4.1 Omówienie synchronizacji

4.1.1 Kiedy jest wykonywana synchronizacja

Synchronizacja z aplikacji Filr Desktop z serwerem Filr jest wykonywana natychmiast po zapisaniu i zamknięciu pliku; synchronizacja z serwera Filr z aplikacją Filr Desktop jest wykonywana w odstępach czasu ustalonych przez administratora systemu Filr. Domyślnie jest to 15 minut. Jeśli serwer stanie się niedostępny, aplikacja Desktop próbuje nawiązać kontakt z serwerem co minutę do momentu ponownego ustanowienia połączenia.

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz zsynchronizować pliki ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne synchronizowanie plików i folderów.

4.1.2 Które foldery są synchronizowane

System Filr synchronizuje pliki ze stacją roboczą, gdy pliki znajdują się w obszarach Moje pliki, Współdzielone ze mną, Publiczne i Foldery sieciowe, które zostały skonfigurowane do synchronizacji. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu folderów do synchronizowania ze stacją roboczą, zobacz Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą.

4.1.3 Jakie działania są obsługiwane

Gdy wykonasz dowolne z wymienionych niżej działań na folderach i dokumentach w folderze Filr w swoim systemie plików, działania te zostaną zsynchronizowane między systemem plików komputera a serwerem Filr podczas następnej synchronizacji:

 • Tworzenie dokumentów i folderów

 • Kopiowanie dokumentów i folderów

 • Usuwanie dokumentów i folderów

  Dokumenty i foldery usunięte z aplikacji Filr Desktop są też usuwane na serwerze, o ile masz prawa do ich usuwania. Nie zawsze się tak jednak dzieje w przypadku usuwania dokumentów z obszaru Współdzielone ze mną.

  Jeśli usuniesz dokument lub folder z obszaru Współdzielone ze mną, a ten dokument lub folder został współdzielony z Tobą bezpośrednio, nie będzie on już synchronizowany z aplikacją Filr Desktop, a dokumenty i foldery pozostaną na serwerze.

  Jeśli usuniesz dokument lub folder będący podfolderem folderu, który ktoś z Tobą współdzieli, lub jeśli dokument znajduje się w folderze, który ktoś z Tobą współdzieli, dokument lub folder jest usuwany z serwera, jeśli masz wystarczające prawa, aby go usunąć.

 • Modyfikowanie dokumentów

 • Przenoszenie dokumentów i folderów

 • Zmienianie nazw dokumentów i folderów

4.1.4 Ręczne synchronizowanie plików i folderów

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz ręcznie zsynchronizować pliki i foldery między systemem Filr a komputerem. Pliki, które mają być synchronizowane, muszą być zamknięte.

Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj teraz.

Aby ręcznie zsynchronizować pojedynczy plik lub folder:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz zsynchronizować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij kolejno opcje Filr > Synchronizuj teraz.

4.1.5 Wyświetlanie oczekujących zmian synchronizacji

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Oczekujące zmiany.