38.0 Om hurtigoppgave-/oppfølgingsflagg

Alternativet for hurtigoppgave-/oppfølgingsflagg i GroupWise-klienten finnes til venstre for elementikonene. Det gir deg mulighet til å klikke på flaggikonet og "flagge" et element for å signalisere at du ønsker å følge det opp. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for diskusjonstråder, lister over foreslåtte avtaler eller sammendragskalenderen. Når et element er flagget, vises det også i mappen Oppgaveliste. Når du klikker flaggikonet, går det gjennom denne syklusen av tilstander:

  • Flagget

  • Fullført

  • Ikke flagget

Hvis du kjører GroupWise Mobility Service 2.1 eller nyere og mobilenheten støtter bruk av flagg, vil flaggtilstanden bli synkronisert med enheten. Fordi enkelte mobilenheter bare støtter tilstandene flagget og ikke flagget, vil de angi at flagget er fjernet på disse enhetene når et element blir merket som fullført. Det vil imidlertid bli angitt som fullført i GroupWise-klienten og på andre enheter som støtter tre flaggtilstander.

I GroupWise-klienten kan du bruke Ctrl+t for å veksle mellom de tre flaggtilstandene. Hvis du høyreklikker flagget, kan du utføre følgende handlinger: