96.2 Fastslå om postkassen må repareres

GroupWise-postkassen eller andre GroupWise-databaser kan bli skadet på grunn av en rekke årsaker. Hvis dette skjer, har GroupWise ofte problemer med å lese elementer i postkassen. Du kan løse de fleste av disse problemene ved å kjøre Reparer postkasse. Se Analysere og reparere databaser og Gjenoppbygge postkassestrukturen for informasjon om hvordan du reparerer postkassen.