39.0 Forstå Oppgaveliste-mappen

Oppgaveliste-mappen er en systemmappe som brukes til å holde oversikt over oppgaver i GroupWise og andre elementer som skal følges opp. Tenk på den som en hovedliste over alle dine oppgaver.

Når du legger inn eller godtar en oppgave, vises den automatisk i Oppgaveliste-mappen. Du kan også legge til en hvilken som helst elementtype (post, avtale, oppgave, påminnelse, telefonmelding) i Oppgaveliste-mappen. For eksempel kan du legge inn en e-post i Oppgaveliste-mappen for å gi deg selv en påminnelse om at den må følges opp.

Elementer i Oppgaveliste-mappen vises ikke alltid i kalenderen. Det er bare elementer med en forfallsdato som vises i kalenderen. Hvis du vil at et element i Oppgaveliste-mappen skal vises i kalenderen, må du tildele dette elementet en forfallsdato slik det beskrives under Tildele en forfallsdato og et tidspunkt til et element i oppgavelisten.

Når du har lagt inn et element i Oppgaveliste-mappen, kan du gjøre følgende:

VIKTIG:Hvis du eller GroupWise-administratoren har definert autoarkivering av elementer i postkassen, arkiveres også oppgavelisteelementer basert på den opprinnelige datoen du mottok elementet, i stedet for en tidsfrist.