12.3 Arbeide med kategorier

12.3.1 Legge til en ny kategori

 1. Klikk Handlinger > Kategorier > Mer for å vise dialogboksen Rediger kategorier.

 2. Skriv kategorinavnet i feltet Ny kategori nederst i dialogboksen Rediger kategorier.

 3. Klikk Legg til.

  Legg til-knappen blir aktiv når du begynner å skrive et kategorinavn.

 4. Hvis du vil tildele en farge til en kategori, kan du merke kategoriens navn i listen, og deretter velge farger for tekst og bakgrunn.

 5. Klikk OK for å lagre den nye kategorien.

  TIPS:Du kan også velge et element før du oppretter den nye kategorien, og deretter umiddelbart tildele den nye kategorien til det valgte elementet.

12.3.2 Gi en kategori nytt navn

 1. Klikk Handlinger > Kategorier > Mer for å vise dialogboksen Rediger kategorier.

 2. Merk kategorinavnet og klikk Gi nytt navn.

 3. Skriv det nye navnet og klikk OK.

Kategorinavnet endres i listen, og for alle elementene kategorien er tildelt.

12.3.3 Søke etter elementer i en mappe på grunnlag av kategori

 1. Klikk på Søk-rullegardinmenyen Kategorier i øvre høyre hjørne av en hvilken som helst mappe, og klikk deretter kategorinavnet.

  Alle elementer som er tildelt denne kategorien, vises.

 2. For å fjerne dette valget, klikker du på X i Søk-feltet.

12.3.4 Sortere elementer etter kategori

 1. Legg til en Kategori-kolonne i elementlisten slik det er beskrevet i Legge til en kolonne.

 2. Klikk Kategori-kolonnen for å sortere elementlisten etter kategori.

12.3.5 Slette en kategori

 1. Klikk Handlinger > Kategorier > Mer for å vise dialogboksen Rediger kategorier.

 2. Merk kategorinavnet og klikk Slett.

 3. Klikk Ja og klikk deretter OK.

Kategorien fjernes fra listen og fra alle elementer den var tildelt.

12.3.6 Bruke kategorifarger i elementlisten

 1. Klikk Handlinger > Kategorier > Mer for å vise dialogboksen Rediger kategorier.

 2. Velg eller opphev valget av Bruk farger i elementlisten.

 3. Klikk OK.

Hvis du opphever valget av Bruk farger i elementlisten, vil kategorifargen fremdeles bli vist ved siden av elementikonet og i kategorikolonnen.