Filr 3.4: Podręcznik aplikacji Desktop dla systemu Windows

.

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników aplikacji Filr Desktop i omówiono w nim następujące zagadnienia:

Odbiorcy

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników aplikacji Filr Desktop.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z łącza comment on this topic (komentarz do tego tematu) dostępnego u dołu każdej strony dokumentacji online.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowsza wersja dokumentu Micro Focus Filr Administrative User Interface Reference (Informacje o administracyjnym interfejsie użytkownika Micro Focus Filr) i inna dokumentacja są dostępne w witrynie internetowej z dokumentacją produktu Filr 3.

Dodatkowa dokumentacja

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu Micro Focus Filr dostępnej w witrynie internetowej z dokumentacją produktu Filr 3.