59.0 Motta varsling om andres meldinger

Varslingsprogrammet må kjøre for at du skal motta varsler om alarmer, innkommende elementer eller endring i statusen for utgående elementer.

Du kan motta varsler for en annen GroupWise-bruker hvis vedkommende har gitt deg de nødvendige stedfortrederrettighetene i sin tilgangsliste, hvis du har lagt til brukerens navn i din stedfortrederliste i GroupWise og hvis du bruker samme postkontor som brukeren. Se Postboks- og kalendertilgang for stedfortrederbrukere for mer informasjon.

Du kan ikke motta varsler for brukere som tilhører et annet postkontor enn deg.

  1. Klikk Verktøy > Alternativer.

  2. Dobbeltklikk på Sikkerhet, og klikk deretter på Notify-fanen.

  3. Skriv navnet på brukeren som du er stedfortreder for.

  4. Klikk Legg til bruker.

  5. Klikk brukerens navn i varslingslisten.

  6. Kontroller at Abonner på varsling og Abonner på alarmer er valgt.

    Du abonnerer automatisk på alarmer og varsler for deg selv. Hvis du deaktiverer Abonner på alarmer og Abonner på varsling for deg selv, vil du ikke lenger motta alarmer og varsler. Du må gjenta Trinn 1 til og med Trinn 6 for ditt eget brukernavn for å aktivere alarmer og varsler på nytt.

  7. Klikk på OK.