93.0 Bruke Informasjon om postkassestørrelse

Bruk Informasjon om postkassestørrelse til å vise postkassestørrelsen og administrere meldinger for å få mer plass. GroupWise-administratoren kan angi en størrelsesbegrensning for postkassen. Hvis postkassen overskrider grensen, kan du ikke sende nye meldinger før du har arkivert eller slettet noen av de eksisterende meldingene. Du kan når som helst kontrollere postkassens lagringsstørrelse.