16.1 Endre GroupWise-moduser

GroupWise gir deg fire forskjellige måter å kjøre GroupWise-klienten på: Online-modus, Bufringsmodus, Ekstern modus og Ekstern (frakoblet) modus.

Kanskje kan du kjøre GroupWise i en hvilken som helst av de fire modiene, eller det er mulig at GroupWise-administratoren krever at du bruker en bestemt modus.

De fleste GroupWise-funksjoner er tilgjengelige i alle de fire GroupWise-modiene, med noen få unntak. Du kan ikke abonnere på andre brukeres varslinger i buffermodus. Du kan ikke abonnere på andre brukeres varslinger eller bruke stedfortrederfunksjoner i ekstern modus. Enhver funksjon som krever en tilkobling, som til GroupWise-systemet eller til en IMAP4-konto, er ikke tilgjengelig i Ekstern (frakoblet) modus.

16.1.1 Tilkoblet modus

Når du bruker tilkoblet modus, er du koblet til postkontoret på nettverket. Postkassen viser meldingene og informasjonen som er lagret i nettverkspostkassen. I tilkoblet modus er du kontinuerlig koblet til nettverkspostkassen. Hvis postkontoragenten lukkes når du er i tilkoblet modus, eller hvis du mister nettverksforbindelsen, mister du midlertidig forbindelsen med postkassen.

Denne modusen bør du bruke hvis du har lite nettverkstrafikk, eller hvis du bruker flere forskjellige arbeidsstasjoner og ikke vil laste ned en lokal postkasse på hver av dem.

16.1.2 Buffermodus

I buffermodus lagres en kopi av nettverkspostkassen, inkludert meldinger og annen informasjon, på den lokale stasjonen. Dette gjør det mulig å bruke GroupWise uansett om nettverket eller postkontoragenten er tilgjengelig. Fordi du ikke er koblet til nettverket hele tiden, reduserer denne modusen nettverkstrafikken og gir best ytelse. Forbindelse opprettes automatisk når nye meldinger skal hentes og sendes. Alle oppdateringer utføres i bakgrunnen, slik at arbeidet ditt ikke avbrytes.

Du bør bruke denne modusen hvis du har nok diskplass på den lokale stasjonen til å lagre postkassen.

Flere brukere kan installere sine bufferpostkasser på samme, delte datamaskin.

Hvis du kjører i buffermodus og ekstern modus på den samme datamaskinen, kan den samme lokale postkassen (som også kalles bufferpostkasse eller ekstern postkasse) brukes til å minimere diskplassen.

Hvis diskplassen er liten, kan du angi begrensninger for hvilke elementer som skal lastes ned til den lokale postkassen. Du kan angi at bare emnelinjen skal lastes ned, eller angi en størrelsesbegrensning.

Du finner mer informasjon under Bruke buffermodus.

16.1.3 Ekstern modus

Ekstern modus er velkjent for GroupWise-brukere på reise. På samme måte som i buffermodus, lagres en kopi av nettverkspostkassen, eller den delen av postkassen du angir, på den lokale stasjonen din. Du kan hente og sende meldinger periodisk med den type forbindelse du angir (modem, nettverk eller TCP/IP). Hvis du ikke vil ha en fullstendig kopi av nettverkspostkassen, kan du begrense hva som hentes, for eksempel bare nye meldinger eller bare emnelinjene i meldingene.

Du finner mer informasjon under Bruke ekstern modus.

16.1.4 Bytte modus

GroupWise starter som standard i online-modus. Etter at du har definert en bufferpostkasse, er det enkelt å bytte mellom modusene etter behov.

  1. Klikk på Modusvelger-ikonet i mappeliste-hodet.

  2. Velg den ønskede modusen.

    Start GroupWise på nytt for å endre modus.