2.0 Instalowanie i konfigurowanie aplikacji Filr Desktop

W tej części przedstawiono wymagania systemowe oraz instrukcje instalowania i konfigurowania aplikacji Filr Desktop.