4.5 Omówienie operacji w systemie Filr

4.5.1 Synchronizuj teraz

Synchronizuje wybrane pliki i foldery

 • Aby zsynchronizować określony plik lub folder, kliknij ten plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij kolejno opcje Filr > Synchronizuj teraz.

 • Aby zsynchronizować wszystkie pliki i foldery, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij opcję Synchronizuj teraz .

4.5.2 Cofnij zmiany lokalne

Aby cofnąć zmiany wprowadzone do pliku lub folderu, których nie można zsynchronizować z serwerem Filr, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.

 2. Kliknij kolejno opcje Filr > Cofnij zmiany lokalne.

4.5.3 Wyświetlanie plików systemu Filr z komputera

 1. Kliknij ikonę Filr w obszarze powiadomień.

  lub

  Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz folder Filr.

Dostęp do folderu Filr możesz uzyskać bezpośrednio z systemu plików. Folder Filr znajduje się w katalogu /katalog domowy/nazwa_użytkownika_zalogowanego_na komputerze/Filr.

Folder Filr znajduje się też w katalogu Zakładki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o synchronizowaniu plików między stacją roboczą a witryną Filr, zobacz Omówienie synchronizacji.

4.5.4 Ręczne synchronizowanie plików i folderów

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz ręcznie zsynchronizować pliki i foldery między systemem Filr a komputerem. Pliki, które mają być synchronizowane, muszą być zamknięte.

Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj teraz.

Aby ręcznie zsynchronizować pojedynczy plik lub folder:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz zsynchronizować.

 2. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Filr > Synchronizuj teraz.

4.5.5 Uruchamianie systemu Filr w przeglądarce z poziomu aplikacji Filr Desktop

System Filr możesz uruchomić w przeglądarce z poziomu aplikacji Filr Desktop.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Odwiedź system Filr w sieci Web.