du vil forsinke leveringen av ett element, åpner du en elementvisning og klikker på Sendealternativer > Generelt.

  eller

  Hvis du vil forsinke leveringen av alle elementer du sender, klikker du på Verktøy > Alternativer, dobbeltklikker på Send, og klikker deretter på Sendealternativer-fanen.

 2. Klikk Forsink levering.

 3. Angi hvor mange dager senere du vil at elementet skal leveres.

 4. Gå tilbake til elementet du holder på å skrive.

  eller

  Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk for å lagre innstillingen for alle elementer.

17.11.4 Angi utløpsdato for e-post du sender

Hvis du angir en utløpsdato for en e-post- eller telefonmelding du sender til en annen GroupWise-bruker, tilbakekalles meldingen automatisk fra mottakerens GroupWise-postkasse når meldingen utløper.

 1. Hvis du vil angi en utløpsdato for én post- eller telefonmelding du har sendt til GroupWise-brukere, åpner du et element, og klikker deretter på Sendealternativer > Generelt.-fanen.

  eller

  Hvis du vil angi en utløpsdato for alle post- og telefonmeldinger du sender til GroupWise-brukere, klikker du på Verktøy > Alternativer, dobbeltklikker på Send, og klikker deretter på Sendealternativer-fanen.

 2. Velg Utløpsdato.

 3. Angi hvor lenge du vil at meldingen skal ligge i mottakerens postkasse.

 4. Gå tilbake til elementet du holder på å skrive.

  eller

  Klikk på OK, og klikk deretter på Lukk for å lagre innstillingen for alle elementer.

17.11.5 Endre sikkerhetsinnstillingene (klassifiseringen) for alle elementer du sender

En klassifisering er en sikkerhetsinnstilling som lar mottakeren vite om elementet er konfidensielt, topphemmelig osv. Denne informasjonen vises øverst i meldingen. En klassifisering gir ikke kryptering eller ekstra sikkerhet. Hensikten med den er å varsle mottakeren om elementets relative følsomhet.

 1. I hovedvinduet klikker du Verktøy > Alternativer.

 2. Dobbeltklikk på Send, og klikk deretter på Sendealternativer-fanen.

 3. Velg en sikkerhetsinnstilling fra rullegardinlisten Klassifisering.

  • Normal

  • Personlig

  • Konfidensielt

  • Hemmelig

  • Topphemmelig

  • Fortrolig

 4. Klikk på OK.

17.11.6 Legge til en kontakt i en e-post

Når du legger til en kontakt i en e-post fra fanen Sendealternativer, vil ikke kontakten motta e-posten, men den vil vises i kontaktloggen for kontakten. Hvis du vil ha mer informasjon om kontaktloggen, kan du se Vise all korrespondanse med en kontakt.

Slik legger du til en kontakt i en e-post du skal sende:

 1. Klikk Sendealternativer i en e-post du skriver.

 2. Angi en kontakt som du vil føre inn denne e-posten i kontaktloggen for, i feltet Kontakter.

 3. Skriv ferdig meldingen, og klikk deretter på Send.

Du kan også legge til brukere som kontakter i e-postmeldinger etter at meldingene er sendt eller mottatt, som beskrevet i Legge til en kontakt i e-post du sender eller mottar.

17.11.7 Varsle mottakere

Hvis du vil unngå at Notify varsler mottakerne når elementet du skriver kommer til postkassen deres:

 1. Klikk fanen Sendealternativer i elementet du skriver.

 2. Opphev valget av Varsle mottakere.

 3. Skriv ferdig meldingen, og klikk deretter på Send.