56.0 Starte varsling

MERK:Hvis du ikke kan starte Notify som beskrevet i denne delen, må du installere GroupWise-klienten på nytt og deretter installere Notify når GroupWise-klienten er installert. Hvis GroupWise-administrator installerte GroupWise-klienten for deg, kontakter du GroupWise-administrator.

Det er to måter å starte varslingsprogrammet på.