54.3 Bruke operatorer i avanserte søk og regler

Når du bruker Avansert søk, som beskrevet i Definere et avansert søk, vises dialogboksen Avansert søk. Velg feltet i den første rullegardinlisten, og velg deretter operatoren fra rullegardinlisten OperatorIkon for operatorliste. Hvilke operatorer som er tilgjengelige, avhenger av hvilket felt du har valgt på den første nedtrekkslisten.

Når du velger et felt der du kan skrive inn tekst, for eksempel Emne, er følgende operatorer tilgjengelige:

  • Inneholder

  • Inneholder ikke

  • Starter med

  • Er lik

  • Ikke lik

Jokertegnene og bryterne som disse tekstbaserte operatorene støtter, er forskjellige, avhengig av operatoren som brukes. Du finner mer informasjon under Bruke jokertegn og brytere i avanserte søk og regler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hver tekstbaserte operator, hvilke resultater de inkluderer, og alle andre operatorer, kan du se følgende tabell:

Operator

Eksempel

Resultat Inkluderer

= Er lik

Elementtype = Post

Bare postmeldinger.

! Ikke lik

Elementtype ! Avtale

Alle elementtyper unntatt avtaler.

Søk på enkelttegn. Støtter jokertegnene * og ?. Du kan inkludere tegnsetting, blanktegn og deler av ord.

< Mindre enn

Antall godtatt < 4

Elementer som færre enn 4 mottakere har godtatt.

<= Mindre enn eller lik

Antall godtatt <= 4

Elementer som 4 eller færre mottakere har godtatt.

> Større enn

Antall lest > 6

Elementer som mer enn 6 mottakere har lest.

>= Større enn eller lik

Antall lest >= 6

Elementer som 6 eller flere mottakere har lest.

= Lik felt

Antall godtatt = Mottakere totalt

Elementer der antall mottakere som har godtatt, er lik totalt antall mottakere.

! Ikke lik felt

Antall lest ! Antall godtatt

Elementer der antall mottakere som lar lest elementet, ikke er lik antall mottakere som har godtatt det.

< Mindre enn felt

Antall åpnet < Mottakere totalt

Elementer der antall mottakere som har åpnet elementet, er mindre enn totalt antall mottakere.

<= Mindre enn eller lik felt

Antall åpnet <= Mottakere totalt

Elementer der antall mottakere som har åpnet elementet, er mindre enn eller lik det totale antall mottakere.

> Større enn felt

Antall åpnet > Antall slettet

Elementer der antall mottakere som har åpnet elementet, er større enn antall mottakere som har slettet elementet.

>= Større enn eller lik felt

Antall åpnet >= Antall slettet

Elementer der antall mottakere som har åpnet elementet, er større enn eller lik antall mottakere som har slettet elementet.

[ ] Inkluderer

Elementstatus [] Fullført

Elementer som er fullført.

! Inkluderer ikke

Elementstatus ! Godtatt

Elementer som ikke er godtatt.

[ ] Inneholder

Fra [] Bill

Elementer der feltet Fra inneholder "Bill", for eksempel elementer fra Bill Jones, Bill Smith og så videre.

Søk på hele ord. Støtter ikke jokertegnene * og ?. Bryterne AND, OR og NOT støttes (med tilhørende tegnsetting &, | og !). Anførselstegn rundt en frase søker etter hele frasen. All annen tegnsetting ignoreres. Blanktegn tolkes som AND.

[x] Inneholder ikke

Fra [x] Bill

Elementer der feltet Fra ikke inneholder "Bill", for eksempel elementer fra Bill Jones, Bill Smith og så videre.

Søk på hele ord. Støtter ikke jokertegnene * og ?. Bryterne AND, OR og NOT støttes (med tilhørende tegnsetting &, | og !). Anførselstegn rundt en frase søker etter hele frasen. All annen tegnsetting ignoreres. Blanktegn tolkes som AND.

|-> Starter med

Til |-> kli

Elementer der feltet Til begynner med "kli", for eksempel "Klientgruppe" eller "Klaus Halvorsen”.

Søk på enkelttegn. Støtter jokertegnene * og ?. Du kan inkludere tegnsetting, blanktegn og deler av ord.

= Er lik

Emne = kunderapporter

Elementer der Emne-feltet inneholder bare teksten "Kunderapporter.”

Søk på enkelttegn. Støtter jokertegnene * og ?. Du kan inkludere tegnsetting, blanktegn og deler av ord. Med Emne-feltet kan du for eksempel bruke Er lik-operatoren og søke etter *rapport* og finne emnet Kunderapporter.

= På

Laget = I dag

Elementer som ble sendt i dag.

>= På eller etter

Laget >= I går

Elementer som ble sendt i går eller senere.

> Etter

Laget > I går

Elementer som ble sendt senere enn, men ikke på, dagen i går.

< Før

Ferdig-/sluttdato < I morgen

Oppgaver som har frist før i morgen.

<= På eller før

Ferdig-/sluttdato <= I morgen

Oppgaver som har frist i morgen eller tidligere.

-> Innenfor

Ferdig-/sluttdato -> 3 dager

Oppgaver som har frist i dag eller de neste dagene.

<- Forrige

Ferdig-/sluttdato <- 3 dager

Oppgaver som hadde frist i dag eller en av de tre foregående dagene.

= På dato

Opprettet = 29.05.12

Elementer som ble opprettet den 29. mai 2012.

> Etter dato

Opprettet > 29.05.12

Elementer som ble opprettet etter den 29 mai 2012.

>= På eller etter

Opprettet >= 29.05.12

Elementer som ble opprettet den 29. mai 2012 eller senere.

< Før

Opprettet < 29.05.12

Elementer som ble opprettet før den 29 mai 2012.

<= På eller før

Opprettet <= 29.05.12

Elementer som ble opprettet den 29. mai 2012 eller tidligere.