83.0 Abonnere på RSS-matinger

Mappen GroupWise-matinger opprettes når du abonnerer på RSS-matinger. Den viser RSS-mappeikonet NNTP-mappeikonet i mappelisten. En liste over matingene du abonnerer på, vises under mappen GroupWise-matinger. Du kan lage undermapper under mappen GroupWise-matinger og flytte matinger til disse undermappene. Når du klikker undermappen, viser meldingslisten en liste over alle emner i alle matinger under denne undermappen.

Hvordan du abonnerer på RSS-matinger avhenger av nettleseren. Instruksjoner for hvordan du definerer RSS-matinger fra to populære nettlesere er oppgitt som eksempler. Hvis RSS-matingsfunksjonaliteten i nettleseren ikke fungerer med GroupWise, kan du også konfigurere en RSS-mating fra GroupWise.