78.7 Slette et element fra en POP3- eller IMAP4-konto

Hvis du vil slette et element fra en IMAP4- eller POP3-konto, klikker du på elementet og trykker på Delete-tasten.

Se også Slette elementer fra en POP3-postserver og Slette elementer fra en IMAP4-postserver.