53.1 Definere et avansert søk

 1. Klikk på Søk i elementlisten.

  eller

  Klikk på nedtrekkslisten Filter, og velg deretter I postboks.

 2. I Søk-popup-en velger du Søk etter > Flere alternativer, og i den gamle dialogboksen for Søk klikker du deretter på Avansert søk.

 3. Velg et felt i den første nedtrekkslisten, klikk en operator, og skriv inn eller velg en verdi.

  Du finner en forklaring på den tilgjengelige feltene under Velge felt i avanserte søk og regler.

  Tilgjengelige operatorer avhenger av feltet du velger. Du finner mer informasjon om operatorer og deres funksjoner under Bruke operatorer i avanserte søk og regler og Bruke jokertegn og brytere i avanserte søk og regler.

 4. Klikk nedtrekkslisten Operator, og velg deretter en handling:

  Og: Oppretter en ny rad. Hurtigsøkresultatene viser elementer som oppfyller betingelsene i hver rad som er føyd sammen med Og-operatoren.

  Eller: Oppretter en ny rad. Hurtigsøkresultatene viser elementer som oppfyller betingelsene i en eller flere av radene som er føyd sammen med Eller-operatoren. Elementene behøver ikke å oppfylle betingelsene i begge radene.

  Sett inn rad: Setter inn en ny rad under gjeldende rad og skyver resten av radene nedover. Sett inn rad er nyttig hvis du allerede har opprettet noen søkekriterier og vil legge til flere i midten.

  Slett rad: Fjerner gjeldende rad fra søkekriteriene.

  Ny gruppe: Begynner en ny gruppe med rader. Du kan deretter spleise gruppene med Og eller Eller. Hvis to grupper er slått sammen med Og, må elementene oppfylle alle betingelsene i begge gruppene. Hvis to grupper er slått sammen med Eller, må elementene oppfylle alle betingelsene i en av gruppene, men ikke nødvendigvis i begge.

  Slutt: Angir den siste raden med betingelser i søkekriteriene. Hvis du velger Slutt i en rad som etterfølges av andre rader eller grupper, vil de neste radene og gruppene slettes.

 5. Klikk OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen Hurtigsøk.

 6. Klikk OK for å starte det avanserte søket.

 7. (Valgfritt) I fanen Søkeresultat klikker du på Lagre for å lagre Avansert søk for senere bruk.