8.5 Forstå elementlister

Den vanligste måten å vise informasjon på, er i elementlister. Elementlisten i postkassen din er for eksempel listen over meldinger du har mottatt. Elementlistehodet viser navnet på mappen som listen viser innholdet i. Den inneholder også Hurtigsøk-feltet hvor du raskt kan søke etter elementer i mappen.

Elementliste

Elementlister er ordnet i kolonner slik at du kan vise elementene i den rekkefølgen som er mest praktisk for deg. Du kan flytte en kolonne til et annet sted ved å dra i kolonneoverskriften. Du kan ende størrelse på en kolonne ved å dra i kanten av kolonneoverskriften. Du kan sortere etter kolonner og legge til nye kolonner. Du finner nærmere informasjon om hvordan du tilpasser elementlister, i Administrere elementlister i mapper og Tilpasse visningsinnstillinger for mapper.

Høyreklikk-menyene inneholder ulike alternativer avhengig av hvilken kolonne du klikker i. I kolonnen med ikoner for elementtype kan du velge en kategori for elementet. I den første tekstkolonne (for eksempel Navn) kan du velge en handling for elementet (Svar, Videresend og så videre). I de andre tekstkolonnene (for eksempel Emne, Dato og så videre) kan du velge en visningsinnstilling (for eksempel Vis gruppeetiketter, Vis diskusjonstråder og så videre).